Pytanie Znajdź nieużywane "use'd" moduły Perla


Pracuję nad bardzo dużą, bardzo starą "historycznie uprawianą" bazą kodu. W przeszłości często ludzie myśleli: "Och, może potrzebuję tego i tego modułu, więc po prostu to włączam ...", a później ludzie często "buforowali" Dane wewnątrz modułów ("używajcie ThisAndThat" potrzebujących kilku sekund, aby załadować kilkaset MB z DB do RAM, tak, to naprawdę głupi pomysł, nad tym pracujemy), więc często mamy mały moduł wykorzystujący 20 lub 30 modułów, z których 90% całkowicie nieużywane w samym źródle, a ze względu na "buforowanie" w kilku modułach użytkowych moduły zajmują jedną minutę, aby załadować lub nawet więcej, co jest oczywiście nie do zaakceptowania.

Tak, próbuję zrobić to lepiej. W tej chwili, mój sposób patrzenia przez wszystkie moduły, zrozumienie ich jak najwięcej i patrzę na wszystkie moduły w tym i zobaczyć, czy są one potrzebne, czy nie.

Czy istnieje łatwiejszy sposób? Mam na myśli: Istnieją funkcje zwracające wszystkie subkonta, które ma moduł

...
return grep { defined &{"$module\::$_"} } keys %{"$module\::"}

, więc nie istnieje prosty sposób sprawdzenia, które z nich są eksportowane domyślnie, a które pochodzą z miejsca i są używane w innych modułach?

Prostym przykładem jest Data :: Dumper, która jest zawarta w prawie każdym pliku, nawet, gdy wszystkie debugowanie-ostrzeżenia i wydruki i tak dalej nie są w skrypcie. Ale nadal moduł musi załadować Data :: Dumper.

Czy istnieje prosty sposób, aby to sprawdzić?

Dzięki!


12
2017-11-04 14:34


pochodzenie
Odpowiedzi:


Poniższy kod może być częścią twojego rozwiązania - pokaże Ci, które symbole są importowane dla każdego wystąpienia use:

package traceuse;
use strict;
use warnings;
use Devel::Symdump;

sub import {
 my $class = shift;
 my $module = shift;

 my $caller = caller();

 my $before = Devel::Symdump->new($caller);

 my $args = \@_;
 # more robust way of emulating use?
 eval "package $caller; require $module; $module\->import(\@\$args)";

 my $after = Devel::Symdump->new($caller);

 my @added;
 my @after_subs = $after->functions;
 my %before_subs = map { ($_,1) } $before->functions;
 for my $k (@after_subs) {
  push(@added, $k) unless $before_subs{$k};
 }

 if (@added) {
  warn "using module $module added: ".join(' ', @added)."\n";
 } else {
  warn "no new symbols from using module $module\n";
 }
}
1;

Następnie zamień "use module ..." na "use traceuse module ...", a otrzymasz listę zaimportowanych funkcji.

Przykład użycia:

package main;

sub foo { print "debug: foo called with: ".Dumper(\@_)."\n"; }

use traceuse Data::Dumper;

To wyświetli:

using module Data::Dumper added: main::Dumper

tzn. można stwierdzić, które funkcje zostały zaimportowane w solidny sposób. Można go łatwo rozszerzyć, aby raportować zaimportowane zmienne skalarne, tablicowe i hashowe - sprawdź dokumentację Devel::Symdump.

Określ, które funkcje są rzeczywiście używane, to druga połowa równania. W tym celu możesz uciec prostym grepem kodu źródłowego - to znaczy Dumper pojawiają się w kodzie źródłowym modułu, który nie znajduje się na use linia. To zależy od tego, co wiesz o swoim kodzie źródłowym.

Uwagi:

 • może być moduł, który robi to, co robi traceuse - nie sprawdziłem

 • może istnieć lepszy sposób naśladowania "użytkowania" z innego pakietu


6
2017-11-04 16:40To wygląda całkiem nieźle, ale niestety nie mam żadnych wyników. Skopiowałem to dokładnie, ale w jakiś sposób "import" nie jest wywoływany. Próbowałem w nim umrzeć, ale nie było żadnego rezultatu. Jakąkolwiek wskazówkę co robię źle? - Perik Onti
umieść kod traceuse w swoim własnym pliku - traceuse.pm (zanotuj 1; Właśnie dodałem na końcu); następnie perl -Mtraceuse=Data::Dumper -e1 powinien dać ci trochę wydajności. Czy masz inny plik traceuse.pm? - ErikR
i nie zapomnij zainstalować Devel::Symdump jeśli jeszcze go nie masz. - ErikR
Ahhh, teraz działa. Właśnie zrobiłem "use traceuse Data :: Dumper", które nie zostało załadowane. Ale perl -Mtraceuse = Data :: Dumper działa idealnie. Dzięki, ta funkcja na pewno się przyda. - Perik Onti


W pewnym sensie udało mi się to osiągnąć dzięki PPI. To wygląda tak:

#!/usr/local/bin/perl
use strict;
use warnings;

use Data::Dumper;
use Term::ANSIColor;

use PPI;
use PPI::Dumper;

my %doneAlready = ();
$" = ", ";

our $maxDepth = 2;
my $showStuffOtherThanUsedOrNot = 0;

parse("/modules/Test.pm", undef, undef, 0);

sub parse {
    my $file = shift;
    my $indent = shift || 0;
    my $caller = shift || $file;
    my $depth = shift || 0;

    if($depth && $depth >= $maxDepth) {
        return;
    }
    return unless -e $file;
    if(exists($doneAlready{$file}) == 1) {
        return;
    }
    $doneAlready{$file} = 1;
    my $skript = PPI::Document->new($file);

    my @included = ();

    eval {
        foreach my $x (@{$skript->find("PPI::Statement::Include")}) {
            foreach my $y (@{$x->{children}}) {
                push @included, $y->{content} if (ref $y eq "PPI::Token::Word" && $y->{content} !~ /^(use|vars|constant|strict|warnings|base|Carp|no)$/);
            }
        }
    };

    my %double = ();

    print "===== $file".($file ne $caller ? " (Aufgerufen von $caller)" : "")."\n" if $showStuffOtherThanUsedOrNot;
    if($showStuffOtherThanUsedOrNot) {
        foreach my $modul (@included) {
            next unless -e createFileName($modul);
            my $is_crap = ((exists($double{$modul})) ? 1 : 0);
            print "\t" x $indent;
            print color("blink red") if($is_crap);
            print $modul;
            print color("reset") if($is_crap);
            print "\n";
            $double{$modul} = 1;
        }
    }

    foreach my $modul (@included) {
        next unless -e createFileName($modul);
        my $anyUsed = 0;
        my $modulDoc = parse(createFileName($modul), $indent + 1, $file, $depth + 1);
        if($modulDoc) {
            my @exported = getExported($modulDoc);
            print "Exported: \n" if(scalar @exported && $showStuffOtherThanUsedOrNot);
            foreach (@exported) {
                print(("\t" x $indent)."\t");
                if(callerUsesIt($_, $file)) {
                    $anyUsed = 1;
                    print color("green"), "$_, ", color("reset") if $showStuffOtherThanUsedOrNot;
                } else {
                    print color("red"), "$_, ", color("reset") if $showStuffOtherThanUsedOrNot;
                }
                print "\n" if $showStuffOtherThanUsedOrNot;
            }

            print(("\t" x $indent)."\t") if $showStuffOtherThanUsedOrNot;
            print "Subs: " if $showStuffOtherThanUsedOrNot;
            foreach my $s (findAllSubs($modulDoc)) {
                my $isExported = grep($s eq $_, @exported) ? 1 : 0;
                my $rot = callerUsesIt($s, $caller, $modul, $isExported) ? 0 : 1;
                $anyUsed = 1 unless $rot;
                if($showStuffOtherThanUsedOrNot) {
                    print color("red") if $rot;
                    print color("green") if !$rot;
                    print "$s, ";
                    print color("reset");
                }
            }
            print "\n" if $showStuffOtherThanUsedOrNot;
            print color("red"), "=========== $modul wahrscheinlich nicht in Benutzung!!!\n", color("reset") unless $anyUsed;
            print color("green"), "=========== $modul in Benutzung!!!\n", color("reset") if $anyUsed;
        }
    }

    return $skript;
}


sub createFileName {
    my $file = shift;
    $file =~ s#::#/#g;
    $file .= ".pm";
    $file = "/modules/$file";
    return $file;
}

sub getExported {
    my $doc = shift;

    my @exported = ();
    eval {
        foreach my $x (@{$doc->find("PPI::Statement")}) {
            my $worthATry = 0;
            my $isMatch = 0;
            foreach my $y (@{$x->{children}}) {
                $worthATry = 1 if(ref $y eq "PPI::Token::Symbol");
                if($y eq '@EXPORT') {
                    $isMatch = 1;
                } elsif($isMatch && ref($y) ne "PPI::Token::Whitespace" && ref($y) ne "PPI::Token::Operator" && $y->{content} ne ";") {
                    push @exported, $y->{content};
                }
            }
        }
    };

    my @realExported = ();
    foreach (@exported) {
        eval "\@realExported = $_";
    }

    return @realExported;
}

sub callerUsesIt {
    my $subname = shift;
    my $caller = shift;

    my $namespace = shift || undef;
    my $isExported = shift || 0;

    $caller = `cat $caller`;

    unless($namespace) {
        return 1 if($caller =~ /\b$subname\b/);
    } else {
        $namespace = createPackageName($namespace);
        my $regex = qr#$namespace(?:::|->)$subname#;
        if($caller =~ $regex) {
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}

sub findAllSubs {
    my $doc = shift;

    my @subs = ();

    eval {
        foreach my $x (@{$doc->find("PPI::Statement::Sub")}) {
            my $foundName = 0;
            foreach my $y (@{$x->{children}}) {
                no warnings;
                if($y->{content} ne "sub" && ref($y) eq "PPI::Token::Word") {
                    push @subs, $y;
                }
                use warnings;
            }
        }
    };

    return @subs;
}

sub createPackageName {
    my $name = shift;
    $name =~ s#/modules/##g;
    $name =~ s/\.pm$//g;
    $name =~ s/\//::/g;
    return $name;
}

To naprawdę brzydkie i może nie w 100% działające, ale wydaje się, że dzięki testom, które już zrobiłem, jest to dobre na początek.


0
2017-11-05 14:55