Pytanie Ormlite lub sqlite Który z nich jest dobry dla perspektywy Androida? [Zamknięte]


Jestem zdezorientowany, który z nich jest dobry dla androidów Ormlite lub sqlite. proszę możesz dać mi sugestię, który z nich jest lepszy do korzystania z naszej aplikacji na Androida. Czy ułatwia obsługę i obsługuje wszystkie urządzenia z systemem Android? Chcę korzystać z ormlite w naszym projekcie, ale wcześniej chcę mieć pewność, że będzie on dla mnie i mojej aplikacji bardzo pomocny. Więc proszę mnie poprowadzić, jeśli ktoś wcześniej używał tego. Bardzo doceniam twoją myśl tutaj.Thnaks


14
2017-08-12 07:14


pochodzenie


OrmLite to ORM, który zapewnia łatwy sposób obsługi funkcji DB na SQLite. ORMLite nie jest bazą danych. Więc chice jest twoje, jeśli chcesz tego użyć, masz łatwy sposób na radzenie sobie z relacjami między tabelami, ale pamiętaj, że jest to ORM, który działa na SQLite. - Pankaj Kumar
@pankaj dzięki, możesz podać szczegóły łatwy sposób korzystania z tego i jak zacząć - Sunil Kumar
Pewnie! Oto kilka przykładów ormlite.com/android/examples - Pankaj Kumar
Oto oficjalne dokumenty ORMLite dla systemu Android: ormlite.com/docs/android - Gray


Odpowiedzi:


ORMLite to framework oprogramowania open source, który zapewnia lekkie mapowanie relacyjne obiektów (ORM) między klasami Java i bazami danych SQL.

jeśli używasz tego frameworka, to ostatecznie używasz bazy danych sqlite (ORMLite nie jest bazą danych), pozwala to na wdrożenie do twojej aplikacji dobrej architektury, zawsze wolę używać ORMLite

Tutaj jest mój blog na ORMLite jeśli chcesz zacząć z tym !!


17
2017-08-12 10:52+1 Oto oficjalne dokumenty na temat używania ORMLite z Androidem: ormlite.com/docs/android - Gray
czy widzisz, że post dostaje błąd, proszę rozwiązać ten link stackoverflow.com/questions/18187967/... - Sunil Kumar


ORMLite ma dwa pliki .jar: ormlite-core.jar (275KB) i ormlite-android (50KB)

Zalety : -

 1. Służy do skomplikowanych operacji na bazach danych

 2. Nie trzeba pamiętać o zapytaniach SQL

 3. Wolisz aplikację o dużych rozmiarach

Niedogodności : -

 1. Niepotrzebnie zwiększ rozmiar aplikacji

 2. Trochę powolne w porównaniu do greenondo (inny ORM)


6
2018-02-17 10:19tak rozmiar i wydajność jest zagrożona z niego korzystać - Syed Raza Mehdi


Chociaż inne odpowiedzi są doskonałe, ale chcę wspomnieć o innym aspekcie dotyczącym używania ORMów, takich jak Ormlite vs SQlite.

ORMy (takie jak Ormlite) są dobre w użyciu, ponieważ redukują ilość pracy i kodu, ale czytałem to i wspominam tutaj o opinii:

Zasadniczo nie zalecamy korzystania z biblioteki mapowania powiązań obiektów   chyba że masz niezwykle skomplikowane dane i masz pilną potrzebę. one   wydają się być złożone i wymagają czasu na naukę. Jeśli zdecydujesz się iść z   ORM powinieneś zwrócić uwagę na to, czy proces jest bezpieczny czy nie   jeśli twoja aplikacja tego wymaga, tak jak wiele istniejących rozwiązań ORM   zaskakująco nie są.


0
2017-10-31 15:40

Możesz także zdecydować się na Storm (https://github.com/supaldubey/storm/)

Zapewnia schludny interfejs i nie prosi o zastąpienie ani zaimplementowanie żadnych klas bazowych dla modeli.

To również automatycznie tworzyć i automatycznie aktualizować swoje modele

Możesz dodać do Gradle i zacząć z łatwością używać

W rodzicu:

maven {url "http://dl.bintray.com/cubestack/maven"}

W projekcie Gradle:

 dependencies {
    compile 'in.cubestack.android.lib:storm:1.0g'
  }

Krok 1: Zdefiniuj tabele:

  @Table(name = "DEMO_ENTITY")
  class Entity {
  @PrimaryKey
  @Column(name="ID", type = FieldType.INTEGER)
  private int id;
  }

Krok drugi (Zdefiniuj bazę danych)

Baza danych ma również adnotację, którą można zastosować, można zdefiniować wiele baz danych.

@Database(name="MY_DB", tables = {Entity.class, AnotherEntity.class}, version = 2)
class Database {}

Krok trzeci (Rozpocznij korzystanie)

Z przygotowaną bazą danych możemy zacząć korzystać z niej jak poniżej:

Wyszukiwanie

StormService service = new BaseService(getContext(), Database.class);
List<Entity> savedEntities = service.findAll(Entity.class);

Podobnie ma metody zapisywania, usuwania itp.


0
2017-12-19 09:48