Pytanie ListViewItem nie będzie rozciągać się do szerokości ListView


Obecnie projektuję aplikację sklepu Windows 8 przy użyciu XAML, ale mam niewielki problem z wielkością. Mam ListView z DataTemple.

Kod dla mojego ListView i DataTemplate są poniżej:

<ListView x:Name="listPageItems"
     Grid.Row="1"
     SelectionMode="Extended"
     IsSwipeEnabled="False"
     ItemsSource="{Binding Mode=OneWay, Source={StaticResource items}}"
     ItemTemplate="{StaticResource NavigationItemTemplate}"
     ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Visible">

</ListView>

<DataTemplate x:Key="NavigationItemTemplate">  
    <Grid Height="75">
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="1.6*" />
        <RowDefinition Height="*" />
      </Grid.RowDefinitions>
      <Rectangle Fill="White" />
      <Rectangle Fill="{StaticResource SSEGreenBrush}"
            Grid.Row="1" />
      <Border BorderThickness="2"
          BorderBrush="{StaticResource SSEGreenBrush}"
          Grid.RowSpan="2" />
      <TextBlock x:Name="textTitle"
            Text="{Binding ClientName}"
            Style="{StaticResource TitleTextStyle}"
            Foreground="{StaticResource SSEBlueBrush}"
            Margin="10,5,5,5" />
      <StackPanel Orientation="Horizontal"
            Grid.Row="1"
            HorizontalAlignment="Stretch">
        <TextBlock Text="Last Edit :"
              Style="{StaticResource SubtitleTextStyle}"
              Foreground="{StaticResource SSEBlueBrush}"
              Margin="3,0,0,3"
              VerticalAlignment="Center" />
        <TextBlock Text="SurveyDate"
              Style="{StaticResource SubtitleTextStyle}"
              Foreground="{StaticResource SSEBlueBrush}"
              Margin="3,0,0,3"
              VerticalAlignment="Center" />
      </StackPanel>
    </Grid>
  </DataTemplate>

Widok listy znajduje się w kolumnie siatki o stałej szerokości 240.

Gdy widok jest wyświetlany, elementy ListViewItems nie rozciągają się do szerokości ListView. Próbowałem ustawić wiele właściwości, w tym HorizontalContentAlignment, ale nie mogę uzyskać ListViewItem do rozciągnięcia!

Czy ktokolwiek może pomóc?

Z góry dziękuję.

Używam Visual Studio 2012, C # 4.5 i rozwijam aplikację sklepu Windows.


76
2018-02-25 12:46


pochodzenie
Odpowiedzi:


Spróbuj dodać poniższe do definicji ListView

<ListView.ItemContainerStyle>
  <Style TargetType="ListViewItem">
    <Setter Property="HorizontalContentAlignment" Value="Stretch" />
  </Style>
</ListView.ItemContainerStyle>

189
2018-02-25 15:21Błąd: Błąd ścieżki BindingExpression: Właściwość "Szerokość" nie została znaleziona w Project.CustomElement, Project.WindowsPhone, Version = 1.0.0.0, Culture = neutral, PublicKeyToken = null '. BindingExpression: Path = 'Width' DataItem = Project.CustomElement, Project.WindowsPhone, Version = 1.0.0.0, Culture = neutral, PublicKeyToken = null '; elementem docelowym jest "Windows.UI.Xaml.Controls.Grid" (Name = 'null'); Właściwością target jest "Width" (wpisz "Double") - Black Cid
Pomóż mi dużo. Dzięki mój głos +1 - imdadhusen
To zadziałało dla mnie. wielkie dzięki. +1 - arundevma
nie działa.... - Radu Simionescu
Na elementach DataTemplate, które nie rozciągają się automatycznie na pełną szerokość jak na przykład Grid, musisz dodatkowo ustawić HorizontalAlignment = "Stretch" - tipa