Pytanie Biblioteka czasu dla gwt


Pracuję nad aplikacją gwt, która obejmuje zaawansowane manipulacje z datami czasowymi: konwersja z jednej strefy czasowej na drugą, itp. Gwt ma trochę niskich rzeczy do pracy z datami, ale są one dla mnie zbyt niskie. Czy są jakieś opcje podobne do czasu joda lub threeten dla gwt?


12
2018-04-25 08:08


pochodzenie


Czy wykorzystałeś czasy jody w swojej aplikacji gwt? - Justin
@Justin Właściwie to napisałem własną bibliotekę dostosowaną do moich konkretnych potrzeb :-) - Konstantin Solomatov


Odpowiedzi:


Możesz spojrzeć na następujące opcje.

http://code.google.com/p/gwt-time/

http://code.google.com/p/goda-time/ 

http://github.com/mping/gwt-joda-time


5
2018-04-25 09:26Wszystkie są przestarzałe i nie są utrzymywane. - Konstantin Solomatov
tak. Niestety, wydaje się, że są to jedyne dostępne opcje. Czytałem, że czas gwt jest całkiem przydatny na liście zagadnień gwt code.google.com/p/google-web-toolkit/issues/detail?id=603#c63 - krishnakumarp
Ta odpowiedź jest dość uradowana, ponieważ w operacjach Date można używać GWT Calendarutil: gwtproject.org/javadoc/latest/com/google/gwt/user/datepicker/... - Chepech
1 głos w dół Możesz użyć emulacji kalendarza i org.jresearch.commons.gwt.shared.tools.Dates klasy narzędziowej z projektu open / gwt na bitbucket (bitbucket.org/JRS/open-gwt) Klasa emulacji i użyteczności oparta na projekcie ftr-gwt-library (code.google.com/p/ftr-gwt-library) - foal


To jest moja klasa DateTimeUtil

public class DateTimeUtil {
  public static String getYear(Date date) {
    return DateTimeFormat.getFormat("yyyy").format(date);
  }
  public static String getMonth(Date date) {
    return DateTimeFormat.getFormat("MM").format(date);
  }
  public static String getDay(Date date) {
    return DateTimeFormat.getFormat("dd").format(date);
  }
  public static String getHour(Date date) {
    return DateTimeFormat.getFormat("HH").format(date);
  }
  public static String getMinute(Date date) {
    return DateTimeFormat.getFormat("mm").format(date);
  }
  public static String getSecond(Date date) {
    return DateTimeFormat.getFormat("ss").format(date);
  }

  // The String year must to have yyyy format

  public static Date getDate(String years, String months, String days, String hours, String minutes, String seconds) {
    DateTimeFormat dtf = DateTimeFormat.getFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    Date date = dtf.parse(years + "-" + months + "-" + days + " " + hours + ":" + minutes + ":" + seconds);
    GWT.log("date parsed " + date);
    return date;
  }
}

1
2017-12-08 22:31