Pytanie Vagrant: brakujący plik id_rsa


Używam okien z domostwem i próbuję wprowadzić vagrant w linii poleceń, ale otrzymuję ten błąd:

C: /www/Homestead/scripts/homestead.rb: 106: in read': No such file or directory @ rb_sysopen - C:/Users/Niall/.ssh/id_rsa (Errno::ENOENT) from C:/www/Homestead/scripts/homestead.rb:106:inblok (2 poziomy) w konfiguracji "           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/plugins/kernel_v2/config/vm_provisioner.rb: 72: in call' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/plugins/kernel_v2/config/vm_provisioner.rb:72:inadd_config '           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/plugins/kernel_v2/config/vm.rb: 321: in provision' from C:/www/Homestead/scripts/homestead.rb:103:inblokuj w konfiguracji "           z C: /www/Homestead/scripts/homestead.rb: 102: in each' from C:/www/Homestead/scripts/homestead.rb:102:inskonfigurować "           od C: / www / Homestead / Vagrantfile: 20: in block in <top (required)>' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/config/v2/loader.rb:37:inpołączenie'           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/config/v2/loader.rb: 37: in load' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/config/loader.rb:113:inblok (2 poziomy) w obciążeniu "           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/config/loader.rb: 107: in each' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/config/loader.rb:107:inblok w ładunku "           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/config/loader.rb: 104: in each' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/config/loader.rb:104:inobciążenie'           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/vagrantfile.rb: 28: in initialize' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/environment.rb:740:inNowy'           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/environment.rb: 740: in vagrantfile' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/environment.rb:486:ingospodarz'           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/environment.rb: 208: in block in action_runner' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/action/runner.rb:33:inpołączenie'           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/action/runner.rb: 33: in run' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/environment.rb:473:inhak'           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/lib/vagrant/environment.rb: 722: in unload' from C:/HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/bin/vagrant:177:inzapewnić w "           z C: /HashiCorp/Vagrant/embedded/gems/gems/vagrant-1.8.1/bin/vagrant: 177: in `'

Szukałem w Internecie, ale wszystko, co mogłem znaleźć, to ktoś inny zadający to samo pytanie, ale bez odpowiedzi. Co oznacza ten błąd? Poszedłem do folderu w szczególności i rzeczywiście nie ma pliku o nazwie id_rsa. Czy ktoś może rzucić trochę światła na to, jak to naprawić?


13
2018-02-18 07:39


pochodzenie
Odpowiedzi:


Wygląda na to, że potrzebujesz wygenerować klucz SSH? Możesz to zrobić, wpisując polecenie ssh-keygen -t rsa -C "your_email@example.com" (oczywiście z własnym e-mailem), jeśli używasz Git Bash.

Gdy wyświetli się monit o zapisanie klucza, naciśnij enter. Hasło jest również opcjonalne, po prostu naciśnij dwukrotnie klawisz enter, aby wprowadzić puste hasło.


20
2018-02-18 17:17Ratownik! To powinno zostać dodane do dokumentacji instalacyjnej dla Laravel. - Radmation
Słodki - nigdy by się nie domyślił. - Rich Bianco
Przydatna odpowiedź, tks! - rock
Uwaga: jeśli masz system Cygwin (lub msysgit) w systemie Windows, możesz mieć pliki ssh w innych miejscach, takich jak: Authorize: C: \ dev \ cygwin \ home \ myCYGWINusername \ .ssh \ id_rsa.pub keys: - C: \ dev \ cygwin \ home \ myCYGWINnazwa_użytkownika \ .ssh \ id_rsa - armyofda12mnkeys
Zaoszczędziłem wiele godzin waląc głową w ścianę! - Kevin