Pytanie Kontroler testujący jednostki, który używa $ state.transitionTo


w kontrolerze mam funkcję, która używa $state.transitionTo "przekierować" do innego stanu.

teraz utknąłem w testowaniu tej funkcji, zawsze otrzymuję błąd Error: No such state 'state-two'. jak mogę to przetestować? jest całkowicie jasne, że kontroler nic nie wie o innych stanach, ale jak mogę kpić z tego stanu?

jakiś kod:


angular.module( 'mymodule.state-one', [
 'ui.state'
])

.config(function config($stateProvider) {
 $stateProvider.state('state-one', {
  url: '/state-one',
  views: {
   'main': {
    controller: 'MyCtrl',
    templateUrl: 'mytemplate.tpl.html'
   }
  }
 });
})

.controller('MyCtrl',
 function ($scope, $state) {
  $scope.testVar = false;
  $scope.myFunc = function () {
   $scope.testVar = true;
   $state.transitionTo('state-two');
  };

 }
);

describe('- mymodule.state-one', function () {

 var MyCtrl, scope

 beforeEach(module('mymodule.state-one'));

 beforeEach(inject(function ($rootScope, $controller) {

  scope = $rootScope.$new();

  MyCtrl = $controller('MyCtrl', {
   $scope: scope
  });

 }));

 describe('- myFunc function', function () {
  it('- should be a function', function () {
   expect(typeof scope.myFunc).toBe('function');
  });

  it('- should test scope.testVar to true', function () {
   scope.myFunc();
   expect(scope.testVar).toBe(true);
   expect(scope.testVar).not.toBe(false);
  });
 });
});

14
2017-07-10 10:08


pochodzenie
Odpowiedzi:


Zrzeczenie się: Nie zrobiłem tego sam, więc zupełnie nie wiem, czy to zadziała i jest to, o co prosisz.

Z mojego punktu widzenia przychodzą mi na myśl dwa rozwiązania.

1.) W swoich testach skonfiguruj wstępnie $stateProvider przywrócić stan wyszydzony dla state-two To samo robi projekt ui-routera, aby przetestować przejścia stanu.

Widzieć: https://github.com/angular-ui/ui-router/blob/04d02d087b31091868c7fd64a33e3dfc1422d485/test/stateSpec.js#L29-L42

2.) uchwycić i przeanalizować wyjątek i zinterpretować go jako spełniony test, jeśli spróbuje uzyskać dostęp state-two

Drugie podejście wydaje się bardzo hackish, więc głosowałbym na pierwsze.

Są jednak szanse, że całkowicie cię źle zrozumiałem i prawdopodobnie powinienem odpocząć.

Kod rozwiązania:

beforeEach(module(function ($stateProvider) { 
 $stateProvider.state('state-two', { url: '/' }); 
}));

16
2017-07-10 23:52dzięki! co dodałem do moich testów: beforeEach(module(function ($stateProvider) { $stateProvider.state('state-two', { url: '/' }); })); - johannestroeger
Twój link nie wskazuje już tego, co Twoim zdaniem powinno wskazywać. Może powinieneś wskazać konkretną wersję? - George Stocker♦
Słuszna uwaga. Naprawiono adres URL. - Christoph
To zadziałało dla mnie! :) Dzięki - codeMan


Niedawno zadałem to pytanie jako problem z githubem, a odpowiedź była bardzo pomocna. https://github.com/angular-ui/ui-router/issues/537

Powinieneś zrobić $ rootScope. $ Apply (), a następnie móc testować. Zwróć uwagę, że domyślnie, jeśli korzystasz z templateUrl, otrzymasz "nieoczekiwane żądanie GET" dla widoku, ale możesz to rozwiązać, włączając szablony do testu.

'use strict';

describe('Controller: CourseCtrl', function () {

 // load the controller's module
 beforeEach(module('myApp'));

 // load controller widgets/views/partials
 var views = [
  'views/course.html',
  'views/main.html'
 ];

 views.forEach(function(view) {
  beforeEach(module(view));
 });

 var CourseCtrl,
  scope;

 // Initialize the controller and a mock scope
 beforeEach(inject(function ($controller, $rootScope) {
  scope = $rootScope.$new();
  CourseCtrl = $controller('CourseCtrl', {
   $scope: scope
  });
 }));

 it('should should transition to main.course', inject(function ($state, $rootScope) {
  $state.transitionTo('main.course');
  $rootScope.$apply();
  expect($state.current.name).toBe('main.course');
 }));
});

5
2017-10-30 14:18

Także jeśli chcesz się spodziewać, że przejście zostało dokonane w taki sposób

expect(state.current.name).toEqual('state-two')

to musisz scope.$apply przed expect() żeby działał


2
2017-09-20 19:22