Pytanie Nie można uzyskać informacji o sesji Ripple


Stworzyłem aplikację Ionic (Apache Cordova) przy użyciu Visual Studio 2015 RC. Stworzyłem go we własnym pliku rozwiązania i mogę go uruchomić za pomocą Ripple.

Teraz chcę przenieść pliki do tego samego folderu, co moja aplikacja serwera, więc skopiowałem folder projektu i dodałem projekt do innego rozwiązania. Jeśli teraz spróbuję uruchomić projekt za pomocą Ripple, pojawia się ten błąd:

Nie można uzyskać informacji o sesji Ripple. Wyjątek: nie można połączyć się z   zdalny serwer. Zamknij wszystkie wystąpienia Chrome i spróbuj ponownie.

Jak mogę ponownie uruchomić Ripple?


14
2018-05-20 09:31


pochodzenie
Odpowiedzi:


Źródło tego problemu wydaje się znajdować w projekcie Plik opcji rozwiązania.

  1. Zamknij Visual Studio
  2. Usuń .suo plik

Kiedy .suo brakuje pliku, jest on tworzony po zamknięciu Visual Studio, dlatego należy go najpierw zamknąć.

Stracisz preferencje użytkownika, takie jak projekt początkowy i bieżące strony, ale nic, co uważam za znaczące.

Używam VS2015 i znalazłem plik w podfolderze o nazwie .vs/MyProject/v14. Poprzednie wersje Visual Studio umieściły plik w tym samym folderze co plik .sln.

NB jest "ukrytym" plikiem

Odniesienie: Zły plik .suo


19
2018-05-21 08:57To zadziałało dla mnie dla VS2015 RC - veljkoz
To zadziałało dla mnie przy VS2015 RTM. Jestem ci winien piwo. Dzięki! - Dan Gartner


Niedawno natknąłem się na ten błąd - okazało się, że konfiguracja debugowania domyślnie była ustawiona na "Any CPU" i ponownie uruchomiłem Ripple, przełączając go na "Android" (i "tablet Galaxy"). Nie jestem pewien, czy to jest zbyt prosta poprawka, ale zadziałało to dla mnie - zauważ, że nie miałem VS2015 działającego w trybie administratora (lub usunięto .suo).


3
2018-01-11 00:30

Nie wiesz, jaka jest dokładna przyczyna, ale warto wypróbować następujące rzeczy: 1. Usuń plik rozwiązania .sln. 2. Otwórz plik projektu Cordova. 3. Zapisz nowe utworzone rozwiązanie i dodaj projekt aplikacji serwera.

Visual studio pomoże ci odbudować plik .sln podczas powyższych kroków.


1
2018-05-20 10:27

Dla użytkowników (takich jak ja), dla których to rozwiązanie nie działa: Rozwiązałem poniższy błąd w systemie Windows 7:

Nie można uzyskać informacji o sesji Ripple. Wyjątek: nie można połączyć się z   zdalny serwer. Zamknij wszystkie wystąpienia Chrome i spróbuj ponownie

Po prostu uruchamiając VS2015RC jako administrator.


0
2017-07-05 20:20