Pytanie W jaki sposób mogę uzyskać podświetlanie składni w języku C #, które działa ponownie w VS 2012 RC?


Jakoś część mojego podświetlania składni dla kodu C # zniknęła w IDE VS 2012. Odinstalowywanie, ponowne uruchamianie i ponowna instalacja nic nie robi, ani resetowanie kolorów w oknie dialogowym opcji.

Oto kilka przykładów elementów, które wszystkie pojawiają się domyślnie (czarny), które zwykle mają kolor, który nie:

 • Atrybuty
 • Klasy systemowe
 • Moje własne klasy

A oto niektóre słowa kluczowe, które nadal mają kolor:

 • za pomocą
 • publiczny
 • unieważnić
 • var
 • dla

Czy ktoś inny tego doświadczył i udało się to naprawić?


76
2018-06-10 16:27


pochodzenie


Spójrz na ustawienie kolorów dla "Typów użytkownika". - leppie
Hmm - Widzę tylko typy użytkownika C ++ i VB w polu listy "Wyświetlanie elementów" w opcjach Czcionki i kolory. Właściwie nie widzę żadnych szczególnych elementów C #. Może tam też coś jest nie tak? Chociaż całkowita odinstalowanie i ponowne zainstalowanie powinno naprawić to ... - Jedidja
Nie widziałem również "Typów użytkownika" w "Narzędziach" → "Opcje" → "Środowisko" → "Czcionki i kolory" → "Wyświetl elementy:". Rozwiązanie przyjętej odpowiedzi nie zrobiło tego za mnie. Ostatecznie spróbowałem przepisu z Leonardo Herrero poniżej, usuwając rzeczy z folderu AppData. Zadziałało. Teraz widzę opcję "Typy użytkowników", a klasy i struktury są oznaczone w edytorze. - Jeppe Stig Nielsen


Odpowiedzi:


Oto proste rozwiązanie. Przejdź do katalogu, w którym devenv to (dla 2012 RC) i typ devenv.exe /setup. Naprawi twój problem.

devenv.exe zwykle jest w czymś podobnym C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE.

Edytować: Zasugerowano, że robisz to w wierszu polecenia programu Visual Studio (Start> Microsoft Visual Studio> Narzędzia> Visual Studio Command Command) i / lub upewnij się, że twój wiersz poleceń ma uprawnienia administratora.

Uwaga dla innych: To ma bardzo dobrą szansę na pracę dla wielu innych wersji Visual Studio, w tym 2008, 2010, 11 beta, ...


99
2018-06-12 20:03Dziękuję Ci!! :) To działało (a kto myślał, że utrata kolorów będzie tak denerwująca). Uwaga dla każdego innego, że musisz uruchomić wiersz polecenia jako administrator w przeciwnym razie. - Jedidja
+1, to nie zadziałało dla mnie po raz pierwszy ze standardowego wiersza poleceń, ale potem uruchomienie go z wiersza poleceń VS wykonało przyjemność, dziękuję :) - Town
Dzięki za wejście. Zaktualizowałem odpowiedź. - GregRos
To nie działa dla mnie. Odinstalowanie 2012RC Web Express zrobiło :) stackoverflow.com/questions/12197771/... - ysrb
+1 za to działa, ale nadal nie widzę moich obiektów w kolorze ..... aktualizacja zajęła kilka minut, aby obiekty miały kolor jasnoniebieski. - Bill Blankenship


Mój problem był ograniczony do tego, że typ "DateTime" nie był wyświetlany w kolorze jasnoniebieskim, podobnie jak inne nazwy klas. Naprawiłem to po prostu przełączając się między motywami VS. Odkryta przez przypadek. Znacznie szybciej niż resetuj ustawienia lub napraw instalację ...

Menu VS Narzędzia -> Zmień kolor motywu


31
2018-01-08 18:32To była świetna odpowiedź na mój problem, który również był w kolorze "DateTime". Naprawiony! Dzięki. - Nelson Reis
Naprawiono dla mnie, dzięki - AlexFoxGill
Naprawiono to także dla mnie. Dzięki! - JMS10
Pracował! Wielkie dzięki. - Henk Mollema
Miałem zainstalowane narzędzia elektryczne i utraciłem kolor po ponownym uruchomieniu VS. Oto stała poprawka: stackoverflow.com/a/14297776/78739 - JMS10


To właśnie dla mnie zadziałało:

1 - delete all in C:\Users\userNAme\AppData\Roaming\Microsoft\VisualStudio\11.0
2 - open vs console as administrator, and run:
   devenv.exe /setup
   devenv.exe /ResetSettings

Spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień środowiska.


30
2018-01-02 15:48To rozwiązało problem dla mnie. Wcześniej miałem bezpłatną wersję próbną programu Visual Studio 2012 Ultimate (chyba), ale teraz przełączyłem się na Visual Studio 2012 Professional (na płatnej licencji). Podkreślam, że niektóre "śmieci" z poprzedniej wersji VS2012 pozostały w powyższym folderze AppData. - Jeppe Stig Nielsen
To była jedyna rzecz, która zadziałała dla mnie. Bardzo doceniane! - Warren Rox
To też zadziałało dla mnie. Podejrzewam, że moja sprawa była kwestią Resharpera przeniesioną na nową maszynę. Odzyskałem pliki projektu z kontroli kodu źródłowego, ale zauważyłem, że zniknęło całe podświetlanie składni. Zresetowanie wszystkich ustawień nie działa dla mnie (za pośrednictwem GUI) - i tylko wykonanie tych trzech kroków sprawiło, że w końcu znowu zaczął się dobrze zachowywać. Dzięki. - Jason
To działało dla mnie. - Jonathan Kittell
To działało dla mnie. Próbowałem po prostu używając / setup, który nie zadziałał. Ale kiedy zrobiłem / ResetSettings, w końcu zadziałało. Dzięki. - Mike


Jeśli żadna z powyższych czynności nie działa, usuń wszystkie foldery z nazwami GUID pod tym kluczem rejestru (upewnij się, że instancja programu Visual Studio jest zamknięta):

Jeśli używasz programu Visual Studio 2012: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\11.0\FontAndColors

Jeśli używasz programu Visual Studio 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\12.0\FontAndColors

Jeśli używasz programu Visual Studio 2015: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\14.0\FontAndColors

Zrestartuj Visual Studio i powinieneś zobaczyć kilka różnych "Typów użytkownika" do skonfigurowania. Następnie możesz zaimportować czcionki i kolory, których kopia zapasowa została utworzona, i wszystko będzie dobrze. Może to również działać dla poprzednich i przyszłych wersji VS, ale nie testowałem.

Zrzeczenie się: Upewnij się, że eksportujesz / tworzysz kopię zapasową bieżących ustawień czcionek i kolorów przed wprowadzeniem tych korekt rejestru. Nie ponoszę odpowiedzialności za utratę konfiguracji :)


11
2017-09-11 19:13Doświadczyłem tego samego problemu i zauważyłem, że nie mam klucza FontAndColors. Stworzyłem go, ponownie uruchomię VS i zobacz i zobacz! Były kolory !! Ale kiedy ponownie wyjąłem klucz, kolory pozostały ... - Peter
świetnie, ten i ten sam pracował dla mnie :) - Manish Mishra
Nie będąc administratorem na moim komputerze pracującym, działało to dla mnie. Dzięki! - ssn


Jeśli nadal masz ten problem, spróbuj ResetSettings (pracował dla mnie)

UWAGA: spowoduje to zresetowanie ustawień Visual Studio 2012 :)

1) blisko vs.

2) otwórz cmd (jako administrator).

3) przejdź do folderu devnev.exe (coś w stylu "C: \ Program Files (x86) \ Microsoft Visual Studio 11.0 \ Common7 \ IDE").

4) wpisz "devnev.exe / ResetSettings"

5) otwórz vs i spójrz na piękne kolory


9
2017-12-10 16:14To mi się udało. Dziękuję Ci - Eduardo Brites


Znaleziono źródło problemu: Jeśli masz "Produktywność Elektronarzędzia 2012"zainstalowany,

powinieneś pójść do Przybory -> Opcje -> Produktywność Elektronarzędziai wyłącz "Pomoc w zakodowanych parametrach" opcja.

Naprawiono problem z podświetlaniem składni.


8
2018-04-03 09:33Opisany również w stackoverflow.com/questions/14253879/... - Shaun Wilson
Ten artykuł mówi o własności Color ... W każdym razie, myślę, że opcja Power Tools powoduje wiele problemów. - Nir Kornfeld


Jeśli ktoś wpadnie na ten sam problem Visual Studio 2013 tak jak ja, jedynym rozwiązaniem, które zadziałało dla mnie, było najpierw zamknięcie VS2013, a następnie usunięcie następującego klucza rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\12.0\FontAndColors

Po ponownym otwarciu VS2013 przywrócono wyróżnianie składni dla typów.

Przed usunięciem klucza rejestru zauważyłem, że nie ma wszystkich ustawień "Typy użytkownika ..." w sekcji Czcionki i kolory w menu Narzędzia> Opcje. Usunięcie klucza rejestru przywróciło je. Osiągnęli swoje wartości domyślne, co dało mi składnię podświetlającą kolory, których szukałem.

To było jedyne rozwiązanie, które zadziałało dla mnie. Przełączanie motywów, resetowanie moich spersonalizowanych ustawień do ustawień domyślnych, uruchamianie narzędzia devenv.exe z różnymi przełącznikami wiersza poleceń do konfiguracji / resetowania programu Visual Studio nie działało.

Stworzyłem również następujący raport o błędzie z Microsoft na ich stronie Connect:

http://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/810985/incorrect-syntax-highlighting-for-c- typeses.


7
2017-12-09 16:02Zbawiciel! Dzięki. - KingCronus


Dla mnie przyczyną była "Power Tools 2012". Nic sugerowanego tutaj nie pomogło. Po wyjęciu elektronarzędzi kolory wróciły.


4
2018-02-05 13:16To samo dotyczy mojego przypadku. Nic nie pomogło. Ale odinstalowanie Productivity Power Tools z VS 2012 poradziło sobie z tym. - Ganesh R.


Zrobiłem wszystko rzeczy wymienione tutaj i wciąż nic (VS2013 Update 3). Próbowałem / setup / resetsettings, usuwanie rzeczy w AppData, usuwanie kluczy rejestru. Mimo to Typy użytkowników nie będą podświetlane nawet w domyślnym schemacie kolorów.

W końcu udało się otworzyć okno dialogowe Czcionki i kolory, wybierając Identyfikator i nadać mu Odcień. Następnie usunięcie pogrubienia. Błyskawiczne unieruchomienie!


2
2017-11-25 18:14

Miałem ten sam problem ... samo odinstalowanie i ponowna instalacja nie rozwiązały problemu. Po odinstalowaniu usunąłem wszystkie pozostałości VS 2012 w plikach programu, usunąłem wszystkie powiązane klucze rejestru i usunąłem folder VS 2012 z Moich Dokumentów, a następnie ponownie zainstalowałem, typy użytkowników pojawiły się w elementach wyświetlających czcionkami i kolorami oraz wszystko wróciło do normy. Zgaduję, że był to problem z jednym lub kilkoma kluczami rejestru, ale nie jestem tego pewien.


0
2018-06-12 20:00