Pytanie Android zapisuje do folderu kart SD


Korzystam z następującego kodu, aby pobrać plik z mojego serwera, a następnie zapisz go w katalogu głównym karty SD, wszystko działa poprawnie:

package com.downloader;

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

import android.os.Environment;
import android.util.Log;

public class Downloader {

  public void DownloadFile(String fileURL, String fileName) {
    try {
      File root = Environment.getExternalStorageDirectory();
      URL u = new URL(fileURL);
      HttpURLConnection c = (HttpURLConnection) u.openConnection();
      c.setRequestMethod("GET");
      c.setDoOutput(true);
      c.connect();
      FileOutputStream f = new FileOutputStream(new File(root, fileName));

      InputStream in = c.getInputStream();

      byte[] buffer = new byte[1024];
      int len1 = 0;
      while ((len1 = in.read(buffer)) > 0) {
        f.write(buffer, 0, len1);
      }
      f.close();
    } catch (Exception e) {
      Log.d("Downloader", e.getMessage());
    }

  }
}

Jednak za pomocą Environment.getExternalStorageDirectory(); oznacza, że ​​plik zawsze będzie zapisywać do katalogu głównego /mnt/sdcard. Czy jest możliwe określenie konkretnego folderu do zapisania pliku?

Na przykład: /mnt/sdcard/myapp/downloads

Twoje zdrowie

Eef


76
2017-08-23 21:24


pochodzenie


Należy również pamiętać o dodaniu uprawnień do pliku manifestu, aby to działało. <Use-permission android: name = "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> - timemirror


Odpowiedzi:


File sdCard = Environment.getExternalStorageDirectory();
File dir = new File (sdCard.getAbsolutePath() + "/dir1/dir2");
dir.mkdirs();
File file = new File(dir, "filename");

FileOutputStream f = new FileOutputStream(file);
...

152
2017-08-23 21:36Pamiętaj, aby używać wszystkich małych liter w nazwie katalogu i pliku. - BeccaP
Czy mogę wiedzieć, co to znaczy "/ dir1 / dir2" i bez tego nie mogę zapisać mój plik w ah sdcard? - AndroidOptimist
Nie zapomnij dodać uprawnienia do Internetu i zapisu pamięci zewnętrznej do Androida. - Nepster
Według dokumentu: Uwaga: nie należy mylić słowa "zewnętrzne" tutaj. Ten katalog może być lepiej pomyślany jako magazyn multimediów / współużytkowany. Jest to system plików, który może pomieścić stosunkowo dużą ilość danych i jest udostępniany we wszystkich aplikacjach (nie wymusza uprawnień). Tradycyjnie jest to karta SD, ale może również zostać zaimplementowany jako wbudowana pamięć w urządzeniu innym niż chroniona pamięć wewnętrzna i może być zamontowany jako system plików na komputerze - mr5
@NeonWarge Spójrz tutaj - mr5


Dodaj pozwolenie do Manifestu Androida

Dodaj to uprawnienie WRITE_EXTERNAL_STORAGE do manifestu aplikacji.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="your.company.package"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="0.1">
  <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <!-- ... -->
  </application>
  <uses-sdk android:minSdkVersion="7" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
</manifest> 

Sprawdź dostępność pamięci zewnętrznej

Zawsze powinieneś najpierw sprawdzić dostępność. Fragment z oficjalna dokumentacja Androida na temat pamięci zewnętrznej.

boolean mExternalStorageAvailable = false;
boolean mExternalStorageWriteable = false;
String state = Environment.getExternalStorageState();

if (Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)) {
  // We can read and write the media
  mExternalStorageAvailable = mExternalStorageWriteable = true;
} else if (Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY.equals(state)) {
  // We can only read the media
  mExternalStorageAvailable = true;
  mExternalStorageWriteable = false;
} else {
  // Something else is wrong. It may be one of many other states, but all we need
  // to know is we can neither read nor write
  mExternalStorageAvailable = mExternalStorageWriteable = false;
}

Użyj Filewriter

W końcu zapomnij o FileOutputStream i użyj a FileWriter zamiast. Więcej informacji na temat tej klasy plik javadoc FileWriter. Będziesz chciał dodać trochę więcej obsługi błędów tutaj, aby poinformować użytkownika.

// get external storage file reference
FileWriter writer = new FileWriter(getExternalStorageDirectory()); 
// Writes the content to the file
writer.write("This\n is\n an\n example\n"); 
writer.flush();
writer.close();

29
2017-11-20 17:18Autorzy czytanej przeze mnie książki zalecają użycie a FileOutputStream (cóż, nie obejmuje alternatywnych rozwiązań). Dlaczego lepiej korzystać z FileWriter zamiast tego - czy jest szybszy / bardziej niezawodny / coś jeszcze? - aga
@aga FileWriter ma wygodne metody do bezpośredniego pisania ciągów, które nie są obecne na FileOutputStream. Jeśli nie piszesz plików tekstowych, FileWriter nie ma zbytniej pomocy. W rzeczywistości, jeśli piszesz obrazplik, w rzeczywistości nie można tego zrobić za pomocą FileWriter  Oczywiście, jeśli ty naprawdę chcesz mieć ładne API dla tekstu, zawiń FileOutputStream w PrintStream i będziesz miał wszystkie te same metody, co System.out. - Ian McLaird
dlaczego nie mogę znaleźć pliku na moim sdcard po pomyślnym zapisaniu pliku? - Someone Somewhere


Znaleziono odpowiedź tutaj - http://mytechead.wordpress.com/2014/01/30/android-create-a-file-and-write-to-external-storage/

To mówi,

/**

* Method to check if user has permissions to write on external storage or not

*/

public static boolean canWriteOnExternalStorage() {
  // get the state of your external storage
  String state = Environment.getExternalStorageState();
  if (Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state)) {
  // if storage is mounted return true
   Log.v("sTag", "Yes, can write to external storage.");
   return true;
  }
  return false;
}

a następnie użyjmy tego kodu, aby faktycznie zapisać do pamięci zewnętrznej:

// get the path to sdcard
File sdcard = Environment.getExternalStorageDirectory();
// to this path add a new directory path
File dir = new File(sdcard.getAbsolutePath() + "/your-dir-name/");
// create this directory if not already created
dir.mkdir();
// create the file in which we will write the contents
File file = new File(dir, "My-File-Name.txt");
FileOutputStream os = outStream = new FileOutputStream(file);
String data = "This is the content of my file";
os.write(data.getBytes());
os.close();

I to jest to. Jeśli teraz przejdziesz do folderu / sdcard / your-dir-name /, zobaczysz plik o nazwie - My-File-Name.txt z zawartością określoną w kodzie.

PS: - Potrzebujesz następującego pozwolenia -

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

2
2018-01-30 08:05Katalog /sdcard/ nie zawsze jest sdcard. - CurlyCorvus
Zgadzam się na Curly. Na moim telefonie metoda getExternalStorageDirectory zwraca emulowaną pamięć, która nie jest sdcard. - Spindizzy


Aby pobrać plik do Pobierz lub Folder muzyczny na karcie SD 

File downlodDir = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS);// or DIRECTORY_PICTURES

I nie zapomnij dodać tych uprawnień w manifeście

 <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

-1
2017-10-05 15:31