Pytanie Sortuj listę za pomocą wyrażeń zapytań


Mam problem z użyciem Linq, aby zamówić taką strukturę:

public class Person
{
  public int ID { get; set; }
  public List<PersonAttribute> Attributes { get; set; }
}

public class PersonAttribute
{
  public int ID { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public string Value { get; set; }
}

Osoba może wyglądać tak:

PersonAttribute Age = new PersonAttribute { ID = 8, Name = "Age", Value = "32" };
PersonAttribute FirstName = new PersonAttribute { ID = 9, Name = "FirstName", Value = "Rebecca" };
PersonAttribute LastName = new PersonAttribute { ID = 10, Name = "LastName", Value = "Johnson" };
PersonAttribute Gender = new PersonAttribute { ID = 11, Name = "Gender", Value = "Female" };

Chciałbym użyć projekcji LINQ do posortowania listy osób rosnąco według wybranego przeze mnie atrybutu osoby, na przykład sortowania według wieku lub sortowania na imię.

Próbuję czegoś takiego

string mySortAttribute = "Age"
PersonList.OrderBy(p => p.PersonAttribute.Find(s => s.Name == mySortAttribute).Value);

Ale składnia mnie zawodzi. Jakieś wskazówki?


13
2018-03-30 03:18


pochodzenie
Odpowiedzi:


OrderBy jest rozszerzeniem LINQ, które tworzy nową sekwencję. Aby zamówić istniejącą sekwencję, musisz dodać metodę rozszerzenia lub dwie ... możesz użyć:

PersonList.Sort(p => p.Attributes.Find(
 s => s.Name == mySortAttribute).Value);

public static class ListExtensions {
 public static void Sort<TSource, TValue>(
  this List<TSource> source,
  Func<TSource, TValue> selector)
 {
  var comparer = Comparer<TValue>.Default;
  source.Sort((x, y) => comparer.Compare(selector(x), selector(y)));
 }
 public static void SortDescending<TSource, TValue>(
  this List<TSource> source,
  Func<TSource, TValue> selector)
 {
  var comparer = Comparer<TValue>.Default;
  source.Sort((x, y) => comparer.Compare(selector(y), selector(x)));
 }
}

9
2018-03-30 06:17

Wiem, że to stary post, ale pomyślałem, że opublikuję porównywarkę znalezioną jakiś czas temu, na wypadek, gdyby ktoś jej potrzebował.

public class GenericComparer<T> : IComparer<T>
 {
   public string SortExpression { get; set; }
   public int SortDirection { get; set; } // 0:Ascending, 1:Descending

   public GenericComparer(string sortExpression, int sortDirection)
   {
     this.SortExpression = sortExpression;
     this.SortDirection = sortDirection;
   }
   public GenericComparer() { }

   #region IComparer<T> Members
   public int Compare(T x, T y)
   {
     PropertyInfo propertyInfo = typeof(T).GetProperty(SortExpression);
     IComparable obj1 = (IComparable)propertyInfo.GetValue(x, null);
     IComparable obj2 = (IComparable)propertyInfo.GetValue(y, null);

     if (SortDirection == 0)
     {
       return obj1.CompareTo(obj2);
     }
     else return obj2.CompareTo(obj1);
   }
   #endregion
 }

Stosowanie

List<MyObject> objectList = GetObjects(); /* from your repository or whatever */
objectList.Sort(new GenericComparer<MyObject>("ObjectPropertyName", (int)SortDirection.Descending));
dropdown.DataSource = objectList;
dropdown.DataBind();

Możesz przeciążyć konstruktor, aby zaakceptować wyliczenie SortDirection. Nie zrobiłem tego, ponieważ klasa znajduje się w bibliotece bez odniesienia do System.Web.


8
2018-04-22 15:32

Dlaczego zamiast listy <PersonAttribute> nie używasz słownika klucz-wartość? Byłoby lepiej, myślę, i wszystko inne ułatwiłoby.

Aktualizacja - w ten sposób:

public class Person
{
 public Dictionary<string, string> Attributes = new Dictionary<string,string>();
}

List<Person> people = new List<Person>();

Person rebecca = new Person();
rebecca.Attributes["Age"] = "32";
rebecca.Attributes["FirstName"] = "Rebecca";
rebecca.Attributes["LastName"] = "Johnson";
rebecca.Attributes["Gender"] = "Female";
people.Add(rebecca);

var PeopleInAgeOrder = people.OrderBy(p => p.Attributes["Age"]);

5
2018-03-30 03:28To nie odpowiada na jego pytanie. Nie pytał, jak zrestrukturyzować swoje dane, zapytał, jak posortować (prawdopodobnie istniejącą i prawdopodobnie niezmienną spuściznę) strukturę danych. - Mark T


Zakłada to, że klasa Attribute implementuje IComparable lub ma ładną funkcję ToString (mam nadzieję).

var list = personList.OrderBy(p => p.Attributes.FirstOrDefault(a => a.Name == "Age"))

W przeciwnym razie składnia staje się bardziej skomplikowana:

var list = personList
      .OrderBy(p => 
           p.Attributes.FirstOrDefault(a => a.Name == "Age") == null ?
           "" : p.Attributes.First(a => a.Name == "Age").Value
      );

Zakładam też, że dla każdego klucza masz jedną wartość - w przeciwnym razie potrzebujesz mądrzejszego kodu ... ;-)


1
2018-03-30 05:39

Czy to możliwe, że twoja składnia jest zła? Twoja własność nazywa się atrybutami, ale używasz czegoś o nazwie ObjectSettings w kodzie? A może to literówka.

Jeśli tak jest, Twój kod wygląda dobrze, chyba że nie wszystkie instancje osoby mają atrybut, który próbujesz zamówić, w którym to przypadku otrzymasz wyjątek.

EDYTOWAĆ: Ponadto, zamiast korzystać z Find, spróbuj użyć First.

PersonList.OrderBy(p => p.Attributes.First(a => a.Name == "Age").Value)

0
2018-03-30 03:42Naprawiłem literówkę, dowiedziałem się, że mam problem z IQueryable i listą, która wymagała obsady. Dzięki za pomoc.


Wyobrażam sobie, że otrzymujesz wyjątek, w którym jeden przedmiot nie ma atrybutu wieku. Wypróbowałem poniższy kod i wszystko działało bez zarzutu - domyślam się, że twoje dane są trochę za niskie, jak wskazują inne plakaty. W każdym razie poniżej działa dobrze ...

  List<Person> personList = new List<Person>();
  Random rand = new Random();

  //generate 50 random persons
  for (int i = 0; i < 50; i++)
  {
    Person p = new Person();
    p.Attributes = new List<PersonAttribute>();
    p.Attributes.Add(new PersonAttribute() { ID = 8, Name = "Age", Value = rand.Next(0, 100).ToString() });
    p.Attributes.Add(new PersonAttribute() { ID = 10, Name = "Name", Value = rand.Next(0, 100).ToString() });
    personList.Add(p);
  }

  var finalList = personList.OrderBy(c => c.Attributes.Find(a => a.Name == "Age").Value).ToList();

0
2018-03-30 04:01

Niektóre sprawy należy wziąć pod uwagę:

 • Ponieważ Twój atrybut jest w ciągu znaków, wiek "30" i "3" zostanie zamawiany przed osiągnięciem wieku "4"
 • Atrybut może nie istnieć

Jeśli utworzysz tę klasę metod rozszerzenia:

public static class ListExtenstions
{
  public static List<Person> OrderList(this List<Person> list, string attributeName, PersonAttribute defaultAttribute)
  {
    return OrderList(list, attributeName, defaultAttribute, x => x);
  }

  public static List<Person> OrderList<T>(this List<Person> list, string attributeName, PersonAttribute defaultAttribute, Func<string, T> convertion)
  {
    return list.OrderBy(x => convertion((x.Attributes.FirstOrDefault(y => y.Name == attributeName) ?? defaultAttribute).Value)).ToList();

    // Query Syntax
    //return
    //  (from p in list
    //   let attribute = p.Attributes.FirstOrDefault(a => a.Name == attributeName) ?? defaultAttribute
    //   orderby attribute.Value
    //   select p).ToList();
  }
}

Następnie możesz posortować listę poprawnie w następujący sposób:

List<Person> persons = ...
...
PersonAttribute defaultAttribute = new PersonAttribute() { Value = "0" };
var ordered = persons.OrderList("Age", defaultAttribute, x => Convert.ToInt32(x));

To da prawidłową kolejność sortowania. Jeśli atrybut będzie zawsze obecny, możesz go usunąć defaultAttribute.

Aby posortować według nazwy, wystarczy użyć:

List<Person> persons = ...
...
PersonAttribute defaultAttribute = new PersonAttribute() { Value = String.Empty };
var ordered persons.OrderList("Name", defaultAttribute);

0
2018-04-23 08:13