Pytanie Animacja Androida się nie powtórzy


Próbuję zrobić prostą animację, która będzie powtarzać się kilka razy (lub nieskończenie).
Wygląda na to że android:repeatCount nie działa!
Oto mój zasób animacji z /res/anim/first_animation.xml :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shareInterpolator="false"
  android:repeatCount="infinite"
  >
  <scale
    android:interpolator="@android:anim/decelerate_interpolator"
    android:duration="500"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="1.0"
    android:toXScale="1.2"
    android:toYScale="1.2"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:fillAfter="false" />
  <scale
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:startOffset="500"
    android:duration="500"
    android:fromXScale="1.2"
    android:fromYScale="1.2"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="1.0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:fillAfter="false" />
</set>

Najpierw powinien skalować obraz od 1,0 do 1,2 wielkości w 500 ms.
A następnie skalować go z powrotem do 1,0 w 500 ms.
Oto, jak go używam:

Animation firstAnimation = AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.first_animation);
imgView.startAnimation(firstAnimation);

Wykonuje jeden cykl, a następnie kończy.
Skala się, następnie skaluje, a następnie zatrzymuje.

Jak mogę sprawić, aby działało zgodnie z zamierzeniami?


76
2017-12-18 23:04


pochodzenie


Co to jest imgView tutaj w twoim kodzie java? - clifgray


Odpowiedzi:


Aktualizacja: Jeszcze w wrześniu 2011 r. Inżynier Androida naprawił ten problem w większości przypadków. Atrybuty zignorowane w XML działają teraz, z wyjątkiem repeatCount i fillEnabled które są nadal ignorowane (celowo z jakiegoś powodu). Oznacza to, że nadal nie jest łatwo powtórzyć AnimationSet Niestety.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz przegląd w zaktualizowane dokumenty (wyjaśnia, które atrybuty są ignorowane, które działają, a które przekazywane są na dzieci). I dla głębszego zrozumienia czego fillAfter, fillBefore, i fillEnabled tak naprawdę, zobacz post na blogu inżyniera (Chet Haase) tutaj.


Oryginalna odpowiedź

Aby rozwinąć odpowiedzi Pavela i innych: to prawda, że <set> tag jest śmiesznie zapluskwiony. Nie radzi sobie poprawnie z repeatCount i wiele innych atrybutów.

Spędziłem kilka godzin na zastanawianiu się nad tym, co może, a czego nie można załatwić, i przesłałem tutaj raport o błędzie / problem: Problem 17662

Podsumowując (dotyczy to AnimationSets):

setRepeatCount () / android: repeatCount

Ten atrybut (jak również repeatMode) nie działa w kodzie ani XML. Powoduje to, że powtarzanie całego zestawu animacji jest trudne.

setDuration () / android: duration

Ustawienie tego w AnimationSet w kodzie WORKS (nadpisuje wszystkie czasy animacji dla dzieci), ale nie w przypadku, gdy jest zawarte w tagu w XML

setFillAfter () / android: fillAfter

Działa to zarówno w kodzie, jak i w kodzie XML dla tagu. O dziwo, udało mi się to również zadziałać bez konieczności ustawiania fillEnabled na true.

setFillBefore () / android: fillBefore

Wydaje się, że nie ma żadnego efektu / ignorowany zarówno w kodzie, jak i w XML

setFillEnabled () / android: fillEnabled

Wydaje się, że nie ma żadnego efektu / zignorowany zarówno w kodzie, jak iw XML. Nadal mogę uzyskać fillAfter do pracy nawet bez uwzględnienia fillEnabled lub ustawienie fillEnabled na false.

setStartOffset () / android: startOffset

Działa to tylko w kodzie, a nie w XML.


62
2018-06-15 00:45

Znalazłem to <zestaw> tag ma implementację buggy w klasie AnimationSet.
Nie radzi sobie poprawnie z repeatCount.
Co możemy zrobić - to ustawić repeatCount bezpośrednio w <scale> etykietka.

Ten zasób XML działa dobrze:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<scale
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@android:anim/accelerate_decelerate_interpolator"
  android:duration="200"
  android:fromXScale="1.0"
  android:fromYScale="1.0"
  android:toXScale="1.05"
  android:toYScale="1.05"
  android:pivotX="50%"
  android:pivotY="50%"
  android:repeatMode="reverse"
  android:fillAfter="false"
  android:repeatCount="24"
/>

Niestety jest to ograniczone tylko do jednej animacji na raz.
Nie możemy w ten sposób zdefiniować sekwencji animacji ...


41
2017-12-19 20:25Używam 2 animacji w zestawie i nie dają mi żadnego problemu. uprzejmie powiedz mi o jakim problemie mówisz? który błąd? aktualnie pracuje nad 1.6 SDK - AZ_


Powinieneś dołączyć atrybut

android:repeatCount="infinite"

Ale w twojej "skali" animacji nie w "zestawie"


38
2018-01-30 17:48ale czy te animacje czekają na zakończenie poprzedniej? dzięki - filthy_wizard
tak, pracuję dla mnie. - Ranjith Kumar
Dzięki, to zadziałało! Ustawienie programowe nie miało żadnego powodu. - cherry-wave
Dzięki! To zadziałało. Ale to jest ciągłe. Czy można to zrobić, powiedz co 5 sekund? - d34th4ck3r


Aby uzyskać powtarzalną animację, wykorzystałem program do słuchania animacji i ponownie wywołałem animację po jej zakończeniu. To robi siatkę kamer skupiającą się jak animacja z nawiasami.

Oto xml układu animacji

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<scale
  android:fromXScale="1.0"
  android:toXScale=".7"
  android:fromYScale="1.0"
  android:pivotX="50%"
  android:pivotY="50%"
  android:toYScale=".7"
  android:duration="1000"/>
<scale 
  android:duration="1000"
  android:fromXScale=".7"
  android:toXScale="1.0"
  android:fromYScale=".7"
  android:pivotX="50%"
  android:pivotY="50%"
  android:toYScale="1.0"
  android:startOffset="1000"/>

</set>

Oto kod Java

 public void startAnimation() {

      View brackets = findViewById(R.id.brackets);
      brackets.setVisibility(View.VISIBLE);

      Animation anim = AnimationUtils.loadAnimation(BuzzFinderActivity.this, R.anim.crosshair_focusing);
      anim.setAnimationListener(new AnimationListener() {

        @Override
        public void onAnimationEnd(Animation arg0) {
          Animation anim = AnimationUtils.loadAnimation(BuzzFinderActivity.this, R.anim.crosshair_focusing);
          anim.setAnimationListener(this);
          brackets.startAnimation(anim);

        }

        @Override
        public void onAnimationRepeat(Animation arg0) {
          // TODO Auto-generated method stub

        }

        @Override
        public void onAnimationStart(Animation arg0) {
          // TODO Auto-generated method stub

        }

      });


      brackets.startAnimation(anim);
}

30
2018-02-24 00:31To powinna być poprawna odpowiedź. - Adam Varhegyi
Tak, powinna to być poprawna odpowiedź. Działa na wszystkich urządzeniach i poziomie systemu operacyjnego - Smeet
pomógł mi również, ale usunąłem te dwie linie z metody End Animation anim = AnimationUtils.loadAnimation (BuzzFinderActivity.this, R.anim.crosshair_focusing); anim.setAnimationListener (this); - aida


Miałem też ten sam problem ... włączyłem android: repeatCount = "infinite" w pliku XMl. działa dobrze ...

 <translate 
      android:fromXDelta="0"
      android:toXDelta="80"
      android:duration="1000"
      android:repeatCount="infinite"  
      android:repeatMode="reverse" 
      android:pivotX="50%"
      android:pivotY="50%"               
      android:fillAfter="true"/>

 


10
2018-05-24 10:28

możesz spróbować tego kodu. W swoim kodzie po prostu dodaj,

firstAnimation.setRepeatCount(5);

Spowoduje to powtórzenie animacji na określony czas

firstAnimation.setRepeatCount(Animation.INFINITE);
firstAnimation.setRepeatMode(Animation.INFINITE);

Powtarza to animację w nieskończoność.


9
2017-12-30 04:17repeatModepowinien być albo RESTART lub REVERSE - xinthink
dokładnie to, co chcę, ustawić dynamicznie na nieskończoność. - Varun Chaudhary
setRepeat nie działa zgodnie z code.google.com/p/android/issues/detail?id=17662 - ElliotM


Próbowałem użyć kodu Daniela do pokazania animacji dokładnie tyle razy i miałem problem: animacja była pokazywana w przybliżeniu n / 2 razy, gdy oczekiwano n razy.

Więc zmodyfikowałem kod Daniela:

//...
@Override
public void onAnimationEnd(Animation arg0) {
  mCurrentCount++;
  if (mCurrentCount < REPEAT_COUNT) { 
    Animation anim = AnimationUtils.loadAnimation(BuzzFinderActivity.this, R.anim.crosshair_focusing);
    anim.setAnimationListener(this);
    brackets.post(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        brackets.startAnimation(anim);
      }
    } 
  } 
}
//... 

Używając wariantu pokazanego powyżej, animacja jest pokazywana tylko REPEAT_COUNT razy, ponieważ metoda View.post () daje możliwość uruchomienia nowej animacji po zakończeniu wszystkich akcji, związanych z poprzednią animacją.


2
2017-12-28 04:48

Z Androidem SDK w wersji 4.0.3:

W podanych elementach animacji:

android: repeatCount = "- 1"

sprawia, że ​​jest to nieskończona animacja.


2
2018-01-11 08:49Dzięki! Działa dobrze na 4.2 bez obejścia - ruX


Dodaj następującą klasę do swojego projektu:

import android.view.View;
import android.view.animation.Animation;

public class AnimationRepeater implements Animation.AnimationListener
{
  private View view;
  private Animation animation;
  private int count;

  public AnimationRepeater(View view, Animation animation)
  {
    this.view = view;
    this.animation = animation;
    this.count = -1;
  }

  public AnimationRepeater(View view, Animation animation, int count)
  {
    this.view = view;
    this.animation = animation;
    this.count = count;
  }

  public void start()
  {
    this.view.startAnimation(this.animation);
    this.animation.setAnimationListener(this);
  }

  @Override
  public void onAnimationStart(Animation animation) { }

  @Override
  public void onAnimationEnd(Animation animation)
  {
    if (this.count == -1)
      this.view.startAnimation(animation);
    else
    {
      if (count - 1 >= 0)
      {
        this.animation.start();
        count --;
      }
    }
  }

  @Override
  public void onAnimationRepeat(Animation animation) { }
}

Aby uzyskać nieskończoną pętlę widoku, wykonaj następujące czynności:

Animation a = AnimationUtils(Context, R.anim.animation);
new AnimationRepeater(View, a).start();

Jeśli chcesz powtórzyć animację tylko dla N-razy, wykonaj następujące czynności:

Animation a = AnimationUtils(Context, R.anim.animation);
new AnimationRepeater(View, a, int N).start();

N oznacza liczbę powtórzeń.


2
2017-08-19 13:53

Większość moich rzeczy robię programowo i mogę być spóźniona lub nieskuteczna w tym przypadku, ale dokończyłem cel powtarzania animacji (mam nawet 2 naprzemienne zestawy animacji). Cały ten kod to po prostu zanikanie w jednym obrazie, pauza, potem wyciemnienie, zanikanie w innym obrazie, pauza, zanikanie i przywracanie pierwszego obrazu (płukanie i powtarzanie). Po raz pierwszy zdefiniowałem moje Imageviews:

  final ImageView purple = (ImageView)findViewById(R.id.purp);
  final ImageView yellow = (ImageView)findViewById(R.id.yell);
  purple.setVisibility(View.INVISIBLE);
  yellow.setVisibility(View.INVISIBLE);

Następnie stworzyłem dwa liczniki czasu, timery zadań i procedury obsługi, aby poradzić sobie z momentem rozpoczęcia i zatrzymania każdej animacji:

  Timer p = new Timer();
  TimerTask pu = new TimerTask() {
    public void run() {
        handler1.post(new Runnable() {
            public void run() 
            {
              fadein(purple);
            }
        });
    }};
    p.schedule(pu, 6000, 12000);

  final Handler handler2 = new Handler();

  Timer y = new Timer();
  TimerTask ye = new TimerTask() {
    public void run() {
        handler2.post(new Runnable() {
            public void run() 
            {
              fadein(yellow);
            }
        });
    }};

    y.schedule(ye, 0, 12000);

Na koniec, zamiast tworzyć zestawy animacji dodając animacje, po prostu słucham animacji, aby określić, kiedy rozpocząć każdą animację:

public void fadein (final ImageView image)
{
  Animation anim = new AlphaAnimation(0, 1);

  anim.setDuration(2000);

  image.startAnimation(anim);
  anim.setAnimationListener(new AnimationListener() {
    public void onAnimationEnd(Animation animation) 
    {
      image.clearAnimation();
      image.invalidate();
      pause(image);

    }

    @Override
    public void onAnimationRepeat(Animation animation) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void onAnimationStart(Animation animation) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }
  });
}  
public void pause (final ImageView image)
{
  Animation anim = new AlphaAnimation(1, 1);

  anim.setDuration(2000);

  image.startAnimation(anim);
  anim.setAnimationListener(new AnimationListener() {
    public void onAnimationEnd(Animation animation) 
    {
      image.clearAnimation();
      image.invalidate();
      fadeout(image);

    }

    @Override
    public void onAnimationRepeat(Animation animation) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void onAnimationStart(Animation animation) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }
  });
}   
public void fadeout (final ImageView image)
{
  Animation anim = new AlphaAnimation(1,0);

  anim.setDuration(2000);

  image.startAnimation(anim);
  anim.setAnimationListener(new AnimationListener() {
    public void onAnimationEnd(Animation animation) 
    {
      image.clearAnimation();
      image.invalidate();
    }

    @Override
    public void onAnimationRepeat(Animation animation) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }

    @Override
    public void onAnimationStart(Animation animation) {
      // TODO Auto-generated method stub

    }
  });
}  

Wyraźne zrozumienie i unieważnienie, gdzie tylko poprzednie próby i poprawne działanie tej rzeczy. Nie wiem, czy są one wymagane, czy nie.

Mam nadzieję, że to pomaga komuś.


Ryan


1
2017-12-14 14:41