Pytanie IntelliJ IDEA - wtyczka sbt - "Typ definicji Def.Setting [...] musi być zgodny z DslEntry w pliku sbt"


Szukałem podobnych pytań, znalazłem to:

Typ wyrażeń DslEntry musi być zgodny z Def.SettingsDefinition w pliku SBT w linii enablePlugins (JavaServerAppPackaging)

Mój problem jest podobny, ale dzieje się w każdym rzędzie.

image link

Kiedy próbuję uruchomić, kompiluje się i działa poprawnie. Kiedy klikam "Importuj projekt", żółte powiadomienie nie znika, ale projekt ładuje się pomyślnie. Jeśli przepisuję dowolny wiersz, na przykład val _ = scalaVersion := "2.12.4", błąd zniknie, ale wygląda okropnie.


12
2018-02-15 21:19


pochodzenie


Czy importowałeś swój projekt jako sbt project? Którą wersję dodatku Idea i Scala używasz? - Oleg Pyzhcov
tak, nawet pokazy w oknie narzędzia sbt. Właśnie zaktualizowałem Pomysł i jego wtyczki, Pomysł jego na 2017.3.4 Zbuduj # IU-173.4548.28 Scala wtyczki na 2017.3.11.1 - Rafael Leal
Mam ten sam problem. - mgosk


Odpowiedzi:


Zamknąłem i usunąłem projekt w IntelliJ, a następnie w folderze projektu usunąłem podfoldery project/, target/ i .idea/. Potem pozostały tylko build.sbt i src/. Następnie w IntelliJ zrobiłem: Plik -> Nowy -> Projekt z istniejących źródeł -> importuj projekt z zewnętrznego modelu -> sbt.

Ta procedura wygenerowała nowy plik projektu .idea.

Expression type Def.Setting[String] must conform to DslEntry in SBT file już nie ma.

Mam nadzieję że to pomoże.


4
2018-05-01 18:16Miałem do czynienia z niektórymi problemami z budową sbt po ponowne przetasowanie paczki, więc usunąłem .idea, target I zrobił sbt clean --clean-files a także wprowadził pewne zmiany w build.sbt. Następnie otwarcie projektu w IntelliJ zaczęło dawać mi ten błąd. Wszystko, co zrobiłem, to zamknąć projekt, usuń go z IntelliJ„s niedawno otwarty .. lista i wtedy ponownie zaimportować to jako sbt project i działało jak czar [SBT 1.1.6, Scala 2.12.6, Java 1.8] - y2k-shubham