Pytanie git pull --rebase vs git rebase: jakie jest niebezpieczeństwo?


Nie rozumiem różnicy między git pull --rebase i git rebase, bez żadnych innych opcji.

Nie rozumiem, czy są one bezpieczne, dobre praktyki, czy bardzo niebezpieczne.

Czy mogę przełamać historię popełnienia przez zrobienie git pull --rebase w lokalnym?


12
2018-06-24 15:57


pochodzenie


stackoverflow.com/questions/18930527/... - ashishmohite
git rebase nie działa fetch pierwszy. - choroba


Odpowiedzi:


Nie polecam zmiany w ogóle, ale tylko dla prywatnych oddziałów. Przez prywatny Mam na myśli gałęzie, które jesteście pewni, że tylko wyciągnęliście.

Przebicie zmienia punkt początkowy gałęzi na jakiś nowy zatwierdzenie, tym samym łącząc wszystkie zatwierdzenia do tego punktu. Może to doprowadzić do konfliktów łączących ludzi, którzy mieli w swoim repozytorium starą bazę oddziałów. Polecam zwykłe scalanie zawsze i pozostawienie zmiany tylko w określonych sytuacjach (na przykład gałęzie obiektów).

Odnośnie twojego pytania:

  • git rebase rebase gałęzi, którą chcesz.
  • git pull --rebase wykonuje Fetch + Rebase w gałęziach, które ciągniesz. Normalnie ciągnięcie spowoduje pobranie + scalenie.

10
2018-06-24 16:03Więc czy git pull --rebase jest bezpieczny? - sab
Bezpiecznie w jakim sensie? Przebicie zmienia punkt początkowy, a różnica między tymi dwoma polega na tym, że git pull -rebase robi masywny rebase. Nie polecałbym dzielenia w dzielonych gałęziach, więc nie polecałbym git pull -rebase. Zamiast tego wykonaj proste przeciągnięcie git. - Luis


git pull --rebase jest skrótem dla git fetch a potem równina git rebase, w przeciwieństwie do domyślnego git merge. Praktyczna różnica polega na tym, że zastosowanie tylko tej ostatniej nie byłoby możliwe sprowadzać wszelkie nowe zatwierdzenia z twojego pilota przed ponownym umieszczeniem twojego kodu na górze, ponieważ to bierze pod uwagę tylko to, co jest już znane w twoim lokalnym repozytorium.

Warto również wspomnieć, że konflikty łączące pojawiałyby się w taki sam sposób, jak regularne przyciąganie gita.


10
2018-06-28 13:18