Pytanie Błąd: Tylko łańcuchy połączenia LDAP są obsługiwane przez Active Directory


Mam następującą sekcję członkostwa ASP.NET zdefiniowaną w pliku Web.config:

<membership defaultProvider="AspNetActiveDirectoryMembershipProvider">
 <providers>
  <clear/>
  <add connectionStringName="ADService" connectionUsername="umanage"
   connectionPassword="letmein" enablePasswordReset="true" enableSearchMethods="true"
   applicationName="uManage" clientSearchTimeout="30" serverSearchTimeout="30"
   name="AspNetActiveDirectoryMembershipProvider" type="System.Web.Security.ActiveDirectoryMembershipProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
 </providers>
</membership>

Ciąg połączenia wygląda następująco:

<add name="ADService" connectionString="ldap://familynet.local" />

Ilekroć wywołuję następujący kod:

Membership.GetAllUsers();

Pojawia się następujący błąd:

Błąd konfiguracji   Opis: Wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracyjnego wymaganego do obsługi tego żądania. Sprawdź szczegółowe informacje o błędach poniżej i odpowiednio zmodyfikuj plik konfiguracyjny.

Komunikat o błędzie analizatora składni: tylko ciągi połączeń LDAP są obsługiwane w usłudze Active Directory i programie ADAM.

Nie rozumiem, dlaczego system twierdzi, że ciąg połączenia LDAP jest zły, ponieważ w rzeczywistości jest to prawidłowy ciąg LDAP określony w dokumentacji MSDN.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.security.activedirectorymembershipprovider.aspx

Jakieś pomysły?


12
2018-05-09 16:55


pochodzenie
Odpowiedzi:


Twój łańcuch połączenia LDAP faktycznie jest NIE valid - łańcuchy połączeń LDAP uwzględniają wielkość liter; LDAP prefiks musi być duże litery. Posługiwać się:

connectionString="LDAP://familynet.local" />

i powinieneś być w porządku.


29
2018-05-09 19:21