Pytanie Jak rozwiązać konflikt scalania w żądaniu pobrania w VSTS?


Stworzyłem żądanie ściągnięcia, które dostałem w tym:

enter image description here

Przycisk "Zatwierdź" nic nie robi i zakończenie jest wyłączone.

Jak mogę rozwiązać ten problem w żądaniu pobrania?


14
2017-10-11 16:13


pochodzenie
Odpowiedzi:


Aktualizacja

Microsoft właśnie dodał scalenia oparte na przeglądarce. To może wydostać cię z kiszki na małe konflikty.

W przypadku bardziej złożonych sytuacji:

Masz dwie możliwości rozwiązania konfliktu, cofnij integrację zmian z gałęzi docelowej (która tworzy dodatkowe zatwierdzenia scalania) lub rebase na gałęzi docelowej (co pozostawia twoją historię ładną i czystą).


Scal od celu do bieżącej gałęzi przed ukończeniem PR.

Musisz sklonować repozytorium lokalnie, przeprowadzić scalenie z gałęzi docelowej do oddziału i przenieść te zmiany do repozytorium. VSTS wykryje zmiany i zaktualizuje żądanie pobrania.

      -------o3       PR
      /
---------o1-o2           target

W ten sposób połącz target (o2) do PR:

      -------o3-o4      PR
      /     /
---------o1----------o2      target

Następnie wypełnij PR

      -------o3-o4      PR
      /     / \
---------o1----------o2--o5    target

Rozwiń gałąź PR, aby uwzględnić najnowsze zmiany w celu

Alternatywnie możesz klonować repozytorium lokalnie, odnawiać gałąź PR w najnowszej wersji oddziału docelowego, rozwiązywać wszystkie problemy z bazy rebase i wymuszać przekazywanie zmian z powrotem do gałęzi PR. VSTS wykryje zmiany i zaktualizuje żądanie pobrania.

      -------o3       PR
      /
---------o1-o2           target

W ten sposób rebase o3 na o2:

       -------o3      PR
       /
---------o1-o2           target

Następnie wypełnij PR (w przypadku szybkiego przewijania do przodu w przypadku poniżej):

---------o1-o2-o3         target

17
2017-10-11 16:30

 1. Otwórz swój projekt za pomocą Visual Studio.
 2. otwarty Widok > Team Explorer
 3. Zmień na Gałęzie patka.
 4. Kliknij dwukrotnie gałąź, którą chcesz scalić (np. Dev).
 5. Prawym przyciskiem myszy> Połącz z> Wybierz
  Scal z oddziału: mistrz,
  Do bieżącego oddziału: dev
 6. Kliknij Łączyć przycisk
 7. Wybierz plik (i) konfliktu
 8. Następnie rozwiąż konflikty. Możesz kliknąć pole wyboru w lewo lub w prawo dla sekcji, którą chcesz uwzględnić.
 9. Następnie dokonaj scalenia
 10. Gotowe.

4
2018-05-15 08:02

Możesz wykonać powyższą technikę przez @jessiehouwing lub użyć nowej wtyczki. MicrosoftDevLabs opublikował link do wtyczki, aby rozwiązać konflikty. Link do wtyczki podano poniżej https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-devlabs.conflicts-tab


2
2018-04-12 15:32Po wykonaniu kroków w łączu i przejściu do etapu "Akceptuj scalanie" nie widzę żadnych zatwierdzeń scalania. Jak mogę dalej rozwijać w tym momencie? Czy połączenie PR jest moją jedyną opcją w tym momencie? - s g