Pytanie Pakiet cairo nie został znaleziony w ścieżce wyszukiwania pkg-config


W systemie Mac OS X 1.7.5 / Lion

Próbuję zainstalować pakiet cairo używając homebrew

brew install cairo => PASSED

==> Downloading http://cairographics.org/releases/cairo-1.12.16.tar.xz
Already downloaded: /Library/Caches/Homebrew/cairo-1.12.16.tar.xz
==> ./configure --prefix=/usr/local/Cellar/cairo/1.12.16 --with-x --enable-gobject=yes
==> make install
==> Caveats
This formula is keg-only: so it was not symlinked into /usr/local.

Mac OS X already provides this software in versions before Mountain Lion.

Generally there are no consequences of this for you. If you build your
own software and it requires this formula, you'll need to add to your
build variables:

  LDFLAGS: -L/usr/local/opt/cairo/lib
  CPPFLAGS: -I/usr/local/opt/cairo/include

==> Summary
 /usr/local/Cellar/cairo/1.12.16: 105 files, 8.0M, built in 2.5 minutes

Kiedy próbuję skompilować mój kod, nadal otrzymuję to:

+++ Precompile
Package cairo was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `cairo.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
Package 'cairo', required by 'pangocairo', not found

Więc odpowiednio dostosowałem moją PKG_CONFIG_PATH

 PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/opt/cairo/lib/pkgconfig/:/usr/local/lib/pkgconfig:/usr/X11/lib/pkgconfig/:

(źródło .bash_profile)

Próbowałem ponownie skompilować, ale otrzymałem dokładnie ten sam błąd.

Zweryfikowano, że plik był obecny w tym katalogu pkgconfig ... jest.

ls /usr/local/opt/cairo/lib/pkgconfig/ 
cairo-fc.pc      cairo-gobject.pc   cairo-png.pc     cairo-quartz-font.pc cairo-script.pc    cairo-xcb-shm.pc   cairo-xlib-xrender.pc cairo.pc
cairo-ft.pc      cairo-pdf.pc     cairo-ps.pc      cairo-quartz.pc    cairo-svg.pc     cairo-xcb.pc     cairo-xlib.pc

Jakieś wskazówki dotyczące tego, co dzieje się tutaj źle?

AKTUALIZACJA

cairo.pc znajduje się w zbyt wielu miejscach w moim systemie. Próbowałem używać każdej lokalizacji w mojej ścieżce konfiguracji pgg bez powodzenia

find /usr -name cairo.pc 
/usr/local/Cellar/cairo/1.12.16/lib/pkgconfig/cairo.pc
/usr/X11/lib/pkgconfig/cairo.pc

pkg-config --variable pc_path pkg-config
/usr/local/lib/pkgconfig:/usr/local/share/pkgconfig:/usr/lib/pkgconfig

14
2017-10-10 14:36


pochodzenie
Odpowiedzi:


UWAGA: tylko dla Ubuntu.

Rozwiązanie mojego problemu było łatwiejsze. Zależności od systemu Ubuntu nie zostały poprawnie zainstalowane, a instrukcje można znaleźć tutaj:

https://github.com/LearnBoost/node-canvas/wiki

To właśnie dla mnie zadziałało:

sudo apt-get install libcairo2-dev libjpeg8-dev libpango1.0-dev libgif-dev build-essential g++

12
2018-06-26 20:55Po zgłoszeniu, zostaw komentarz na temat tego, co nie zadziałało, abyśmy mogli poprawić odpowiedź. Po prostu w dół nie jest przydatne dla nikogo. - Milimetric
apt-get nie jest dla mac - hoangpx
Racja, dla mac nie wiem, ale wyobrażam sobie, że albo działa, aby zainstalować odpowiednik tych bibliotek, albo problem jest zupełnie inny. - Milimetric


ln -s /usr/local/Cellar/cairo/1.12.16/lib/pkgconfig/cairo.pc /usr/local/lib/pkgconfig/cairo.pc

rozwiązałem mój problem


6
2017-10-10 22:19Cześć, mój problem jest podobny do twojego tylko wtedy, gdy wykonuję polecenie mówi, że plik już istnieje i kiedy próbuję zbudować install rrdtool (który używa cairo) nadal nie może go znaleźć w pkgconfig. Czy istniała ustalona kolejność, w której powinienem uruchomić wszystkie twoje polecenia? Czy jest coś jeszcze, co mógłbyś zrobić, aby osiągnąć pożądany rezultat? - AKFourSeven
Nie mam folderu Cellar w katalogu / usr / local / path, a libcairo2 jest zainstalowany. - Mr.Hyde


Możesz użyć PKG_CONFIG_PATH za to samo. To znaczy.:

PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/Cellar/cairo/1.12.16/lib/pkgconfig ./configure ....

3
2018-04-27 07:48

Miałem ten problem na Yosemite i naprawiłem go ponownie instalując cairo.

$ brew unlink cairo
Unlinking /usr/local/Cellar/cairo/1.14.2... 30 symlinks removed
$ brew install cairo

2
2018-03-10 20:40