Pytanie Wywołanie modułu Perla z Pythona


moje pytanie jest odwrotnością ten. W szczególności mam tuziny istniejących modułów napisanych w Perlu, niektóre są zorientowane obiektowo, a inne tylko eksportują grupę funkcji. Teraz, ponieważ muszę napisać pewne skrypty w pythonie, ale nadal chciałbym zadzwonić do tych modułów Perla, zastanawiam się

1) jeżeli jest to możliwe, oraz

2) jeśli tak, jaki byłby najlepszy sposób robienia tego

Idealnie byłoby, gdyby moduły Perla pojawiały się jako "czarne pudełka" w Pythonie. Coś jak:

 from perl_module import *
 return_value = perl_func(arg1, arg2, ...)

i

 object = perl_module.new()
 object.method1(arg1, arg2, ...)

ale jestem pewien, że do osiągnięcia tego trzeba mieć coś innego zaimportowanego / uruchomionego w tle, jeśli to w ogóle możliwe. Wszystko, co jest odpowiednikiem Inline::Python byłby również miły (ale nie idealny). Dzięki!


12
2017-08-30 21:32


pochodzenie
Odpowiedzi:


  1. http://wiki.python.org/moin/PyPerl
  2. http://www.boriel.com/files/perlfunc.py

6
2017-08-30 22:08fyi, pyperl nie był rozwijany od wielu lat, o ile mogę powiedzieć z tego linku - Noah
Przypomina mi o RSPerl, który został wyłączony z konserwacji i jest uszkodzony w wielu miejscach, chociaż może się poszczycić najbardziej wydajnym połączeniem z Perl do R ... Chyba spróbuję PyPerl, aby się dowiedzieć. - Zhang18
Oto oryginalny post dla perlfunc.py, wyjaśniający sposób korzystania z modułu: boriel.com/2007/01/21/calling-perl-from-python/?lang=en - Gus E