Pytanie Emacs fuzzy autouzupełnianie


naprawdę lubię idoDopasowanie rozmyte w emacs. Chciałbym to zrobić z autouzupełnianiem. Najlepiej z auto-complete, ponieważ mam ac-python i inne rzeczy konfigurowane za pomocą auto-complete. jestem świadomy że auto-complete zapewnia dopasowanie rozmyte, jeśli nie znaleziono normalnych dopasowań, ale chcę to normalnie.


12
2017-12-24 01:40


pochodzenie
Odpowiedzi:


Możesz po prostu związać ac-fuzzy-complete do jakiejś kombinacji klawiszy, którą lubisz i której używasz zamiast innej metody, której używasz do zakończenia. Jest już interaktywny, ale nie jest powiązany z żadnym kluczem. Coś takiego:

(global-set-key (kbd "M-C-I") 'ac-fuzzy-complete)

(M-C-i w przeciwnym razie używana jest kombinacja klawiszy complete-symbol)


6
2017-12-24 09:32Mógłbym, ale to spowodowałoby pojawienie się okienka auto-complete bezużyteczne i wymaga dodatkowych kluczy. To pokonuje cel auto-complete dla mnie. Również i wydaje się, że daje tylko jedną sugestię. - fread2281
Zaczęło dawać mi wiele sugestii, ale tylko niewielka liczba jak 2, a nie normalna 9+. - fread2281
Kontroluje, czy dopasowywanie rozmyte jest stosowane, jeśli nie ma innych wyników. cx4a.org/software/auto-complete/manual.html#ac-use-fuzzy - fread2281