Pytanie Jakie jest znaczenie "na podstawie trasy" w PoolingClientConnectionManager?


ThreadSafeClientConnManager jest przestarzałe i wprowadzono nową metodę PoolingClientConnectionManager.

Dokumentacja PoolingClientConnectionManager mówi

Zarządza pulą połączeń klientów i jest w stanie obsłużyć połączenie   żądania z wielu wątków wykonywania. Połączenia są łączone na   na podstawie trasy.

Moje pytanie

Jakie jest znaczenie na podstawie trasy tutaj?


12
2017-08-19 17:50


pochodzenie
Odpowiedzi:


Odnosi się do HttpRoute. HttpRoute ma na celu wytyczenie wielu aplikacji działających na tym samym serwerze WWW.

http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/httpclient/apidocs/org/apache/http/conn/routing/HttpRoute.html

Jest używany jak poniżej:

ClientConnectionRequest connRequest = connMrg.requestConnection(
    new HttpRoute(new HttpHost("localhost", 80)), null);
ManagedClientConnection conn = connRequest.getConnection(10, TimeUnit.SECONDS);
try {
  BasicHttpRequest request = new BasicHttpRequest("GET", "/");
  conn.sendRequestHeader(request);
  HttpResponse response = conn.receiveResponseHeader();
  conn.receiveResponseEntity(response);
  HttpEntity entity = response.getEntity();
  if (entity != null) {
    BasicManagedEntity managedEntity = new BasicManagedEntity(entity, conn, true);
    // Replace entity
    response.setEntity(managedEntity);
  }
  // Do something useful with the response
  // The connection will be released automatically 
  // as soon as the response content has been consumed
} catch (IOException ex) {
  // Abort connection upon an I/O error.
  conn.abortConnection();
  throw ex;
}

źródło: http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/tutorial/html/connmgmt.html


3
2017-08-21 19:45Nieco więcej wyjaśnień w prostszych słowach sprawi, że odpowiedź będzie użyteczna dla szerszej publiczności. - Gaurav Agarwal


Wpisz w prosty termin, na trasę oznacza na hosta, z którym się łączysz.

PoolingHttpClientConnectionManager utrzymuje maksymalny limit połączeń na podstawie trasy i łącznie. Domyślnie implementacja ta tworzy nie więcej niż 2 równoczesne połączenia na daną trasę i nie więcej niż 20 połączeń w sumie.


5
2018-06-13 00:21

Jeśli chcesz zrozumieć, co to jest trasa (a więc co to znaczy na trasie) Ekspresowy samouczek Node.js ma ładne odniesienie / opis do tego, czym jest trasa. Jest to kombinacja identyfikatora URI (/ URL), metody żądania HTTP (GET, POST itp.) I jednej lub kilku procedur obsługi dla punktu końcowego. Tutaj "handler" to funkcja lub metoda, która jest wykonywana po trafieniu w podany adres URL przy użyciu określonej metody żądania HTTP (np. GET itp.).


-2
2017-11-30 21:13Node.js nie jest w żaden sposób związany z pytaniem. - Milanka
@Milanka - Czy przeczytałeś link? Celem nie jest wzmocnienie Node.js. Post prosi o prostą definicję "na podstawie trasy". Powtórzę nieco później: "Nieco więcej wyjaśnień w prostszych słowach sprawi, że odpowiedź będzie użyteczna dla szerszej publiczności". Opis na stronie Node.js jest równie dobry. - Deer Womb