Pytanie błąd m2e w MavenArchiver.getManifest ()


Widzę błąd w moim STS i nie jestem pewien, jak go debugować. Podczas wyszukiwania widzę tylko niejasne odniesienia do błędu i brak rozwiązań.

Błąd to:

org.apache.maven.archiver.MavenArchiver.getManifest(org.apache.maven.project.MavenProject, org.apache.maven.archiver.MavenArchiveConfiguration)  pom.xml /<maven projectName> wiersz 1 Problem konfiguracji Maven

Pytanie: Czy ktoś może podać sugestie, w jaki sposób uzyskać więcej informacji na temat problemu, aby móc go dalej debugować lub jakikolwiek z możliwych rozwiązań?

Może trochę więcej kontekstu na temat funkcjonalności metody. Jawadok związany z MavenArchiver.getManifest() Metoda nie jest bardzo szczegółowa i nie widzę śladu stosu. Próbowałem kilku odświeżeń i aktualizacji projektu oraz powiązanych projektów, w tym oczyszczenia lokalnego repozytorium m2.

Informacje STS:

 • Wersja: 3.7.3.RELEASE
 • Identyfikator kompilacji: 201602250940
 • Platforma: Eclipse Mars.2 (4.5.2)

Informacje o m2e:

 • Wersja: 1.6.2.20150902-0002

76
2018-05-31 21:03


pochodzenie


Prawdopodobnie konieczne będzie wyświetlenie pliku pom.xml w celu zdiagnozowania problemu. Kod narzeka na układ pliku pom.xml i nie jest to błąd w oprogramowaniu Maven. Dlatego nie spodziewałbyś się zobaczyć pliku dziennika błędów. Najczęstszym powodem, dla którego doświadczyłem, jest błąd typograficzny w zawartości tagów lub niezgodność między tagiem początkowym i końcowym. - Bradley Ross
Kod kompiluje się dobrze po uruchomieniu z wiersza poleceń. Pomyślałabym, że pomyłkę spowodowałoby niedopasowanie literówki lub tagu, prawda? - scottmf


Odpowiedzi:


Napotkałem ten sam problem po aktualizacji maven-jar-plugin do najnowszej wersji (w chwili pisania), 3.0.2.
Zaćmienie 4.5.2 zaczął oznaczać flagę pom.xml plik z org.apache.maven.archiver.MavenArchiver.getManifest błąd i Maven > Zaktualizuj projekt ... nie naprawiłbym tego.

Proste rozwiązanie: zmiana wersji na wersję 2.6
Rzeczywiście możliwym rozwiązaniem jest powrót do wersji 2.6, kolejna aktualizacja projektu usunie wtedy wszelkie błędy. Jednak tak jest nie idealny scenariusz i lepsze rozwiązanie jest możliwe: zaktualizuj m2e rozszerzenia (integracja Eclipse Maven).

Lepsze rozwiązanie: zaktualizuj rozszerzenia Eclipse m2e
Od Wsparcie > Zainstaluj nowe oprogramowanie., dodaj nowe repozytorium (przez Dodaj.. opcja), wskazując dowolny z następujących adresów URL:

 • https://otto.takari.io/content/sites/m2e.extras/m2eclipse-mavenarchiver/0.17.2/N/LATEST/ lub

 • http://repo1.maven.org/maven2/.m2e/connectors/m2eclipse-mavenarchiver/0.17.2/N/LATEST/

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aktualizacji. Eclipse będzie wymagał ponownego uruchomienia. Potem kolejne Zaktualizuj projekt ... w projekcie Maven, którego dotyczy projekt, usunąłby błąd, a Twoja kompilacja Mavena mogłaby czerpać korzyści z najnowszych osiągnięć maven-jar-plugin wersja.


Dodatkowe uwagi
Powodem tego problemu jest jego wersja 3.0.0 w sprawie danego elementu, maven-archiver i powiązane plexus-archiver został uaktualniony do nowszych wersji, łamiąc wewnętrzne zwyczaje (poprzez odbicia) m2e integracja z Eclipse. Jedynym rozwiązaniem jest wtedy odpowiednia aktualizacja Eclipse, jak opisano powyżej.
Zauważ również: podczas gdy Eclipse początkowo zgłosiłby błędy, kompilacja Mavena (np. Z wiersza poleceń) działałaby doskonale, problem ten jest związany tylko z integracją Eclipse-Maven, czyli z IDE.


153
2018-06-29 11:56Udało mi się obejść podobny problem przez obniżenie oceny maven-war-plugin od 3.0.0 do 2.6. - Ben Hutchison
Nie mogłem uzyskać dostępu do strony otto.takari.io, ale udało mi się uzyskać rozszerzenie http://repo1.maven.org/maven2/.m2e/connectors/m2eclipse-mavenarchiver/0.17.2/N/LATEST/ - azurefrog
Dla Eclipse Mars działa poprawnie: repo1.maven.org/maven2/.m2e/connectors/m2eclipse-mavenarchiver/.... Wstaw do instalacji -> Praca z polem, "Enter". Sprawdź rozszerzenia m2e na liście (tylko jeden wybór). - hariprasad


Znalazłem odpowiedź! Zajrzałem do pom dla wszelkich wtyczek, które są zależne od maven-archiver i znalazłem wtyczkę maven-jar-plugin. Używał najnowszej wersji 3.0.0. Kiedy zmieniłem wersję na 2.6, wydaje mi się, że problem został rozwiązany :-)


14
2018-05-31 21:39

Miałem dokładnie ten sam problem. Mój środowisko był:

 • Spring STS 3.7.3.RELEASE
 • Identyfikator kompilacji: 201602250940
 • Platforma: Eclipse Mars.2 (4.5.2)

The objawyproblemów:

 1. Na moim pliku PM pojawiła się czerwona flaga błędu. a opis błędu był opisany w pierwotnym pytaniu tutaj zadanym.
 2. Znane były problemy z kompilacją w kilku plikach Java w projekcie, ale Eclipse wciąż nie pokazywał ich oznaczenia jako błędu w okienku edytora, a także drzewa eksploratora projektu po lewej stronie.

Rozwiązanie (opisane powyżej) dotyczące aktualizacji rozszerzeń m2e działało dla mnie.

Lepszy rozwiązanie (moje recommondation):


9
2017-11-06 15:39to był dokładnie ten sam konflikt wtyczek, który cierpiałem ze Spring STS 3.7.3 - ArifMustafa


Miałem ten sam problem z projektem wiosennego rozruchu. Rozwiązaniem było obniżenie wersji słoiczka maven-jar-plugin z 3.2 do 2.6. musiałem dodać to do projektu pom:

<properties>    
  <maven-jar-plugin.version>2.6</maven-jar-plugin.version>
</properties>

8
2018-05-24 10:49

Miałem ten sam problem z projektem wiosennego rozruchu. Rozwiązaniem było obniżenie wersji zależności Spring-Boot-Starter-Parent od 2.0.0.RELEASE do 1.5.10.RELEASE (możesz przejść do dowolnej stabilnej wersji)

od:

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.0.0.RELEASE</version>
  <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>

do

<parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>1.5.10.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

4
2018-03-16 05:12

Miałem również do czynienia z tym samym problemem i został rozwiązany przez zmianę wersja od 3.2.0 do 2.6 jak pokazano poniżej w fragmencie pom.xml

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
  <version>2.6</version>
  <configuration>
    <warSourceDirectory>src/main/webapp</warSourceDirectory>
    <warName>Spring4MVC</warName>
    <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
  </configuration>
</plugin>

2
2018-04-19 17:31

Zmierzyłem również podobne problemy, zmieniając wersję 2.0.0.RELEASE do 1.5.10.RELEASE pracował dla mnie, spróbuj przed obniżeniem wersji maven

<parent>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
<version>1.5.10.RELEASE</version>
</parent>
<dependencies>
 <dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
 </dependency> 
</dependencies>

1
2018-05-15 17:01