Pytanie Czy istnieje sposób na uzyskanie s3 uri z konsoli internetowej aws?


Chcę pobrać katalog z mojego s3.
Kiedy potrzebuję plik, konsola zarządzania s3 (aws web console) pozwala mi ją pobrać, ale kiedy katalog, Muszę użyć aws-cli, jak:

$ aws s3 cp s3://mybucket/mydirectory/ . --recursive

Moje pytanie brzmi: czy istnieje sposób na uzyskanie s3 uri (s3://mybucket/mydirectory/) z konsoli zarządzania s3?
Adres URL jest dostępny, ale różni się nieco od identyfikatora U3 s3 wymaganych przez aws-cli. Nie mogłem znaleźć żadnego menu, aby uzyskać uri.

Z góry dziękuję!


14
2017-11-15 03:47


pochodzenie
Odpowiedzi:


Nie, nie jest wyświetlany na konsoli. Jest to jednak po prostu:

s3://<bucket-name>/<key>

Katalogi są faktycznie częścią key. Na przykład, foo.jpg przechowywane w images katalog będzie faktycznie miał klucz (nazwę pliku) z images/foo.jpg.


21
2017-11-15 03:57

(self-answer)

Ponieważ wydaje się, że nie było takiego sposobu, który stworzyłem jeden:

pip install aws-s3-url2uri

I polecenie aws_s3_url2uri będzie dostępny po instalacji.

Ta komenda wewnętrznie konwertuje adresy URL konsoli internetowej na identyfikatory URI S3, więc działa z adresami URL i identyfikatorami URI oraz ścieżkami lokalnymi:

aws_s3_url2uri ls "https://console.aws.amazon.com/s3/home?region=<regionname>#&bucket=mybucket&prefix=mydir/mydir2/"

połączenia

aws s3 ls s3://mybucket/mydir/mydir2/

wewnętrznie.


2
2017-11-19 07:55