Pytanie Jakie zasady obejmuje numerowanie wersji oprogramowania? [duplikować]


To pytanie już zawiera odpowiedź:

Pracuję nad oprogramowaniem i chcę nadać mu numery wersji.

Jak mam to zrobic?

Jak to się dzieje, że niektóre programy otrzymują dwie wersje, takie jak 1.3v1.1

lub niektóre mają 3 cyfry - 4.0.1

Jaka jest metoda za tym wszystkim?

Dzięki.


76
2017-09-29 23:18


pochodzenie
Odpowiedzi:


Zazwyczaj widziałem metodę X.Y.Z, która zazwyczaj odpowiada major.minor.patch:

  • Główne numery wersji zmieniają się, gdy wprowadzana jest znacząca zmiana. Na przykład duża lub potencjalnie niekompatybilna wstecz zmiana w pakiecie oprogramowania.
  • Niewielkie numery wersji zmieniają się po wprowadzeniu nowej, mniejszej funkcji lub po wprowadzeniu zestawu mniejszych funkcji.
  • Numery łat zmieniają się, gdy nowa wersja oprogramowania jest udostępniana klientom. Zazwyczaj dotyczy to drobnych poprawek błędów lub podobnych.

Inne warianty używają numerów kompilacji jako dodatkowego identyfikatora. Więc możesz mieć dużą liczbę dla X.Y.Z.build, jeśli masz wiele wersji testowanych między wersjami. Używam kilku pakietów, które są identyfikowane przez rok / miesiąc lub rok / wydanie. W związku z tym wydanie w miesiącu wrześniu 2010 r. Może mieć wartość 2010.9 lub 2010.3 w przypadku trzeciego wydania tego roku.

Istnieje wiele wariantów wersjonowania. Wszystko sprowadza się do osobistych preferencji.

W przypadku "1.3v1.1" mogą to być dwa różne produkty wewnętrzne, czyli coś, co będzie wspólną biblioteką / bazą kodów, która będzie inaczej wyglądała od głównego produktu; może to oznaczać wersję 1.3 dla głównego produktu oraz wersję 1.1 wewnętrznej biblioteki / pakietu.


148
2017-09-29 23:33

Możesz znaleźć Semantyczna wersja specyfikacji przydatny.


42
2017-09-30 16:07SemVer powinien stać się proponowanym standardem i ponownie opublikowany w formacie RFC. - alecov
Jeśli chodzi o to, co zrobić, jeśli twój kod nie oferuje publicznego interfejsu API, zobacz: programmers.stackexchange.com/questions/255190/... - cyclingLinguist
Jest to użyteczne tylko w kontekście bibliotek oprogramowania. - Kais


Wikipedia ma całkiem rozległy odpowiedź to może być dobre miejsce na rozpoczęcie


12
2017-09-29 23:22w rzeczywistości ten artykuł nie jest napisany bardzo dobrze, ale mam teraz lepszy pomysł, dziękuję. - T.T.T.