Pytanie Token dostępu użytkownika do wyszukiwania za pomocą wykresu facebook


Zgodnie z instrukcją tutaj przeszukiwanie informacji publicznej (np https://graph.facebook.com/search?q=QUERY&type=OBJECT_TYPE) musi mieć ważny token dostępu. Jak wiem, token dostępu ma miejsce, gdy użytkownik autoryzował aplikacje, aby uzyskać dostęp do swoich informacji; ale to pali informacje publiczne. Jak zdobyć token dostępu do aplikacji do wyszukiwania informacji publicznych?

Na tej stronie Facebook automatycznie dodaje mój token dostępu do linku jako

https://graph.facebook.com/search?q=watermelon&type=post&access_token=MY_ACCESS_TOKEN

Stworzyłem token dostępu przez moje aplikacje jako https://graph.facebook.com/oauth/access_token?client_id=APP_ID&client_secret=SECRET_ID&grant_type=client_credentials

Kiedy używam generowanego tokenu dostępu w adresie URL https://graph.facebook.com/search?q=watermelon&type=post&access_token=GENERATED_ACCESS_TOKEN, daje błąd

{
  "error": {
   "message": "A user access token is required to request this resource.",
   "type": "OAuthException"
  }
}
 1. Jak mogę wygenerować token dostępu przez moje aplikacje?
 2. Czy muszę wygenerować token dostępu przez własne konto użytkownika? jeśli tak, w jaki sposób?
 3. Ponieważ wyszukuje profil publiczny, Facebook nie powinien wymagać autoryzacji przy każdym wyszukiwaniu, czy mogę wygenerować token stałego dostępu do różnych wyszukiwań?

12
2017-10-17 10:57


pochodzenie


czy rozwiązałeś ten problem? - Mapedd
@Mapedd Nie, wygląda na to, że system nie jest prosty do prostego użycia. - Googlebot


Odpowiedzi:


Interfejs Graph API Search oczekuje zmian w związku z migracją w trzecim kwartale 2013 r. Następująca zmiana wejdzie w życie 10 lipca 2013 r .:

Zmiana wyszukiwania interfejsu API wykresu Żetony dostępu do aplikacji będą wymagane w przypadku wszystkich wywołań interfejsu Graph API z wyjątkiem miejsc i stron. Wyszukiwanie aplikacji nie będzie już obsługiwane.

https://developers.facebook.com/blog/post/2013/04/03/platform-updates-operation-developer-love/


6
2018-06-27 05:28

Do przeszukiwania interfejsu API wykresu Facebook za pomocą

http://graph.facebook.com/search?q=watermelon&type=post

potrzebujesz ważnego tokenu dostępu użytkownika. Token dostępu użytkownika różni się od tokenu dostępu do aplikacji. Token dostępu użytkownika jest tworzony, gdy użytkownik uwierzytelnia twoją aplikację z różnymi uprawnieniami dostępu, która zwykle ma długość 212 liter.

W interfejsie API wykresów wprowadzono zmiany w lipcu 2013 r., W których do wyszukiwania użytkowników i wpisów potrzebny jest ważny token dostępu użytkownika. Token dostępu użytkownika można wygenerować samodzielnie, uwierzytelniając aplikację i generując token dostępu dla swojej aplikacji.

Pozostaje jednak pytanie: Jak wygenerować token aplikacji dla naszych aplikacji bez konieczności uwierzytelniania naszych aplikacji przez innych użytkowników?


3
2017-10-16 11:06

Żeton dostępu, którego szukasz, wygląda jak token dostępu do aplikacji. Ten token różni się od tokenu dostępu "użytkownik" lub "strona" i jest używany do różnych rzeczy.

https://developers.facebook.com/docs/howtos/login/login-as-app/

Może to służyć do modyfikowania parametrów Twojej aplikacji, tworzenia i   zarządzaj użytkownikami testowymi lub czytaj na przykład informacje o aplikacji.   Żetony dostępu do aplikacji można również wykorzystywać do publikowania treści na Facebooku   imieniu osoby, która udzieliła Twojej zgody na publikację   podanie.

W zależności od tego, co faktycznie chcesz zrobić, token aplikacji może być nieprawidłową formą OAuth. Twój przykład (wyszukiwanie publicznych postów o nazwie arbuz) nie wymaga tokenu OAuth, więc oczywiście próbujesz innego rodzaju wyszukiwania wykresów. Bez powiedzenia, do czego faktycznie próbujesz uzyskać dostęp, nie możesz właściwie doradzić.

Jednak zgaduję, że próbujesz uzyskać dostęp do obiektów wykresu, które wymagają uprawnień od określonego użytkownika. W takim przypadku najpierw musisz uzyskać uprawnienia od tego użytkownika, żądając zakresu wymaganych uprawnień.

To da ci krótkoterminowy token dostępu dla tego użytkownika, który pozwoli ci na wszystko w zakresie uprawnień, o które prosiłeś.

Ten token będzie trwał tylko przez krótki czas po zalogowaniu użytkownika w Twojej aplikacji. Może być również promowany do tokena dostępu długoterminowego

https://developers.facebook.com/docs/howtos/login/extending-tokens/ 


1
2018-03-29 17:48w rzeczywistości Facebook wymaga tokenu dostępu do wyszukiwania postów publicznych - Bojan Babic
Od teraz jest to migracja z trzeciego kwartału 2013 r. W marcu nie napisałem odpowiedzi. - Oliver Piotrowski


Nie trzeba przekazywać żadnego tokena, aby wyszukiwać w informacji publicznej (chyba że chcesz szukać w kontekście użytkownika). Wystarczy zadzwonić pod następujący adres URL i zobaczyć adres URL. Proszę oznaczyć, że użyłem http zamiast https.

http://graph.facebook.com/search?q=watermelon&type=post

Jednak, aby moja odpowiedź była bardziej zrozumiała - przy prawidłowo przyznanym access_token mogę wykonać połączenie z wersją https powyższego adresu URL (wersja https wymaga tokena dostępu) i działa bez problemu.


-2
2017-10-17 14:44Ale nie można wyszukiwać publicznych informacji o użytkownikach jako graph.facebook.com/search?q=mark&type=user - Googlebot
Nie działa z wyszukiwaniem type=user. Pytanie brzmi, jak wygenerować access_token programowo - i byłbym bardzo zainteresowany również odpowiedzią. - cji


Jeśli wyszukujesz programowo, a adres URL wyszukiwania nigdy nie będzie widoczny dla użytkownika końcowego, możesz użyć tego:

&access_token=app_id|app_secret

Więcej na ten temat tutaj: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/access-tokens/


-2
2017-08-14 09:13To nie działa dla mnie Otrzymuję komunikat "error": {"message": "(# 200) Musi mieć poprawny access_token, aby uzyskać dostęp do tego punktu końcowego", "type": "OAuthException", "code": 200} - Kulpemovitz