Pytanie Android 6 getAccountName () Brakujące android.permission.GET_ACCOUNTS


Otrzymuję następujący wyjątek podczas uruchamiania na urządzeniu z systemem Android 6.

java.lang.SecurityException: Missing android.permission.GET_ACCOUNTS

Wygląda to na dość prosty wyjątek, ale dla mnie nie jest. Mój manifest wygląda następująco:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="..." >

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
<uses-permission android:name="android.permission.USE_CREDENTIALS" />

<application
  ...

Kod, który zgłasza ten wyjątek, jest następujący:

mLoggedInEmail = Plus.AccountApi.getAccountName(mGoogleApiClient);

Na urządzeniu z Androidem 5 działa dobrze.


14
2017-10-08 18:48


pochodzenie
Odpowiedzi:


Zaczynając od Androida M, API 23, musisz poprosić o pozwolenie w czasie wykonywania, a następnie zadeklarować je w swoim manifeście.

Zobacz ten link, aby uzyskać więcej informacji: https://developer.android.com/training/permissions/requesting.html

Jako szybkie obejście możesz ustawić swoje targetSdkVersion do 22 w twoim build.gradle.

Pamiętaj, że nawet po obejściu tego problemu użytkownik, który ustawi wyłączenie uprawnień dla aplikacji, spowoduje awarię aplikacji.

Oto lista uprawnień, na które ma wpływ ta nowa zmiana:

 • ACCESS_COARSE_LOCATION
 • ACCESS_FINE_LOCATION
 • ADD_VOICEMAIL
 • BODY_SENSORS
 • CALL_PHONE
 • APARAT FOTOGRAFICZNY
 • GET_ACCOUNTS
 • PROCESS_OUTGOING_CALLS
 • READ_CALENDAR
 • READ_CALL_LOG
 • READ_CELL_BROADCASTS
 • READ_CONTACTS
 • READ_EXTERNAL_STORAGE
 • READ_PHONE_STATE
 • READ_SMS
 • RECEIVE_MMS
 • RECEIVE_SMS
 • RECEIVE_WAP_PUSH
 • NAGRAĆ DŹWIĘK
 • WYŚLIJ SMS
 • USE_SIP
 • WRITE_CALENDAR
 • WRITE_CALL_LOG
 • WRITE_CONTACTS
 • WRITE_EXTERNAL_STORAGE

23
2017-10-08 18:55jak zażądać w środowisku wykonawczym? i sprawdź, czy dostęp jest podany, czy nie - akshay bhange
Brakuję USE_CREDENTIALS po aktualizacji do wersji 2.2 i użyciu SDK w wersji 24 dla projektu. - Dinesh VG