Pytanie Wstaw tekst między prostokątem narysowanym w SVG


Mam kod w SVG:

<svg width="100%" height="100%" version="1.1"xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <rect x="20" y="20" width="250" height="250" style="fill:blue">
    <animate attributeType="CSS" attributeName="opacity" from="1" to="0" dur="5s" repeatCount="indefinite" />
  </rect>
</svg>

Teraz muszę dodać tekst między nimi rectangle. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak to zrobić?


14
2018-03-27 14:36


pochodzenie


Zakładam brak przestrzeni pomiędzy twoimi version i xmlns atrybuty to literówka właśnie w twoim poście? - Phrogz
Możliwy duplikat Automatyczne zawijanie wierszy w tekście SVG. - Phrogz


Odpowiedzi:


Nie jestem pewien, co masz na myśli, mówiąc "między". Jeśli masz na myśli "wyśrodkowany w poziomie i w pionie", oznacza to:

<svg width="100%" height="100%" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
 <rect x="20" y="20" width="250" height="250" style="fill:blue" />
 <text x="145" y="145" text-anchor="middle" alignment-baseline="middle">
  Hello World
 </text>
</svg>

Czy miałeś na myśli coś innego?

Jeśli mówisz o tym, aby tekst wypełniał prostokąt - wiele linii zawijania tekstu na krawędzi prostokąta do nowej linii - powinieneś zobaczyć to pytanie przepełnienia stosu zamiast.


16
2018-03-27 15:43