Pytanie Najlepszy sposób na sprawdzenie alfanumeryczne w JavaScript


Czy możesz zaproponować najlepszy możliwy sposób wykonania sprawdzania alfanumerycznego pola INPUT w JSP? Dołączyłem mój obecny kod i wiem, że nie jest on bliski perfekcji :)

<script type="text/javascript">
 function validateCode(){
   var TCode = document.getElementById('TCode').value;
   for(var i=0; i<TCode.length; i++)
   {
    var char1 = TCode.charAt(i);
    var cc = char1.charCodeAt(0);

    if((cc>47 && cc<58) || (cc>64 && cc<91) || (cc>96 && cc<123))
    {

    }
     else {
     alert('Input is not alphanumeric');
     return false;
     }
   }
   return true;   
  }


76
2017-12-13 22:23


pochodzenie


Zależy od tego, jak zdefiniujesz "najlepszy". Większość odpowiedzi poniżej sugeruje wyrażenie regularne, które wykonuje znacznie wolniej niż oryginalny kod. Ja oczyścił twój kod trochę, co faktycznie działa bardzo dobrze. - Michael Martin-Smucker


Odpowiedzi:


Możesz użyć to wyrażenie regularne  /^[a-z0-9]+$/i


74
2017-12-13 22:26oczywiście zakłada to, że pusty ciąg znaków ("") nie powinny być dopasowane. - zzzzBov
ñ nie wchodzi w schemat jednak w pełni poprawny znak w formacie UTF-8. - Oybek
/ ^ [a-z0-9] + $ / i.test (TCode) - Alex V
Testowanie wyrażenia regularnego wydaje się znacznie wolniejsze (66% w Chrome 36) niż charCodeAt(). Widzieć jsPerf i moja odpowiedź poniżej. - Michael Martin-Smucker
To wyrażenie nie działa ze specjalnymi literami znaków używanymi w niektórych językach, np. "Ą", "ź", "ć" itp. - Rafał Swacha


Oryginalna skłonność pytającego do użycia str.charCodeAt(i) wydaje się być szybszy niż alternatywa wyrażenia regularnego. W mój test na jsPerf opcja RegExp działa o 66% wolniej w Chrome 36 (i nieco wolniej w przeglądarce Firefox 31).

Oto oczyszczona wersja oryginalnego kodu walidacyjnego, który odbiera ciąg znaków i zwraca true lub false:

function isAlphaNumeric(str) {
 var code, i, len;

 for (i = 0, len = str.length; i < len; i++) {
  code = str.charCodeAt(i);
  if (!(code > 47 && code < 58) && // numeric (0-9)
    !(code > 64 && code < 91) && // upper alpha (A-Z)
    !(code > 96 && code < 123)) { // lower alpha (a-z)
   return false;
  }
 }
 return true;
};

Oczywiście mogą istnieć inne kwestie, takie jak czytelność. Jedno- liniowe wyrażenie regularne jest zdecydowanie ładniejsze. Ale jeśli bardzo zależy Ci na prędkości, możesz rozważyć tę alternatywę.


46
2017-08-17 18:26Programiści uwielbiają wygląd kodu, ale widzicie jego wewnętrzne piękno. - Ziggy


Nie musisz tego robić po jednym na raz. Po prostu wykonaj test dla każdego, który jest nie alfanumeryczny. Jeśli zostanie znaleziony, sprawdzanie poprawności nie powiedzie się.

function validateCode(){
  var TCode = document.getElementById('TCode').value;
  if( /[^a-zA-Z0-9]/.test( TCode ) ) {
    alert('Input is not alphanumeric');
    return false;
  }
  return true;   
 }

Jeśli jest co najmniej jedno dopasowanie nie-alfanumerycznego, będzie return false.


30
2017-12-13 22:52

Sprawdź to za pomocą wyrażenia regularnego.

Korektory JavaScript nie mają klas znaków POSIX, więc musisz ręcznie wpisywać zakresy znaków:

if (!input_string.match(/^[0-9a-z]+$/))
 show_error_or_something()

Tutaj ^ oznacza początek ciągu i $ oznacza koniec napisu, oraz [0-9a-z]+ oznacza jedną lub więcej postaci z 0 do 9 LUB z a do z.

Więcej informacji o regexen JavaScript tutaj: https://developer.mozilla.org/en/JavaScript/Guide/Regular_Expressions


27
2017-12-28 08:44+1 za wyjaśnienie podstawowego wyrażenia i powiązania z przewodnikiem, zamiast nadawania użytkownikowi "magicznego ciągu". - Charles Burns
musisz dodać A-Z - inor
@lub możesz po prostu dodać "i" na końcu wyrażenia regularnego, aby określić wielkość liter, .i.e. /^[a-z0-9]+$/i a to obejmie zarówno małe, jak i duże litery - LJH


  // On keypress event call the following method
  function AlphaNumCheck(e) {
    var charCode = (e.which) ? e.which : e.keyCode;
    if (charCode == 8) return true;

    var keynum;
    var keychar;
    var charcheck = /[a-zA-Z0-9]/;
    if (window.event) // IE
    {
      keynum = e.keyCode;
    }
    else {
      if (e.which) // Netscape/Firefox/Opera
      {
        keynum = e.which;
      }
      else return true;
    }

    keychar = String.fromCharCode(keynum);
    return charcheck.test(keychar);
  }

Dalej, Ten artykuł pomaga również zrozumieć walidację alfanumeryczną JavaScript.


5
2017-12-29 04:27

Stworzyłbym prototypową metodę String:

String.prototype.isAlphaNumeric = function() {
 var regExp = /^[A-Za-z0-9]+$/;
 return (this.match(regExp));
};

Następnie użycie będzie:

var TCode = document.getElementById('TCode').value;
return TCode.isAlphaNumeric()

5
2018-01-04 18:30Łatwy w obsłudze JavaScript: nie modyfikuj obiektów, które nie są Twoją własnością - SeinopSys
DJDavid98: Nie sądzę, że obowiązuje tutaj zasada "nie modyfikuj obiektów, które nie należą do ciebie". Justin właśnie rozszerzał możliwości String, nie modyfikując istniejących funkcjonalności. Dla perspektywy, w świecie C #, byłoby to uznane za całkowicie poprawne użycie metody rozszerzenia. Nawet jeśli pewnego dnia implementacja "String.isAlphaNumeric (): boolean" zostanie zaimplementowana przez producentów przeglądarek, to ani podpis, ani akcja nie ulegną zmianie, więc nie widzę żadnej redukcji możliwości konserwacji w tym konkretnym przykładzie. To, że coś jest regułą, nie oznacza, że ​​nie ma wyjątków. - Risto Välimäki