Pytanie Otwórz notatnik ipython, klikając dwukrotnie osx


Pobrałem kilka zeszytów na ipython i chcę je otworzyć w kartach przeglądarki bez przechodzenia do katalogu, w którym zostały pobrane i uruchomione ipython notebook notebook_name.ipynb.

Zdaję sobie sprawę, że to prawdopodobnie oznacza, że ​​jestem leniwy, ale wydaje mi się to typowym przypadkiem użycia. Czy brakuje mi czegoś oczywistego?


12
2018-04-23 00:19


pochodzenie


Zgadzam się, że jest to bardzo podstawowa funkcja. Też potrzebowałbym tego dla moich współpracowników, którzy nie są programistami, ale z którymi chciałbym dzielić moje zeszyty. - jvtrudel
Na to pytanie udzielono odpowiedzi: stackoverflow.com/questions/30953227/... - Vasco


Odpowiedzi:


Posługiwać się Ananas aplikacja do otwierania i pracy z notebookami IPython / Jupyter. To jest całkiem fajne.

Aktualizacja:

Teraz jest nteract, która jest nową aplikacją jupyter-like Desktop. Po zainstalowaniu ustaw go jako domyślną aplikację do otwierania .ipynb akta. Następnie kliknij dwukrotnie dowolny notebook, aby rozpocząć go od razu.

nteract geojson


10
2018-05-04 08:00Fantastyczne samodzielne aplikacje. Powiedziałbym, że są idealne dla nowych uczniów do obliczeń naukowych. Być może zaawansowani użytkownicy chcieliby czegoś, co będzie współpracować z istniejącymi instalacjami Anaconda? - tslmy


Znalazłem dobry sposób za pomocą Automatora (październik 2017 r., Z informacjami od tutaj):

 1. otwarty Automator i stwórz nowy Podanie  menu
 2. dodać Run Shell Script  przeciągnij i upuść to z listy; może potrzebować tych ustawień Shell: /bin/bash i Pass input: as arguments  run shell script
 3. wstaw poniższy kod; w razie potrzeby dostosuj ścieżkę do jupytera

Kod

#!/bin/sh
variable="'$1'"
the_script='tell application "terminal" to do script "/usr/local/bin/jupyter notebook '
osascript -e "${the_script}${variable}\""
 1. zapisać skrypt jako podanie (!)
 2. spróbuj otworzyć .ipynb plik i zmień domyślną aplikację do tego nowo utworzonego.

Uwaga

To otworzy terminal i uruchomi jupyter notebook polecenie, które umożliwia przerwanie i zatrzymanie serwera przenośnego. Zauważ też, że nie możesz test taka aplikacja w Automatorze, ale trzeba dodać Get Specified Finder Items i włożyć tam jakiś notebook testowy (tylko do celów testowych).


7
2017-10-28 23:38Dzięki za to - działało idealnie! - Luke Davis
Nie ma za co. Chcę dodać Uwaga tutaj: Właśnie doświadczyłem małego problemu z tym, gdzie dwukrotnie kliknęłbym a *.ipynbplik, ale skrypt nie zakończy się, a nawet zostanie przekroczony limit czasu. Wydaje się, że było to spowodowane przez okoliczności, w których znajdowała się aplikacja terminalu (długi czas bezczynności?). Ponieważ nie mogłem ustalić, które to były, ale tylko przypadkowo naprawić, próbując otworzyć terminal ręcznie, czy ktoś z większym doświadczeniem może dać wskazówkę? - gr4nt3d


Wymyśliłem sposób na zrobienie tego w Ubuntu. (Działa to dla mnie, ale nie mogę wziąć odpowiedzialności). To jest wyjaśnione tutaj. W skrócie, musisz utwórz nowy typ MIME, a następnie napisz skrypt, który działa jak aplikacja, która je uruchamia:

#!/bin/bash
netstat -tln |grep "8902"
# if not found - equals to 1, start it
if [ $? -eq 1 ]
then
ipython notebook / --no-browser --port=8902 &
sleep .5
fi
xdg-open http://localhost:8902/notebooks$1

To zawsze otwiera serwer notebook na porcie 8902, ale najpierw sprawdza, czy serwer jest już uruchomiony, a jeśli tak, to go używa. Następnie możesz użyć ulepszenie ubuntu aby wybrać skrypt jako domyślną aplikację dla typu MIME "Notatnik IPython", który właśnie utworzyłeś. Niezbyt elegancko, ale warto, moim zdaniem.


1
2018-03-16 11:54

Aplikacja zamieszczona tutaj działała całkiem dobrze dla mnie: http://bioequity.org/2013/11/16/ipynbviewer/ Musisz również pobrać iTerm2, zgodnie z opisem na tej stronie.

Zauważ, że to nie działa, jeśli w nazwie pliku są spacje, ale możesz je zmodyfikować, aby działały ze spacjami w nazwie pliku. Kliknij i kliknij "iPyNbViewer.app" i wybierz "Pokaż zawartość paczki". Edytuj plik Spis treści / Zasoby / Skrypty / main.scpt. Zmień trzy instancje "ścieżki POSIX" na "cytowaną formę ścieżki POSIX". Teraz będzie działać ze spacjami w nazwie pliku.

Aby ustawić wszystkie pliki .ipynb do otwarcia za pomocą aplikacji, musisz pobrać Info (polecenie-I) na jednym z plików i wybrać aplikację iPyNbViewer, aby otworzyć wszystkie pliki .ipynb.

Byłoby wspaniale, gdyby było to domyślne zachowanie dwukrotnego kliknięcia na pliku notatnika iPythona ...


1
2017-09-25 20:49Opracowałem to narzędzie iPyNbViewer. Dzięki sugestii Dana zaktualizowałem wszystkie trzy wystąpienia quoted form of POSIX path. Cieszyć się! - laviex


Patrzeć na ten link. Umieść skrypt bash w folderze, w którym przechowujesz swoje notesy ipython i po prostu kliknij dwukrotnie, aby otworzyć instancję notatnika. Z powyższego linku skrypt bash ma tylko:

path=$0       # path is path to this file
cd ${path%/*.*}   # clip off the file name to get directory path and cd
ipython notebook --pylab inline

Wreszcie musisz chmod u+x skrypt, aby był wykonywalny i gotowe.


0
2017-11-23 15:34

Użyłem aplikacji wiersza poleceń 'nbopen' i umieściłem ją w opakowaniu Platypus, aby uzyskać przeciągnięcie i dwukrotne kliknięcie otwierające na Macach. "nbopen" można pobrać za pomocą "pip" Działa dobrze, gdy jest używany w sposób opisany powyżej przez DanHickstein. Jedynym problemem z moim kodem jest to, że wymaga pełnej ścieżki do polecenia nbopen. Wiem, że powinienem móc w jakiś sposób użyć "which nbopen", ale nie mogę go uruchomić. Oto mój kod Platypus:

#!/bin/bash
# Opens ipynb files in a Jupyter Notebook
# echo $1
# $1 is the path of the dropped file
/Users/robw/anaconda/bin/nbopen $1
# Based on an idea from 
# https://www.quora.com/Is-there-a-straightforward-way-to-open-an-IPython-Notebook-in-Windows-by-double-clicking

0
2017-12-10 02:00