Pytanie Rails Routes Namespaces i form_for


Mam przestrzeń nazw w moim routes.rb

 namespace :businesses do
  resources :registration
 end

Mój kontroler znajduje się w podkatalogu firmy / registration_controller.

def new
 @business = Business.new
end

Moim zdaniem, chcę to zrobić form_for @business do |f| ... ale pojawia się następujący błąd:

No route matches {:controller=>"businesses", :action=>"create"}

Zrestartowałem serwer i otrzymuję to również:

undefined methodfirma_path 'dla # <: 0x10339bb20> `

Oto moje trasy rake:

          home_index GET  /home/index(.:format)            {:action=>"index", :controller=>"home"}
       new_user_session GET  /users/sign_in(.:format)          {:action=>"new", :controller=>"devise/sessions"}
         user_session POST  /users/sign_in(.:format)          {:action=>"create", :controller=>"devise/sessions"}
     destroy_user_session GET  /users/sign_out(.:format)          {:action=>"destroy", :controller=>"devise/sessions"}
        user_password POST  /users/password(.:format)          {:action=>"create", :controller=>"devise/passwords"}
      new_user_password GET  /users/password/new(.:format)        {:action=>"new", :controller=>"devise/passwords"}
      edit_user_password GET  /users/password/edit(.:format)       {:action=>"edit", :controller=>"devise/passwords"}
        user_password PUT  /users/password(.:format)          {:action=>"update", :controller=>"devise/passwords"}
   cancel_user_registration GET  /users/cancel(.:format)           {:action=>"cancel", :controller=>"devise/registrations"}
      user_registration POST  /users(.:format)              {:action=>"create", :controller=>"devise/registrations"}
    new_user_registration GET  /users/sign_up(.:format)          {:action=>"new", :controller=>"devise/registrations"}
    edit_user_registration GET  /users/edit(.:format)            {:action=>"edit", :controller=>"devise/registrations"}
      user_registration PUT  /users(.:format)              {:action=>"update", :controller=>"devise/registrations"}
      user_registration DELETE /users(.:format)              {:action=>"destroy", :controller=>"devise/registrations"}
            users GET  /users(.:format)              {:action=>"index", :controller=>"users"}
            users POST  /users(.:format)              {:action=>"create", :controller=>"users"}
           new_user GET  /users/new(.:format)            {:action=>"new", :controller=>"users"}
          edit_user GET  /users/:id/edit(.:format)          {:action=>"edit", :controller=>"users"}
             user GET  /users/:id(.:format)            {:action=>"show", :controller=>"users"}
             user PUT  /users/:id(.:format)            {:action=>"update", :controller=>"users"}
             user DELETE /users/:id(.:format)            {:action=>"destroy", :controller=>"users"}
  full_tree_admin_categories GET  /admin/categories/full_tree(.:format)    {:action=>"full_tree", :controller=>"admin/categories"}
       admin_categories GET  /admin/categories(.:format)         {:action=>"index", :controller=>"admin/categories"}
       admin_categories POST  /admin/categories(.:format)         {:action=>"create", :controller=>"admin/categories"}
      new_admin_category GET  /admin/categories/new(.:format)       {:action=>"new", :controller=>"admin/categories"}
     edit_admin_category GET  /admin/categories/:id/edit(.:format)    {:action=>"edit", :controller=>"admin/categories"}
        admin_category GET  /admin/categories/:id(.:format)       {:action=>"show", :controller=>"admin/categories"}
        admin_category PUT  /admin/categories/:id(.:format)       {:action=>"update", :controller=>"admin/categories"}
        admin_category DELETE /admin/categories/:id(.:format)       {:action=>"destroy", :controller=>"admin/categories"}
businesses_registration_index GET  /businesses/registration(.:format)     {:action=>"index", :controller=>"businesses/registration"}
businesses_registration_index POST  /businesses/registration(.:format)     {:action=>"create", :controller=>"businesses/registration"}
 new_businesses_registration GET  /businesses/registration/new(.:format)   {:action=>"new", :controller=>"businesses/registration"}
 edit_businesses_registration GET  /businesses/registration/:id/edit(.:format) {:action=>"edit", :controller=>"businesses/registration"}
   businesses_registration GET  /businesses/registration/:id(.:format)   {:action=>"show", :controller=>"businesses/registration"}
   businesses_registration PUT  /businesses/registration/:id(.:format)   {:action=>"update", :controller=>"businesses/registration"}
   businesses_registration DELETE /businesses/registration/:id(.:format)   {:action=>"destroy", :controller=>"businesses/registration"}
             root    /(.:format)                 {:action=>"index", :controller=>"home"}

76
2017-10-04 08:05


pochodzenie


Czy możesz publikować wyniki "tras rake"? - Bohdan


Odpowiedzi:


Jeśli masz trasy z przypisanymi imionami, najlepszym sposobem jest:

class Admin::BusinessesController < ApplicationController
 def new
  @business = Business.new
 end
end

w routes.rb:

namespace :admin do
 resources :businesses
end

Z uwagi:

form_for [:admin, @business] do |f|...

Dokumenty: http://guides.rubyonrails.org/form_helpers.html sekcja 2.3.1 Radzenie sobie z Namespaces

W odniesieniu do twojego przypadku:

W routes.rb wszystko jest o'k. W widoku powinieneś pisać bezpośrednio, ponieważ masz zmienną w kontrolerze innym niż nazwa kontrolera:

form_for @business, :url => business_registration_path do |f|...

Przypuszczam, że w business / registration_controller masz coś takiego:

class Businesses::RegistrationController < ApplicationController
 def new
  @business = Business.new
 end
end

I jedna uwaga: nie utworzyłbym register_controller do rejestracji nowej firmy. Myślę, że utrzymywanie działań związanych z biznesem w business_controller jest o wiele jaśniejsze.


163
2017-10-04 08:52Tak, właśnie to mam dla kontrolera. Próbowałem, jak sugerowałeś i dostaję undefined method Firmy_businesses_path 'dla # <# <Klasa: 0x103385d70>: 0x103384088> ` - Dex
Zgadzam się! Jednak będę potrzebować tego typu funkcji dla podsekcji Administracja. Może to zadziała następnym razem. - Dex
Odpowiedź zaktualizowana :) - Voldy
Mam ten sam błąd, robię krok, który mam do pracy, ale przekierowanie szukać "business_path", a nie "admin_business_path" ... żadnych myśli? - Roberto
@Roberto, może być konieczne ręczne określenie ścieżki admin_business_path? Próbować redirect_to admin_business_path(@business) albo może redirect_to [:admin, @business]? - Dex


Właściwie myślę, że jest lepsze rozwiązanie.

form_for [:admin, @business]

Problem z podaniem URL-a polega na tym, że jeśli zredukujesz formę jako częściowy widok, musisz poradzić sobie z sytuacjami "tworzenia" i "aktualizacji". Wskazują różne adresy URL, a kończą na udostępnianiu @url w kontrolerze.


21
2017-12-26 06:12To już część rozwiązania Voldy'ego. Ostatnia linia. - Dex
@Dex, to jest redirect_to - fengd