Pytanie Nie można wstawić żadnej treści do żądania HTTP


Kiedy próbuję wprowadzić cokolwiek w treści żądania HTTP, po kliknięciu czegokolwiek innego otrzymuję:

Nie można przełączyć, ponieważ danych nie można przekonwertować na dane karty Cel, puste dane do przełączenia

Co to jest ? Używam systemu Windows 10.


14
2017-07-27 09:56


pochodzenie


Czy masz jakieś parametry w swojej prośbie? - Ivan Markovic
Nie, nie wiem. Chcę dodać ciało Json do wysłania żądania. To wszystko. - Jerzy Gruszka
Czy próbujesz powrócić do zakładki "Parametry" po wprowadzeniu niektórych danych do zakładki "Dane o ciele"? - Ivan Markovic
Tak, jestem. Ale nie mogę przejść do żadnej karty - Jerzy Gruszka
Spójrz na to. Szczególnie w sekcji Obsługa parametrów. - Ivan Markovic


Odpowiedzi:


Natknąłem się ostatnio na tę kwestię, która wprawiła mnie w zakłopotanie. JMeter's dokumentacja w sprawie obsługi parametrów mówi, że to normalne. Aby wrócić do innej karty, musisz wyczyścić dane.

Zwróć uwagę, że po opuszczeniu węzła drzewa nie można przełączyć się z powrotem do karty parametrów, dopóki nie wyczyścisz tego pola Dane ciała tab z jego danych.

Możliwe jest przełączenie z zakładki Parametry na zakładkę Dane ciała, a JMeter automatycznie przekonwertuje dane dla ciebie, ale nie odwrotnie, ponieważ zakładka Dane ciała umożliwia wprowadzanie bardziej złożonych danych, takich jak JSON, XML i SOAP dla twoich żądań HTTP. Ten wskaźnik nie uniemożliwia użycia żądania do testowania, blokuje tylko przejście do innych kart.


5
2018-01-10 03:40