Pytanie Jak cofnąć kasę innego użytkownika w TFS?


Jako administrator rezydentny TFS, czasami jestem poproszony o cofnięcie płatności (zazwyczaj blokady), którą użytkownik ma na pewien plik sprawdzony pod kontrolą źródła.

Jak cofnąć kasę innego użytkownika?


76
2017-11-06 21:18


pochodzenie
Odpowiedzi:


Istnieją co najmniej 2 różne sposoby, aby to zrobić:

Wiersz poleceń

Istnieje narzędzie wiersza polecenia o nazwie Tf.exe, które jest dostarczane z programem Team Explorer. Znajdź dokumentację tutaj. Dostęp do niego można uzyskać, uruchamiając okno wiersza polecenia programu Visual Studio. Składnia polecenia jest następująca:

tf undo [/workspace:workspacename[;workspaceowner]] 
[/server:servername] [/recursive] itemspec [/noprompt]

Dla jednego pliku

tf undo /workspace:workspacename;workspaceowner $/projectname/filename.cs

GUI

Drugi jest przez GUI, ale nie jest standardowy - musisz zainstalować Narzędzia TFS Power. Widzieć tutaj po szczegóły o tym, jak korzystać z tej metody.

Pamiętaj, że w przypadku każdej z metod będziesz potrzebować odpowiednich uprawnień. Uprawnienia są nazywane "Cofnij zmiany innych użytkowników" i "Odblokuj zmiany innych użytkowników". Te uprawnienia można przeglądać przez:

 1. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy żądanego projektu, folderu lub pliku w aplikacji Source Control Explorer
 2. Wybierz Właściwości
 3. Wybierz kartę Zabezpieczenia
 4. Wybierz odpowiedniego użytkownika lub grupę w sekcji Użytkownicy i grupy u góry
 5. Zobacz sekcję "Uprawnienia dla [użytkownik / grupa]:" u dołu

Usuwanie obszaru roboczego

tf workspace /delete WorkspaceName;User
       /server:http://server:8080/tfs/MyTeamCollection 

116
2017-11-06 21:21Dla mnie polecenie tof undo / workspace: mydesk * .sdf zgłasza "Brak oczekujących zmian", ale nie cofa check-out (blokada) - dumbledad
Zapomniałem o ścieżce serwera TFS przed moim elementem * .sdf, założyłem, że zadziała to z bieżącego katalogu. Wiersz poleceń, który nadałeś, działa teraz dla mnie. - dumbledad
Upewnij się, że używasz cudzysłowów wokół ścieżek ze spacjami, w przeciwnym razie możesz otrzymać komunikat: "Nie znaleziono oczekujących zmian dla $ / xxx" - PeterX
Jak znaleźć nazwę obszaru roboczego? Widzę, że mogę uruchomić: tf obszary robocze / właściciel: [inny użytkownik] / serwer: [serwer], otrzymuję listę czterech obszarów roboczych, które posiada użytkownik, ale skąd mam wiedzieć, który obszar roboczy jest dla tego pliku? - PeterX
PeterX, możesz zobaczyć obszar roboczy, przechodząc do pliku w Eksploratorze rozwiązań programu Visual Studio, kliknij prawym przyciskiem myszy zablokowany plik i wybierz Właściwości, a następnie w zakładce Stan masz informacje o obszarze roboczym i użytkowniku, który zablokował plik - Dante


Najprostszym sposobem, jaki znalazłem, jest skorzystanie z bezpłatnego Aplikacja TFS Sidekick. Ma opcję przeglądania i cofania płatności innego użytkownika.


34
2017-11-06 21:21+1; attrice.info/cm/tfs - Christopher Klein
Jest poniżej "Status Sidekick". Wyszukaj, wybierz pliki, cofnij. - Wolf5
Jeśli użytkownik opuścił firmę, musisz znać nazwę użytkownika Active Directory (która nie zawsze jest taka sama jak imię i / lub nazwisko użytkownika). Moja firma przypisuje ponumerowane nazwy użytkownika, więc musiałem wyszukać emerytowanego użytkownika, zanim będę mógł go wyszukać w VS lub w statusie TFS Sidekick. - Zephan Schroeder
To zadziwiająco. o wiele łatwiejsze niż próby określenia nazw obszarów roboczych i takich za pomocą narzędzia wiersza poleceń. - Bo Flexson


Po prostu sam miałem ten problem i znalazłem łatwiejszy sposób na wyczyszczenie starych obszarów roboczych.

 1. W Visual Studio otwórz Source Control Explorer.

 2. Od "Obszar roboczy" rozwijane wybierz "Obszary robocze ..."

 3. Pojawi się okno dialogowe pokazujące obszary robocze na bieżącym komputerze. Wybierz 'Pokaż zdalne obszary robocze"

 4. Zobaczysz także obszary robocze z poprzedniego komputera (pod warunkiem, że pochodzą z tego samego konta użytkownika). Wybierz stare przestrzenie robocze i kliknij "Usunąć". To powinno usunąć stary obszar roboczy z TFS wraz z wszelkimi trwałymi kasami.

Jestem pewien, że Arne znalazł rozwiązanie, ale mam nadzieję, że pomoże to innym, którzy google problem.


22
2018-02-25 11:43To zadziałało dla mnie (VS2012 / TFS 2010) - Gordon Slysz
Działa to dobrze, jeśli jesteś właścicielem obszaru roboczego, zwłaszcza w celu czyszczenia bieżącej listy obszarów roboczych. Nie tak dobry do usuwania obszarów roboczych innych użytkowników lub zamków kasowych :-). - Zephan Schroeder
Zgoda. Działa to dobrze w przypadku usuwania własnych blokad kasowania z innego komputera. - Chris
Racja, ale pytanie jest specyficzne dla odblokowania plików, które są wypisane do RÓŻNEGO użytkownika. - BrainSlugs83


Wybierz swój plik w pomocniku TFS, a następnie nad listą, masz "cofnąć oczekującą zmianę". Kliknij na to, a zmiana zostanie cofnięta :) Ikona jest podobna do ikony "Cofnij" w słowie MS Zdobądź pomocników TFS http://www.attrice.info/cm/tfs/index.htm


8
2018-03-26 11:08Najprostsze narzędzie do użycia. Naprawdę pomógł mi cofnąć zmiany na poziomie rozwiązania, które ex-pracownik sprawdził - Vishnoo Rath