Pytanie Określ prywatność podczas wysyłania do interfejsu API Graph Graph


Chcę automatycznie publikować notatki na Facebooku i mieć je skierowane tylko do jednego członka grupy. Według celu, tylko konkretny użytkownik Facebooka powinien móc przeczytać notatkę.

Czy można to zrobić za pomocą interfejsu API wykresów? W starym interfejsie API REST widzę parametr "prywatność" w metodzie steam.publish (zob http://developers.facebook.com/docs/reference/rest/stream.publish). Czy istnieje odpowiednik w API wykresu?


12
2017-08-25 07:04


pochodzenie


Zamierzam również znać odpowiedź. O tak, pytałeś to pytanie 25 sierpnia. - Waseem
Widziałem w łączu developers.facebook.com/docs/reference/api/post że nie możemy zmienić ustawienia prywatności użytkownika ... :( - HarshIT


Odpowiedzi:


Oto odpowiedź.

Wystarczy dołączyć "prywatność" w pakiecie w formacie JSONObject, w tym wartość "SELF", "ALL_FRIENDS" LUB "KAŻDY".

To jest za pomocą Android SDK 2.0, a 3.0 jest już dostępny, ale sposób korzystania z api wykresu jest taki sam, lewy komentarz, jeśli osiągniesz jakiś problem :).

public String PostWall(String Message,int Level){
  /***********************************************************
    * level 0 ==>only me
    * level 1==>friend only
    * level 2==>public
    * level >2 ==>error
  ***********************************************************/
  Bundle params = new Bundle();
  params.putString("message", Message);
  JSONObject privacy = new JSONObject();
  try {
    switch (Level){
      case 0: 
        privacy.put("value", "SELF");
        break;
      case 1: 
        privacy.put("value", "ALL_FRIENDS");
        break;
      case 2: 
        privacy.put("value", "EVERYONE");
        break;
    }
  } catch (JSONException e1) {
  }
  params.putString("privacy", privacy.toString());
  //Step 2 Request
  String resp= "";
  try {
    resp = fb.request("me/feed", params, "POST");
  } catch (FileNotFoundException e) {
  } catch (MalformedURLException e) {
  } catch (IOException e) {
  }
  try{
    resp = new JSONObject(resp).getString("id");
    if(enableLog){
      Log.d(LOGTAG,"*****POSTWALL END*****");
      Log.d(LOGTAG,"RETURN "+resp);
    }
    return resp;
  }catch(JSONException e1){
  }
}
};

5
2017-10-29 04:05

dla php facebook api użyj:

$privacy = array(
    'value' => 'SELF' //private
  );

$publish = $facebook->post('/me/videos',
    array('access_token' => $page_token,
    'title'=> $title,
    'privacy'=> $privacy,
    'source' => $facebook->videoToUpload($fn),
    'description' => $desc
    ));

obiekt zawierający value pole i opcjonalnie friends, networks,    allow i deny pola.

The value pole może określać jeden z następujących łańcuchów: EVERYONE,    ALL_FRIENDS, NETWORKS_FRIENDS, FRIENDS_OF_FRIENDS, CUSTOM .

The friends pole musi być określone, jeśli value jest ustawione na CUSTOM i   zawierają jeden z następujących łańcuchów: EVERYONE, NETWORKS_FRIENDS (gdy   obiekt może być widoczny przez sieci i znajomych), FRIENDS_OF_FRIENDS,    ALL_FRIENDS, SOME_FRIENDS, SELF, lub NO_FRIENDS (kiedy obiekt może być   tylko przez sieć).

The networks pole może zawierać listę identyfikatorów sieci rozdzielonych przecinkami   który może zobaczyć obiekt lub 1 dla całej sieci użytkownika.

The allow pole musi być określone, gdy friends wartość jest ustawiona na    SOME_FRIENDS i musi podać oddzieloną przecinkami listę identyfikatorów użytkowników i   identyfikatory list znajomych, które "widzą" ten wpis.

The deny pole może być określone, jeśli friends pole jest ustawione na    SOME_FRIENDS i musi podać oddzieloną przecinkami listę identyfikatorów użytkowników i   identyfikatory listy znajomych, które "nie mogą" zobaczyć tego posta.


Szukać Prywatność pod poniższym linkiem, aby zobaczyć wszystkie opcje:

https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/v2.6/post


1
2018-05-19 17:50

Tak jest:

http://developers.facebook.com/docs/reference/api/post

Istnieje pole prywatności, które można modyfikować.

Nadzieja, która pomaga, -Roozbeh


0
2018-01-11 21:29Nie można zrozumieć, jak zmienić prywatność ???? wyjaśnienie na tej stronie mówi "każde niestandardowe ustawienie prywatności musi być celowo wybrane przez użytkownika. Nie możesz ustawić niestandardowego ustawienia prywatności, chyba że użytkownik proaktywnie określił, że chce tego ustawienia innego niż domyślne." - HarshIT


http://developers.facebook.com/docs/reference/api/post

nie mówi, jak określić prywatność w prawidłowy sposób

dla różnych opcji CUSTOM, FRIENDS, NETWORK_FRIENDS


0
2018-03-05 12:22masz rację, mówi o obiekcie typu return i wszystkim, a także pod nim wspomina, że ​​nie możemy zmienić polityki prywatności użytkownika. - HarshIT


Jeśli publikujesz notatki z aplikacji, możesz ustawić domyślną prywatność działania, jak pokazano tutaj:

enter image description here

Można go ustawić podczas uwierzytelniania własnej aplikacji lub w: account settings - > applications.


0
2017-09-16 18:03