Pytanie Mongoose, sortuj zapytanie według wypełnionego pola


O ile mi wiadomo, możliwe jest sortowanie zaludnionych dokumentów z Mongoose (źródło).

Szukam sposobu sortowania zapytania według jednego lub kilku wypełnionych pól.

Rozważ te dwa schematy Mongoose:

var Wizard = new Schema({
  name : { type: String }
, spells : { [{ type: Schema.ObjectId, ref: 'Spell' }] }
});

var Spell = new Schema({
  name  : { type: String }
,  damages : { type: Number }
});

Przykładowy JSON:

[{
  name: 'Gandalf',
  spells: [{
      name: 'Fireball',
      damages: 20
    }]
}, {
  name: 'Saruman',
  spells: [{
      name: 'Frozenball',
      damages: 10
    }]
}, {
  name: 'Radagast',
  spells: [{
      name: 'Lightball',
      damages: 15
    }]
}]

Chciałbym posortować tych czarodziejów za pomocą ich zaklęć, używając czegoś takiego jak:

WizardModel
 .find({})
 .populate('spells', myfields, myconditions, { sort: [['damages', 'asc']] })
// Should return in the right order: Saruman, Radagast, Gandalf

Tak naprawdę robię te rodzaje ręcznie po zapytaniu i chciałbym to zoptymalizować.


13
2017-07-16 21:38


pochodzenie


Z jakiej wersji gry Mongoose korzystasz? Wiem, że składnia sortowania zmieniła się całkiem w wersji 3.0. - JohnnyHK
Używam Mongoose 2.5.14. Mam ważną demonstrację mojego projektu za dwa dni, więc nie podejmę ryzyka aktualizacji mojego stosu. - Adrien Schuler


Odpowiedzi:


Zadaj sobie (i tu są odpowiedzi):

Czego chcę? Posortuj czarnoksiężników według ich obrażeń od czaru (powinno to być pole dodatkowe, prawdopodobnie suma obrażeń zaklęć.

Co ja zrobiłem: Posortowałem SPELLS of the wizard.

Co powinieneś zrobić: Wizard.find ({}). Sort ({power: 'asc'}), a następnie wypełnij czary i rób co chcesz. Moc to kolejne pole w kreatorze. Będziesz go potrzebował, ponieważ nawet jeśli zapełnisz swoje czary, otrzymasz szereg zaklęć i to ci nie pomoże.

Mam nadzieję że to pomoże.


3
2017-10-01 13:35

Można niejawnie określić tylko wymagane parametry metody wypełnienia:

WizardModel
 .find({})
 .populate({path: 'spells', options: { sort: [['damages', 'asc']] }})

Spójrz na http://mongoosejs.com/docs/api.html#document_Document-populate Oto przykład z linku powyżej.

doc
.populate('company')
.populate({
 path: 'notes',
 match: /airline/,
 select: 'text',
 model: 'modelName'
 options: opts
}, function (err, user) {
 assert(doc._id == user._id) // the document itself is passed
})

2
2017-08-30 16:57

Mimo że jest to raczej stary post, chciałbym udostępnić rozwiązanie za pośrednictwem potoku wyszukiwania agregacji MongoDB

Ważna jest to:

 {
   $lookup: {
    from: 'spells',
    localField: 'spells',
    foreignField:'_id',
    as: 'spells'
   }
  },
  {
   $project: {
    _id: 1,
    name: 1,
    // project the values from damages in the spells array in a new array called damages
    damages: '$spells.damages',
    spells: {
     name: 1,
     damages: 1
    }
   }
  },
  // take the maximum damage from the damages array
  {
   $project: {
    _id: 1,
    spells: 1,
    name: 1,
    maxDamage: {$max: '$damages'}
   }
  },
  // do the sorting
  {
   $sort: {'maxDamage' : -1}
  }

Znajdź poniżej pełny przykład

'use strict';

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema;

mongoose.connect('mongodb://localhost/lotr');

const db = mongoose.connection;

db.on('error', console.error.bind(console, 'connection error:'));
db.once('open', () => { let SpellSchema = new Schema({
  name  : { type: String },
  damages : { type: Number }
 });

 let Spell = mongoose.model('Spell', SpellSchema);

 let WizardSchema = new Schema({
  name: { type: String },
  spells: [{ type: Schema.Types.ObjectId, ref: 'Spell' }]
 });

 let Wizard = mongoose.model('Wizard', WizardSchema);

 let fireball = new Spell({
  name: 'Fireball',
  damages: 20
 });

 let frozenball = new Spell({
  name: 'Frozenball',
  damages: 10
 });

 let lightball = new Spell({
  name: 'Lightball',
  damages: 15
 });

 let spells = [fireball, frozenball, lightball];

 let wizards = [{
  name: 'Gandalf',
  spells:[fireball]
 }, {

  name: 'Saruman',
  spells:[frozenball]
 }, {
  name: 'Radagast',
  spells:[lightball]
 }];

 let aggregation = [
  {
   $match: {}
  },
  // find all spells in the spells collection related to wizards and fill populate into wizards.spells
  {
   $lookup: {
    from: 'spells',
    localField: 'spells',
    foreignField:'_id',
    as: 'spells'
   }
  },
  {
   $project: {
    _id: 1,
    name: 1,
    // project the values from damages in the spells array in a new array called damages
    damages: '$spells.damages',
    spells: {
     name: 1,
     damages: 1
    }
   }
  },
  // take the maximum damage from the damages array
  {
   $project: {
    _id: 1,
    spells: 1,
    name: 1,
    maxDamage: {$max: '$damages'}
   }
  },
  // do the sorting
  {
   $sort: {'maxDamage' : -1}
  }
 ];
 Spell.create(spells, (err, spells) => {
  if (err) throw(err);
  else {
   Wizard.create(wizards, (err, wizards) =>{
    if (err) throw(err);
    else {
     Wizard.aggregate(aggregation)
     .exec((err, models) => {
      if (err) throw(err);
      else {
       console.log(models[0]); // eslint-disable-line
       console.log(models[1]); // eslint-disable-line
       console.log(models[2]); // eslint-disable-line
       Wizard.remove().exec(() => {
        Spell.remove().exec(() => {
         process.exit(0);
        });
       });
      }
     });
    }
   });
  }
 });
});

1
2018-01-14 09:02

oto próbka mangusta doc.

var PersonSchema = new Schema({
  name: String,
  band: String
});

var BandSchema = new Schema({
  name: String
});
BandSchema.virtual('members', {
  ref: 'Person', // The model to use
  localField: 'name', // Find people where `localField`
  foreignField: 'band', // is equal to `foreignField`
  // If `justOne` is true, 'members' will be a single doc as opposed to
  // an array. `justOne` is false by default.
  justOne: false,
  options: { sort: { name: -1 }, limit: 5 }
});

0
2017-08-18 18:08