Pytanie Jak zainstalować OpenCV w Ubuntu 12.04


mam już OpenCV2.4.2 zainstalowane w ramach ROS (Fuerte) na moim komputerze (zainstalowane z Ubuntu Software Center, coś ze względu na ROS). Jak powinienem zainstalować OpenCV jako samodzielny?

Przejrzałem to przewodnik i pobrał pakiet opencv z tutaj. Nie jestem całkiem pewien, jak postępować. Czy ktoś może podać krótką listę kroków do zainstalowania? Chcę używać IDE dla moich projektów, więc które IDE jest właściwe dla C ++ i jak zainstalować odpowiednie IDE i poprawnie skonfigurować?

Również, jak sprawdzić, czy niektóre narzędzia są zainstalowane?


12
2018-02-16 14:30


pochodzenie
Odpowiedzi:


Ten link który również wspomniałeś opisuje kroki niezbędne do skompilowania OpenCV na twoim komputerze. Wersja OpenCV, którą zainstalujesz w ten sposób, będzie nowsza niż wersja zainstalowana z pakietem ROS, zwykle ma pewne opóźnienie. (Może nie z Fuerte.)

Używanie wielu wersji tej samej biblioteki na komputerze może powodować problemy z łączeniem i stworzy ci trochę bólu głowy, aby go uniknąć.

Spróbuj uruchomić pkg-config opencv --libs aby sprawdzić, czy dostępna jest wersja ROS opracowana przez firmę Fuerte, a następnie można z niej korzystać w późniejszych projektach.

Dla początkującego IDE polecam Qt Creator. Prostym sposobem na ustawienie OpenCV wraz z projektem w Qt Creator jest:

  1. Utwórz projekt
  2. Otwórz plik .pro projektu
  3. Biegać pkg-config opencv --cflags
  4. Dodaj to do pliku .pro: INCLUDEPATH + = __result__of__above
  5. pkg-config opencv --libs
  6. Dodaj to do pliku .pro: LIBS + = __result__of__above

Ostatecznie to, co dodasz, powinno wyglądać mniej więcej tak:

INCLUDEPATH + = -I / opt / ros / fuerte / include

LIBS + = -L / opt / ros / fuerte / lib -lopencv_calib3d -lopencv_contrib -lopencv_core -lopencv_features2d -lopencv_flann -lopencv_gpu -lopencv_highgui -lopencv_imgproc -lopencv_legacy -lopencv_ml -lopencv_nonfree -lopencv_objdetect -lopencv_photo -lopencv_stitching -lopencv_ts -lopencv_video -lopencv_videostab


4
2018-02-16 23:43Dodałem do pliku .pro, jak powiedziałeś ... kiedy wypróbowałem program opencv i skompilowałem go, wystąpił błąd /home/karthik/Desktop/Qt/Hello_World-build-desktop-Qt_4_8_1_in_PATH__System__Release/../Hello_World/main.cpp : 6: error: opencv2 / opencv.hpp: Brak takiego pliku lub katalogu.. jakieś sugestie?? - Karthik Murugan


Aby zainstalować OpenCV za pomocą terminala w systemie Ubuntu:

$ su -
# apt-get update
# apt-get install build-essential
# apt-get install libavformat-dev
# apt-get install x264 v4l-utils ffmpeg
# apt-get install libcv2.3 libcvaux2.3 libhighgui2.3 python-opencv opencv-doc libcv-dev libcvaux-dev libhighgui-dev

OpenCV powinien być zainstalowany w / usr / local / Katalog instalacyjny

Możesz także skompilować i wyświetlić przykłady

$ cp -r /usr/share/doc/opencv-doc/examples .
$ cd examples
$ cd c
$ sh build_all.sh

Cały artykuł na temat instalacji OpenCV na Ubuntu można znaleźć na blogu Nam Huy Linux pod adresem http://namhuy.net/1205/how-to-install-opencv-on-ubuntu.html


2
2017-11-26 12:17

Jest instalator dla Ubuntu 16.04 i może dobrze działać na Ubuntu 12.04, możesz spróbować. Użyłem go do zainstalowania na Ubuntu 16.04 i to się udało!

Interaktywny skrypt instalacyjny do instalacji openCV na Ubuntu 16.04 LTS


0
2017-11-30 09:05Może zajść potrzeba sprawdzenia podręcznika na stronie głównej projektu! - orange


Ten użytkownik github skompilował wszystkie kroki instalacji za pomocą skryptu powłoki. Możesz zainstalować dowolną wersję OpenCV, uruchamiając odpowiedni skrypt powłoki wewnątrz.

$ git clone https://github.com/jayrambhia/Install-OpenCV.git
$ cd Ubuntu
$ chmod +x * 
$ ./opencv_latest.sh

0
2017-10-06 03:58