Pytanie Wybierz pierwsze 4 wiersze obiektu data.frame w R


Jak mogę wybrać pierwsze 4 wiersze a data.frame:

       Weight Response
1  Control   59   0.0
2 Treatment   90   0.8
3 Treatment   47   0.1
4 Treamment  106   0.1
5  Control   85   0.7
6 Treatment   73   0.6
7  Control   61   0.2

76
2018-04-19 13:21


pochodzenie
Odpowiedzi:


Posługiwać się head:

dnow <- data.frame(x=rnorm(100), y=runif(100))
head(dnow,4) ## default is 6

109
2018-04-19 13:45Cześć, co jeśli chcesz dostać wiersze od 5 do 7? - Bustergun
Możesz użyć odpowiedzi "indeksu" wskazanej gdzie indziej. W tej sytuacji zwykle używam funkcji slice w dplyr. (Zachowanie zależy od grupowania.) - Eduardo Leoni


Korzystanie z indeksu:

df[1:4,]

Gdzie wartości w nawiasach mogą być interpretowane jako logiczne, numeryczne lub znakowe (pasujące do odpowiednich nazw):

df[row.index, column.index]

Przeczytaj pomoc (`[`], aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, a także przeczytaj matryce indeksu we wprowadzeniu do R.


90
2018-04-19 13:24Działa to również, jeśli chcesz mieć pierwsze cztery wiersze z tylko jednej kolumny. Aby uzyskać pierwsze cztery wartości odpowiedzi: df[1:4, "Response"]. - Iain Samuel McLean Elder


Jeśli masz mniej niż 4 wiersze, możesz użyć head funkcja ( head(data, 4) lub head(data, n=4)) i działa jak urok. Załóżmy jednak, że mamy następujący zestaw danych z 15 wierszami

>data <- data <- read.csv("./data.csv", sep = ";", header=TRUE)

>data
 LungCap Age Height Smoke Gender Caesarean
1  6.475  6  62.1  no  male    no
2  10.125 18  74.7  yes female    no
3  9.550 16  69.7  no female    yes
4  11.125 14  71.0  no  male    no
5  4.800  5  56.9  no  male    no
6  6.225 11  58.7  no female    no
7  4.950  8  63.3  no  male    yes
8  7.325 11  70.4  no male     no
9  8.875 15  70.5  no  male    no
10  6.800 11  59.2  no  male    no
11  6.900 12  59.3  no  male    no
12  6.100 13  59.4  no  male    no
13  6.110 14  59.5  no  male    no
14  6.120 15  59.6  no  male    no
15  6.130 16  59.7  no  male    no

Załóżmy, że chcesz wybrać pierwsze 10 wierszy. Najprościej to zrobić data[1:10, ].

> data[1:10,]
  LungCap Age Height Smoke Gender Caesarean
1  6.475  6  62.1  no  male    no
2  10.125 18  74.7  yes female    no
3  9.550 16  69.7  no female    yes
4  11.125 14  71.0  no  male    no
5  4.800  5  56.9  no  male    no
6  6.225 11  58.7  no female    no
7  4.950  8  63.3  no  male    yes
8  7.325 11  70.4  no male     no
9  8.875 15  70.5  no  male    no
10  6.800 11  59.2  no  male    no

Powiedzmy jednak, że próbujesz pobrać pierwsze 19 wierszy i zobaczyć, co się stanie - będziesz mieć brakujące wartości

> data[1:19,]
   LungCap Age Height Smoke Gender Caesarean
1   6.475  6  62.1  no  male    no
2   10.125 18  74.7  yes female    no
3   9.550 16  69.7  no female    yes
4   11.125 14  71.0  no  male    no
5   4.800  5  56.9  no  male    no
6   6.225 11  58.7  no female    no
7   4.950  8  63.3  no  male    yes
8   7.325 11  70.4  no male     no
9   8.875 15  70.5  no  male    no
10   6.800 11  59.2  no  male    no
11   6.900 12  59.3  no  male    no
12   6.100 13  59.4  no  male    no
13   6.110 14  59.5  no  male    no
14   6.120 15  59.6  no  male    no
15   6.130 16  59.7  no  male    no
NA    NA NA   NA <NA>  <NA>   <NA>
NA.1   NA NA   NA <NA>  <NA>   <NA>
NA.2   NA NA   NA <NA>  <NA>   <NA>
NA.3   NA NA   NA <NA>  <NA>   <NA>

oraz z funkcją head (),

> head(data, 19) # or head(data, n=19)
  LungCap Age Height Smoke Gender Caesarean
1  6.475  6  62.1  no  male    no
2  10.125 18  74.7  yes female    no
3  9.550 16  69.7  no female    yes
4  11.125 14  71.0  no  male    no
5  4.800  5  56.9  no  male    no
6  6.225 11  58.7  no female    no
7  4.950  8  63.3  no  male    yes
8  7.325 11  70.4  no male     no
9  8.875 15  70.5  no  male    no
10  6.800 11  59.2  no  male    no
11  6.900 12  59.3  no  male    no
12  6.100 13  59.4  no  male    no
13  6.110 14  59.5  no  male    no
14  6.120 15  59.6  no  male    no
15  6.130 16  59.7  no  male    no

Mam nadzieję, że to pomoże!


7
2018-01-22 14:50

W DataFrame można po prostu wpisać

head(data, num=10L)

na przykład pierwsze 10.

Dla danych.frame można po prostu wpisać

head(data, 10)

zdobyć pierwsze 10.


6
2017-09-24 08:16

Na wypadek, gdyby ktoś był zainteresowany dplyr rozwiązanie, jest bardzo intuicyjne:

dt <- dt %>%
 slice(1:4)

4
2017-11-20 20:16