Pytanie Zliczanie plików za pomocą poleceń Powershell


Jak mogę policzyć wszystkie pliki w określonym folderze (i wszystkich podfolderach) za pomocą Powershell polecenie Get-ChildItem? Z (Get-ChildItem <Folder> -recurse).Count również foldery są zliczane i to nie jest to, co chcę. Czy są jeszcze inne możliwości szybkiego zliczania plików w bardzo dużych folderach?

Czy ktoś zna krótki i dobry samouczek dotyczący Windows Powerhell?


12
2017-11-23 09:35


pochodzenie


do tutoriala możesz zacząć od tutaj: powershell.com/cs/blogs/ebook - CB.


Odpowiedzi:


Chciałbym potokować wynik do Measure-Object cmdlet. Używanie (...). Zliczanie nie może dać niczego, jeśli nie ma obiektów spełniających twoje kryteria.

 $files = Get-ChildItem <Folder> -Recurse | Where-Object {!$_.PSIsContainer} | Measure-Object
 $files.Count

W PowerShell v3 możemy wykonać następujące czynności, aby uzyskać tylko pliki:

 Get-ChildItem <Folder> -File -Recurse

19
2017-11-23 10:03+1 za dodanie nowych funkcji v3! - CB.
Dzięki Yeah Haw w biznesie! - Ben_Coding
+1, naprawdę fajny rurociąg, dziękuję. - Sabuncu


Filtruj pliki przed zliczaniem:

(Get-ChildItem <Folder> -recurse | where-object {-not ($_.PSIsContainer)}).Count

3
2017-11-23 09:40