Pytanie Jak uzyskać dostęp do lokalnego pliku podczas budowania z Dockerfile?


potrzebuję hello.rpm kiedy buduję z Dockerfile, ale ten plik rpm nie jest dostępny online.

Teraz obsługuję plik, uruchamiając tymczasowy serwer WWW, ale najlepiej chciałbym uruchomić budować polecenie, które udostępnia lokalny plik wewnątrz kontenera.

czy to możliwe?


Moje polecenie kompilacji:

docker -t fredrik/helloworld:1.0 .

Mój plik Dockerfile:

FROM centos:6
RUN rpm -ivh hello.rpm

14
2018-01-19 09:09


pochodzenie
Odpowiedzi:


Dlaczego ty nie KOPIUJ plik wewnątrz kontenera przed wykonaniem RUN?

FROM centos:6
COPY hello.rpm /tmp/hello.rpm
RUN rpm -ivh /tmp/hello.rpm

Zakłada się, że hello.rpm jest obok twojego Dockerfile kiedy ją budujesz.


22
2018-01-19 09:37

W przeciwnym razie, jeśli połączenie internetowe nie jest czynnikiem ograniczającym w trakcie pracy:

  1. Prześlij plik w chmurze jako Dropbox
  2. Przejdź do swojej powłoki dokującej i wget https://www.cloudnameXYZ.com/filename

1
2017-09-02 03:37