Pytanie Automatycznie wygenerować plik DLL .DEF w Visual Studio?


Czy istnieje sposób automatycznego generowania pliku DEF dla biblioteki DLL w programie Visual Studio? Zawsze wcześniej ręcznie je tworzyłem, ale musi być łatwiejszy sposób.


12
2018-02-01 16:26


pochodzenie


czy istnieje odpowiedź? - freshWoWer
Tak, jest to możliwe dzięki najnowszej wersji CMake. Popatrz na moją odpowiedź dla wyjaśnienia: stackoverflow.com/a/32284832/3001953 - Maks


Odpowiedzi:


Znalazłem miejsce do wygenerowania pliku .DEF dla ciebie tutaj: expdef - generator plików def

Działa to niesamowicie i ma listę opcji, które można wygenerować poza nazwami metod funkcji i symboli.


5
2017-08-02 15:49

Po prostu: napisz scenariusz, który pasuje do twoich potrzeb. Dla jednego stworzyłem mały skrypt Perla u niektórych, aby utworzyć .def plik od istniejącą bibliotekę DLL, która następnie zostanie użyta do utworzenia biblioteki importu (.lib) z tego.

Powodem, dla którego nie ma narzędzia do odczytu, które to robi dla ciebie, jest to, że żadne z użytych narzędzi nie może odgadnąć lub w jakiś sposób określić telepatycznie, które funkcje, zmienne lub stałe lub klasy, które chcesz wyeksportować i pod którymi nazwami.

Jak wiadomo, pliki definicji modułów umożliwiają zmianę sposobu wyświetlania nazwy wewnętrznej w tabeli eksportu, zezwolenie na eksport według liczby porządkowej (zamiast nazwy) lub nazwy i liczby porządkowej. Oczywiście umożliwiają one również wielokrotne eksportowanie funkcji (np. Starej nazwy ze względu na starsze wsparcie i nowszą, ponieważ obecnie jest zgodna z niektórymi konwencjami).

Zobacz także to pytanie. Zauważysz, że odpowiedź obejmuje również niestandardowy skrypt. W tym przypadku wymóg ten najwyraźniej ogranicza się do wyeksportowania nazw wszystkich wszelkich funkcji niestatycznych.


1
2018-05-17 00:13