Pytanie Aktywny admin wielokrotnego przesyłania plików / obrazów za pomocą spinacza


Używam Active admin i muszę przesyłać galerie z dużą ilością zdjęć. Jak mogę to zrobić? Mój kod:

class Gallery < ActiveRecord::Base
 belongs_to :event
 has_many :images

 attr_accessible :name, :publish, :images, :image, :images_attributes
 accepts_nested_attributes_for :images, allow_destroy: true

 validates :name, presence: true

end

class Image < ActiveRecord::Base
 belongs_to :gallery

 attr_accessible :url
 has_attached_file :url, :styles => { :medium => "300x300>", :thumb => "100x100>" }
end


ActiveAdmin.register Gallery do
  form html: { multipart: true } do |f|
     f.inputs do
      f.input :name
      f.input :images, as: :file, input_html: { multiple: true}
     end      
     f.buttons
  end 
end

I mam ten błąd:

Image(#70319146544460) expected, got ActionDispatch::Http::UploadedFile(#70319105893880)

12
2017-08-08 08:12


pochodzenie


Która linia zgłasza błąd? - Agis
Mam ten sam problem. Czy rozwiązałeś już problem? - Daniel


Odpowiedzi:


Spróbuj tego:

ActiveAdmin.register Gallery do
 form multipart: true do |f|
  f.inputs do
   f.input :name

   f.has_many :images do |p|
    p.input :url
   end
  end

  f.actions
 end
end

6
2017-10-21 12:14dostaję undefined method nowy rekord?' dla zer: NilClass` za to. Wydaje się być has_many zawinił. - Mild Fuzz
Tak, naprawiłem to - Agis
Właściwie, używając accepts_nested_attributes_for w modelu (wskazanym przez PO) ustalił to dla mnie. Mój błąd! - Mild Fuzz
czy za jednym razem możemy przesłać wiele plików za jednym razem? - Sravan


OK, udało mi się go rozwiązać:

Spróbuj wykonać następujące czynności:

ActiveAdmin.register Gallery do
 form html: { multipart: true } do |f|
  f.inputs do
   f.input :name
   file_field_tag("gallery_images_url", multiple: true, name: "gallery[gallery_images_attributes][][url]")
  end      
  f.buttons
 end 
end

Dostałem to rozwiązanie, śledząc ten post na blogu: http://www.tkalin.com/blog_posts/multiple-file-upload-with-rails-3-2-paperclip-html5-and-no-javascript


0
2018-03-25 14:46