Pytanie Jak mogę uzyskać grzech, cos i tan, by używać stopni zamiast radianów?


Kiedy pracuję z matematyką w JS, chciałbym, aby jego funkcje trywialne używały wartości stopni zamiast wartości radianowych. Jak to zrobić?


76
2018-03-14 15:41


pochodzenie


sin / cos / tan nie zwraca kątów w radianach; biorą kąty w radianach. Funkcje odwrotne atan(), atan2(), acos(), asin() kąty powrotne. - Jason S


Odpowiedzi:


Możesz użyć takiej funkcji, aby wykonać konwersję:

function toDegrees (angle) {
 return angle * (180 / Math.PI);
}

Zwróć uwagę, że funkcje takie jak sin, cos, i tak dalej nie zwracaj kątów, przyjmują kąty jako dane wejściowe. Wydaje mi się, że bardziej użyteczne byłoby posiadanie funkcji, która konwertuje dane wejściowe stopnia do radianów, na przykład:

function toRadians (angle) {
 return angle * (Math.PI / 180);
}

które możesz użyć do zrobienia czegoś takiego tan(toRadians(45)).


161
2018-03-14 15:43

Pomnóż wynik przez 180/Math.PI konwertować z radianów na stopnie.

Możesz także zdefiniować własne funkcje:

function sinDegrees(angle) {return Math.sin(angle/180*Math.PI);};

i tak dalej.


22
2018-03-14 15:42To powinno być naprawdę nazwane sinDegrees aby uniknąć nieporozumień - BlueRaja - Danny Pflughoeft
Prawdziwe. Widziałem niektóre wywołania witryn sind aby było krótko. Osobiście to zatrzymuję sin ponieważ ja to wiem sin będą wtedy w stopniach i Math.sin w radianach, ale to na własną rękę. - Niet the Dark Absol
-1: sin () nie zwraca kąta. Argumentem wejściowym jest kąt. - Jason S
Ten ... ten uciekł ode mnie. Wiem to. Oczywiście, że to wiem. Nie zrobiłabym gry w tryillion z funkcjami trygonicznymi, gdybym nie ... ale z jakiegoś powodu zupełnie zapomniałem, że = / - Niet the Dark Absol
+1 teraz, gdy już to naprawiłeś. - Jason S


Stworzyłem swój własny leniwy Math-Object dla stopnia (MathD), mam nadzieję, że to pomoże:

//helper
/**
 * converts degree to radians
 * @param degree
 * @returns {number}
 */
var toRadians = function (degree) {
  return degree * (Math.PI / 180);
};

/**
 * Converts radian to degree
 * @param radians
 * @returns {number}
 */
var toDegree = function (radians) {
  return radians * (180 / Math.PI);
}

/**
 * Rounds a number mathematical correct to the number of decimals
 * @param number
 * @param decimals (optional, default: 5)
 * @returns {number}
 */
var roundNumber = function(number, decimals) {
  decimals = decimals || 5;
  return Math.round(number * Math.pow(10, decimals)) / Math.pow(10, decimals);
}
//the object
var MathD = {
  sin: function(number){
    return roundNumber(Math.sin(toRadians(number)));
  },
  cos: function(number){
    return roundNumber(Math.cos(toRadians(number)));
  },
  tan: function(number){
    return roundNumber(Math.tan(toRadians(number)));
  },
  asin: function(number){
    return roundNumber(toDegree(Math.asin(number)));
  },
  acos: function(number){
    return roundNumber(toDegree(Math.acos(number)));
  },
  atan: function(number){
    return roundNumber(toDegree(Math.atan(number)));
  }
};

13
2017-12-23 13:14

Utwórz własną funkcję konwersji, która zastosuje potrzebną matematykę i wywołaj ją. http://en.wikipedia.org/wiki/Radian#Conversion_between_radians_and_degrees


0
2018-03-14 15:43Chociaż może to teoretycznie odpowiedzieć na pytanie, byłoby lepiej aby uwzględnić istotne części odpowiedzi tutaj, i podać link do odniesienia. - Jason C


Podoba mi się bardziej ogólne podejście funkcjonalne:

/**
* converts a trig function taking radians to degrees
* @param {function} trigFunc - eg. Math.cos, Math.sin, etc.
* @param {number} angle - in degrees
* @returns {number}
*/
const dTrig = (trigFunc, angle) => trigFunc(angle * Math.PI / 180);

lub,

function dTrig(trigFunc, angle) {
 return trigFunc(angle * Math.PI / 180);
}

który może być używany z każdą funkcją radianowania:

dTrig(Math.sin, 90);
 // -> 1

dTrig(Math.tan, 180);
 // -> 0

Mam nadzieję że to pomoże!


0
2018-02-20 02:30