Pytanie Czy mogę wyświetlić listę wszystkich zarejestrowanych źródeł zdarzeń?


Moja usługa systemu Windows zapisuje w dzienniku zdarzeń, ale miałem różne problemy z uzyskaniem tego poprawnie. W związku z tym użyłem wielu różnych nazw. Poszłam za artykułem opisującym, jak skonfigurować dzienniki zdarzeń w usługach Windows. Po dodaniu komponentu EventLog do projektanta dodałem to do konstruktora:

if (!System.Diagnostics.EventLog.SourceExists("AS0604"))
   System.Diagnostics.EventLog.CreateEventSource("AS0604", "SIRR");

eventLog1.Source = "AS0604";
eventLog1.Log = "SIRR";
eventLog1.WriteEntry("AS is initializing...", EventLogEntryType.Information, 16);

Dowiedziałem się, że jest problem, jeśli źródło ma taką samą nazwę jak nazwa usługi Windows. Ale ciągle zmieniałem imiona zarówno w Dzienniku, jak i w Źródle. The

EventLog[] eventLogs = EventLog.GetEventLogs();

Wyświetla listę zdarzeń i udało mi się usunąć te, których nie używałem przy użyciu polecenia EventLog.Delete.

Ale jak to działa? Czy w usuniętych dziennikach znajdują się jeszcze zarejestrowane źródła? Czy mogę uzyskać listę zarejestrowanych źródeł?


12
2018-04-06 08:37


pochodzenie
Odpowiedzi:


Od dobrego grania z nim wygląda na to, że nie można uzyskać listy źródeł z tego API. Usunięcie dziennika usuwa źródła, które zostały zarejestrowane.

Na tej stronie opisano, jak to zrobić, korzystając z bezpośredniego dostępu do rejestru:

http://codeidol.com/csharp/csharpckbk2/Diagnostics/Finding-All-Sources-Belonging-to-a-Specific-Event-Log/


7
2017-08-17 21:16Ta odpowiedź to link tylko taki, jaki jest. Edytuj odpowiedź, aby podać niezbędne informacje; link może w pewnym momencie zginąć. (Uważaj, aby nie plagiatować.) - jpmc26


przez powershell:

Get-EventLog -LogName Application |Select-Object Source -Unique 

widzieć: https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/48d1e34d-6ded-4039-a8a4-3b17d9c69488/list-eventlog-sources?forum=winserverpowershell 


-1
2017-12-21 09:00To nie pokazuje WSZYSTKICH zarejestrowanych źródeł. Jeśli nie ma obecnie wpisu w dzienniku dla danego źródła, nie będzie tutaj pokazane. - dstarkowski