Pytanie Błąd: m2e Zainstaluj w Eclipse


Próbowałem zainstalować Maven Integration for Eclipse i otrzymałem te błędy.

  Cannot complete the install because one or more required items could not be found.
 Software being installed: m2e - slf4j over logback logging (Optional) 1.4.0.20130601-0317 (org.eclipse.m2e.logback.feature.feature.group 1.4.0.20130601-0317)
 Missing requirement: Maven Integration for Eclipse 1.4.0.20130601-0317 (org.eclipse.m2e.core.ui 1.4.0.20130601-0317) requires 'bundle org.slf4j.api 1.6.2' but it could not be found
 Cannot satisfy dependency:
  From: m2e logback appender 1.4.0.20130601-0317 (org.eclipse.m2e.logback.appender 1.4.0.20130601-0317)
  To: bundle org.eclipse.m2e.core.ui [1.4.0,1.5.0)
 Cannot satisfy dependency:
  From: m2e - slf4j over logback logging (Optional) 1.4.0.20130601-0317 (org.eclipse.m2e.logback.feature.feature.group 1.4.0.20130601-0317)
  To: org.eclipse.m2e.logback.appender [1.4.0.20130601-0317]

Mój proces został Help >> EclipseMarketplace >> Szukaj "Integracja Maven dla Eclipse" >> Zainstaluj (m2e)

Proszę pomóż.

Edytować

Po napotkaniu mnóstwa problemów, podjęto decyzję o odinstalowaniu Eclipse Indigo 3.6.2 i instalacji Indigo 3.7 (zgodnie ze standardami firmy, w której aktualnie pracuję). Po podjęciu takiego działania wszystkie problemy z instalacjami (maven i inne) zostały rozwiązane.


76
2018-06-27 20:21


pochodzenie


Spodziewam się, że procedura instalacji będzie deterministyczna. Jak więc powinno pomóc ponownie zainstalować to samo oprogramowanie z tym samym instalatorem? - Peter Wippermann
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł nam powiedzieć, skąd otrzymałeś te pliki. - Peter Wippermann
Hi @ PeterWippermann, Początkowo otrzymałem pliki od współpracownika, który początkowo naprawiał problemy, ale później powodował dodatkowe problemy. Edytowałem swój post z (miejmy nadzieję) ostatecznym rozwiązaniem. - Rachel_Franz
Dziękuję bardzo za aktualizację! :-) - Peter Wippermann


Odpowiedzi:


Spotkałem się z podobnym problemem dzisiaj i odkryłem, że to pytanie zostało ostatnio zadane i udzielone na to pytanie forum atlassian także. Moim rozwiązaniem było zainstalowanie slf4j na podstawie wytycznych z tego wpisu na blogu o "SLF4J Logging in Eclipse Plugins".

Aby wyodrębnić, oto co zrobiłem:

 1. Eclipse -> Pomoc -> Zainstaluj nowe oprogramowanie
 2. Dodaj nową witrynę oprogramowania:
 3. Rozwiń "Maven osgi-bundles" i wybierz "slf4j-api"
 4. Kliknij "Dalej" i wykonaj instalację.

Po zakończeniu instalacji (i zrestartowaniu Eclipse) mogłem wtedy zainstalować wtyczkę maven.

AKTUALIZACJA:

Niektóre inne odpowiedzi w tym wątku zawierają teraz linki do oficjalnych repozytoriów pakietów. Nie testowałem, jeśli działają, ale jeśli wolisz używać oficjalnego repozytorium, teraz wiesz, gdzie je znaleźć :)


122
2017-08-01 12:25FIY, próbowałem zainstalować m2e z Keplerem i ciągle dawało mi błąd. Zamiast tego próbowałem z eclipse juno i postępowałem zgodnie z tą instrukcją. I zadziałało - Susie
Mi to pasuje. Dzięki - Luna Kong
Działa z Eclipse Helios, informacje o wersji poniżej: Wersja: Helios Service Release 2 Identyfikator kompilacji: 20110218-0911 - realPK
Kto jest gospodarzem tej szarej witryny? fuin.org/p2-repository To nie wygląda jak "oficjalna" strona SLF4J. Pobieranie plików jar z losowej strony do sieci korporacyjnej? Hmm - User
@Perce Cóż, zgadzam się, że strona nie jest najlepiej wyglądająca, ale czytając przez About sekcja i blog link do (i który wskazuje na fuin.org) wygląda mi dobrze. Ponadto, fuin.org jest włączony github z dużym wkładem. Na koniec, jeśli porównasz skróty MD5 slf4j.api_1.6.6.jar (z fuin.org) z Maven's - zobaczysz, że są równi. Więc tak, nawet jeśli nie jest to oficjalna repozytorium, wydaje mi się, że jest to uzasadnione na podstawie tych obserwacji. - Lasse Christiansen


Użyj witryny aktualizacji oprogramowania jako http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/1.0 To zadziałało i uszło mi dokładnie z tym samym komunikatem o błędzie.


26
2017-08-09 14:31Dzięki za publikację, znalazłem stronę z aktualizacjami download.eclipse.org/technology/m2e/releases/1.3 działa również bez problemu. - Bryan
Aktualizacja od 28 lipca 2014 r. Kończy się na końcu adresu URL 1.3 - Suirtimed


Zespół wtyczek opracował poprawkę dla m2e 1.4 i Eclipse Indigo (z tą precyzją: Indigo nie jest już oficjalnie wspierany dla m2e):

Repozytorium P2: http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases-for-indigo/1.4/

Odniesienie : lista mailingowa użytkowników m2e


20
2017-09-11 14:44wygląda na to, że ten adres URL jest już nieaktualny, zwraca 404 - Michael Zilbermann
Link działa. Zwrot 404 również jest poprawny. Zajęło mi trochę czasu, aby zrozumieć, co zaćmienie próbuje powiedzieć. To nie jest strona, ale repozytorium p2. Aby zobaczyć zawartość, można kliknąć na Show Directory Contents. link, aby zobaczyć, co jest w środku. - Vadimo


Korzystając z Heliosa, użyłem tego repozytorium do pobrania Maven Integration For Eclipse bez żadnych problemów.

http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/1.3


10
2017-10-30 17:38pracował również dla Juno. - Jimmy


Oznacza to, że folder eclipse / plugins nie ma "org.slf4j.api_1.6.4.v20120130-2120.jar", więc musisz skopiować plik do eclipse / plugins!


6
2017-07-01 14:23

Ubuntu 13.04, Eclipse 3.8.1. Do kroku 3 wystarczyło dodać główną stronę pobierania juno: http://download.eclipse.org/releases/juno i m2e mogą być zainstalowane stamtąd.


5
2018-01-06 17:05

Jeśli używasz Eclipse Indigo - Wydaje się, że brakuje wielu plików. Jeśli pobierzesz Eclipse Kepler, wydaje się, że masz pliki, których brakuje w Indigo. Może sugerować zmianę.


3
2017-07-09 18:26