Pytanie Jak sprawić, by wyliczenie było zgodne z protokołem w Swift?


Dokumentacja Swift mówi tak klasy, structs, i wylicza wszystkie mogą być zgodne z protokołami i mogę dojść do punktu, w którym wszyscy się zgadzają. Ale nie mogę dostać enum zachowywać się zupełnie jak klasa i struct przykłady:

protocol ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String { get set }
  mutating func adjust()
}

class SimpleClass: ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String = "A very simple class."
  var anotherProperty: Int = 69105

  func adjust() {
    simpleDescription += " Now 100% adjusted."
  }
}

var a = SimpleClass()
a.adjust()
let aDescription = a.simpleDescription

struct SimpleStructure: ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String = "A simple structure"

  mutating func adjust() {
    simpleDescription += " (adjusted)"
  }
}

var b = SimpleStructure()
b.adjust()
let bDescription = b.simpleDescription

enum SimpleEnum: ExampleProtocol {
  case Base

  var simpleDescription: String {
    get {
      return "A Simple Enum"
    }
    set {
      newValue
    }
  }

  mutating func adjust() {
    self.simpleDescription += ", adjusted"
  }
}

var c = SimpleEnum.Base
c.adjust()
let cDescription = c.simpleDescription

Nie zorientowałem się, jak zdobyć simpleDescription zmienić się w wyniku połączenia adjust(). Mój przykład oczywiście tego nie zrobi, ponieważ rębacz ma wartość zakodowaną na stałe, ale jak ustawić wartość dla simpleDescription jednocześnie dostosowując się do ExampleProtocol?


76
2018-06-03 09:07


pochodzenie
Odpowiedzi:


Oto moja próba:

protocol ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String { get }
  mutating func adjust()
}

enum ExampleEnum : ExampleProtocol {
  case Base, Adjusted

  var simpleDescription: String {
    return self.getDescription()
  }

  func getDescription() -> String {
    switch self {
    case .Base:
      return "A simple description of enum"
    case .Adjusted:
      return "Adjusted description of enum"
    }
  }

  mutating func adjust() {
    self = ExampleEnum.Adjusted
  }
}

var c = ExampleEnum.Base
c.adjust()
let cDescription = c.simpleDescription

133
2018-06-04 08:35Jest to zgodne z protokołem, ale nadal ma sens jako wyliczenie. Dobra robota! - David James
Niesamowite! Miałem pomysł stworzenia skorygowanego stanu, ale nie przyszło mi do głowy, że mógłbym się zmienić. Dopasuj metodę dopasowania. Dzięki! - Adrian Harris Crowne
Doskonały wskaźnik. Trochę utknęło na tym. Jedno pytanie jednak: Jakiś powód, dla którego dodałeś zwracaną wartość Voidu do funkcji dopasowania? - jpittman
@jpittman, ponieważ adjust funkcja zwraca Void w ExampleProtocol, to to samo, co po prostu używanie mutating func adjust(). Jeśli chcesz adjust aby mieć typ zwrotu, możesz zmienić protokół na: gist.github.com/anjerodesu/e1bf640576a3b6fa415f - Angelo
Nie można edytować odpowiedzi, aby poprawić błąd składni, brakuje kropki, powinno być case .Base: - John Doe


Oto moje podejście do tego.

Ponieważ to jest enum a nie a class, musisz myślę inaczej (TM): to twój opis musi się zmienić, gdy "stan" twojego enum zmiany (jak wskazał @ hu-qiang).

enum SimpleEnumeration: ExampleProtocol {
 case Basic, Adjusted

 var description: String {
  switch self {
  case .Basic:
   return "A simple Enumeration"
  case .Adjusted:
   return "A simple Enumeration [adjusted]"
  }
 }

 mutating func adjust() {
  self = .Adjusted
 }
}

var c = SimpleEnumeration.Basic
c.description
c.adjust()
c.description

Nadzieja, która pomaga.


40
2018-06-04 10:52Zgadzam się z twoim podejściem do samego enum iz kodem, który podałeś. miły.
Ta odpowiedź jest ładniejsza i bardziej zwięzła niż przyjęta. - Ricardo Sanchez-Saez
Nawiasem mówiąc, możesz usunąć SimpleEnumeration.Adjusted i zastąpić po prostu ".Adjusted". Jeśli nazwa wyliczenia kiedykolwiek się zmienia, to o jeden mniej rzeczy do odświeżenia. - Shaolo
Tak, to jest lepsze. Dzięki. - Kruger Brent
Nie jest to jednak zgodne z podanym protokołem - barry


Oto inne podejście, wykorzystujące jedynie wiedzę zdobytą podczas wycieczki do tego momentu *

enum SimpleEnumeration: String, ExampleProtocol {
  case Basic = "A simple enumeration", Adjusted = "A simple enumeration (adjusted)"

  var simpleDescription: String {
    get {
      return self.toRaw()
    }
  }

  mutating func adjust() {
    self = .Adjusted
  }
}

var c = SimpleEnumeration.Basic
c.adjust()
let cDescription = c.simpleDescription

Jeśli chcesz adjust() działaj jako przełącznik (chociaż nie ma co sugerować, że tak jest), użyj:

mutating func adjust() {
  switch self {
  case .Basic:
    self = .Adjusted
  default:
    self = .Basic
  }
}

* (Chociaż nie wspomina wyraźnie, jak określić typ zwracany i protokół)


11
2018-06-12 16:04Myślę, że to podejście jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem. Szybka aktualizacja polega na tym, że prosty opis powinien zwrócić self.rawValue - Justin Levi Winter


Oto rozwiązanie, które nie zmienia aktualnej wartości wyliczenia, ale zamiast tego wartości ich instancji (na wszelki wypadek, jeśli jest to przydatne dla każdego).

enum ProtoEnumeration : ExampleProtocol {
  case One(String)
  case Two(String)

  var simpleDescription: String {
    get {
      switch self {
      case let .One(desc):
        return desc
      case let .Two(desc):
        return desc
      }
    }
  }
  mutating func adjust() {
    switch self {
    case let .One(desc):
      self = .One(desc + ", adjusted 1")
    case let .Two(desc):
      self = .Two(desc + ", adjusted 2")
    }
  }
}

var p = ProtoEnumeration.One("test")
p.simpleDescription
p.adjust()
p.simpleDescription

7
2018-06-13 23:16Dodatkowe punkty dla każdego, kto znajdzie sposób na uniknięcie tych wszystkich przełączników. Coś na wzór tej fikcyjnej kopii self = copy(self, self.desc + ", asdfasdf") - DiogoNeves


Nie można definiować zmiennych bez gettera i settera w wyliczeniach, a zatem niemożliwe jest posiadanie zmiennej, którą można modyfikować.

Możesz dostosować się do protokołu, ale nie możesz mieć takiego samego zachowania podczas mutowania, jak w klasach.


4
2018-06-03 11:07

To jest połączyć o enum w szybkim tempie.

Struktury i wyliczenia są typami wartości. Domyślnie właściwości typu wartości nie można modyfikować za pomocą metod instancji. połączyć

Następnie musisz użyć funkcji mutowania.

enum ProtocolEnum: ExampleProtocol {
  case on, off
  var simpleDescription: String {
    switch self {
    case .on:
      return "Switch is ON"
    case .off:
      return "Switch is OFF"
    }
  }
  mutating func adjust() {
    switch self {
    case .on:
      self = off
    case .off:
      self = on
    }
  }
}

var c = ProtocolEnum.on
c.simpleDescription
c.adjust()
let cDescription = c.simpleDescription

2
2018-06-13 03:48

Inną opcją jest adjust (), aby przerzucać pomiędzy przypadkami w następujący sposób:

enum SimpleEnum: ExampleProtocol {
  case Foo, Bar

  var simpleDescription: String {
  get {
    let value = self == .Foo
      ? "Foo"
      : "Bar"
    return "A simple \(value) enum."
  }
  }

  mutating func adjust() {
    self = self == .Foo
      ? .Bar
      : .Foo
  }
}

1
2018-06-08 12:19

Oto budowanie na odpowiedzi Jacka:

protocol ICanWalk {
  var description: String { get }
  mutating func stepIt()
}

enum TwoStepsForwardThreeStepsBack: Int, ICanWalk {
  case Base = 0, Step1, Step2

  var description: String {
    return "Step \(self.rawValue)"
  }

  mutating func stepIt() {
    if let nextStep = TwoStepsForwardThreeStepsBack( rawValue: self.rawValue + 1 ) {
      // going forward.
      self = nextStep
    } else {
      // back to the base.
      self = TwoStepsForwardThreeStepsBack.Base
    }
  }
}

1
2018-01-15 14:53

Wpadłem na to

protocol ExampleProtocol {
  var simpleDescription: String { get }
  mutating func adjust()
}

enum Seat: ExampleProtocol {
  case WindowSeat, MiddleSeat, AisleSeat

  var simpleDescription : String {
    switch self {
    case .WindowSeat:
      return "Window Seat"
    case .MiddleSeat:
      return "Middle Seat"
    case .AisleSeat:
      return "Aisle Seat"
    }
  }

  mutating func adjust() {
    switch self {
    case .WindowSeat:
      self = .MiddleSeat
    case .MiddleSeat:
      self = . AisleSeat
    case .AisleSeat:
      self = .WindowSeat
    }
  }
}

var seat = Seat.MiddleSeat
print(seat.simpleDescription) // Middle Seat
seat.adjust()
print(seat.simpleDescription) // Aisle Seat

1
2018-06-05 19:43

oto mój kod

enum SimpleEnum: ExampleProtocol {
  case Base, Adjusted
  var simpleDescription: String {
    get {
      var description = "A simple enum."
      switch self {
      case .Base:
        return description
      case .Adjusted:
        return description + " - [adjusted]"
      }
    }
  }
  mutating func adjust() {
    self = SimpleEnum.Adjusted
  }
}
var simpleEnum = SimpleEnum.Base
simpleEnum.adjust()
simpleEnum.simpleDescription

0
2018-03-11 07:13