Pytanie Zmienić pozycję aktywnego menu na przewijaniu stron?


Dobry przykład tej funkcji można zobaczyć tutaj: http://www.maddim.com/demos/spark-r6/

Podczas przewijania strony zmienia się aktywny element menu. Jak to się robi?


76
2018-04-02 16:08


pochodzenie
Odpowiedzi:


To zrobione przez powiązanie z wydarzeniem przewijania pojemnika (zwykle okno).

Szybki przykład:

// Cache selectors
var topMenu = $("#top-menu"),
  topMenuHeight = topMenu.outerHeight()+15,
  // All list items
  menuItems = topMenu.find("a"),
  // Anchors corresponding to menu items
  scrollItems = menuItems.map(function(){
   var item = $($(this).attr("href"));
   if (item.length) { return item; }
  });

// Bind to scroll
$(window).scroll(function(){
  // Get container scroll position
  var fromTop = $(this).scrollTop()+topMenuHeight;

  // Get id of current scroll item
  var cur = scrollItems.map(function(){
   if ($(this).offset().top < fromTop)
    return this;
  });
  // Get the id of the current element
  cur = cur[cur.length-1];
  var id = cur && cur.length ? cur[0].id : "";
  // Set/remove active class
  menuItems
   .parent().removeClass("active")
   .end().filter("[href='#"+id+"']").parent().addClass("active");
});​

Zobacz powyższe w akcji na jsFiddle w tym animacja przewijania.


170
2018-04-02 16:23Jeśli menu zawiera wiele identyfikatorów na stronie i zwykłych stron, najpierw umieść łącza do identyfikatorów na stronie, a następnie zmień menuItems = topMenu.find("a"), do menuItems = topMenu.find("a").slice(0,4),, zastępując 4 z [twoje linki na stronie - 1]. - spsaucier
Właściwie użyłem menuItems = topMenu.find ('a [href ^ = "#"]'), zwracając w ten sposób tylko linki kotwicy. Działa jak marzenie. - Julian K
Skrzypce jest zepsute. Czy możesz to naprawić? Dzięki - m1crdy
@ m1crdy Dzięki za heads up. Zostało to naprawione. Wygląda na to, że coś zepsuło to w krawędź jQuery. Działa dobrze z 2.1.0 :) - mekwall
@JoelAzevedo Wydaje się, że Sizzle się zmieniło. Zaktualizowano odpowiedź i przypadek testowy, aby pracować z jQuery 2.2. - mekwall


Po prostu sprawdź mój kod i link do snajpera i demo:

  // Basice Code keep it 
  $(document).ready(function () {
    $(document).on("scroll", onScroll);

    //smoothscroll
    $('a[href^="#"]').on('click', function (e) {
      e.preventDefault();
      $(document).off("scroll");

      $('a').each(function () {
        $(this).removeClass('active');
      })
      $(this).addClass('active');

      var target = this.hash,
        menu = target;
      $target = $(target);
      $('html, body').stop().animate({
        'scrollTop': $target.offset().top+2
      }, 500, 'swing', function () {
        window.location.hash = target;
        $(document).on("scroll", onScroll);
      });
    });
  });

// Use Your Class or ID For Selection 

  function onScroll(event){
    var scrollPos = $(document).scrollTop();
    $('#menu-center a').each(function () {
      var currLink = $(this);
      var refElement = $(currLink.attr("href"));
      if (refElement.position().top <= scrollPos && refElement.position().top + refElement.height() > scrollPos) {
        $('#menu-center ul li a').removeClass("active");
        currLink.addClass("active");
      }
      else{
        currLink.removeClass("active");
      }
    });
  }

wersja demonstracyjna na żywo

$(document).ready(function () {
  $(document).on("scroll", onScroll);
  
  //smoothscroll
  $('a[href^="#"]').on('click', function (e) {
    e.preventDefault();
    $(document).off("scroll");
    
    $('a').each(function () {
      $(this).removeClass('active');
    })
    $(this).addClass('active');
   
    var target = this.hash,
      menu = target;
    $target = $(target);
    $('html, body').stop().animate({
      'scrollTop': $target.offset().top+2
    }, 500, 'swing', function () {
      window.location.hash = target;
      $(document).on("scroll", onScroll);
    });
  });
});

function onScroll(event){
  var scrollPos = $(document).scrollTop();
  $('#menu-center a').each(function () {
    var currLink = $(this);
    var refElement = $(currLink.attr("href"));
    if (refElement.position().top <= scrollPos && refElement.position().top + refElement.height() > scrollPos) {
      $('#menu-center ul li a').removeClass("active");
      currLink.addClass("active");
    }
    else{
      currLink.removeClass("active");
    }
  });
}
body, html {
  margin: 0;
  padding: 0;
  height: 100%;
  width: 100%;
}
.menu {
  width: 100%;
  height: 75px;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 1);
  position: fixed;
  background-color:rgba(4, 180, 49, 0.6);
  -webkit-transition: all 0.4s ease;
  -moz-transition: all 0.4s ease;
  -o-transition: all 0.4s ease;
  transition: all 0.4s ease;
}
.light-menu {
  width: 100%;
  height: 75px;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 1);
  position: fixed;
  background-color:rgba(4, 180, 49, 0.6);
  -webkit-transition: all 0.4s ease;
  -moz-transition: all 0.4s ease;
  -o-transition: all 0.4s ease;
  transition: all 0.4s ease;
}
#menu-center {
  width: 980px;
  height: 75px;
  margin: 0 auto;
}
#menu-center ul {
  margin: 0 0 0 0;
}
#menu-center ul li a{
		padding: 32px 40px;
}
#menu-center ul li {
  list-style: none;
  margin: 0 0 0 -4px;
  display: inline;

}
.active, #menu-center ul li a:hover {
  font-family:'Droid Sans', serif;
  font-size: 14px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  line-height: 50px;
	background-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);
	padding: 32px 40px;

}
a {
  font-family:'Droid Sans', serif;
  font-size: 14px;
  color: black;
  text-decoration: none;
  line-height: 72px;
}
#home {
  background-color: #286090;
  height: 100vh;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
}
#portfolio {
  background: gray; 
  height: 100vh;
  width: 100%;
}
#about {
  background-color: blue;
  height: 100vh;
  width: 100%;
}
#contact {
  background-color: rgb(154, 45, 45);
  height: 100vh;
  width: 100%;
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
<!--	<div class="container">	--->
			<div class="m1 menu">
			<div id="menu-center">
				<ul>
					<li><a class="active" href="#home">Home</a>

					</li>
					<li><a href="#portfolio">Portfolio</a>

					</li>
					<li><a href="#about">About</a>

					</li>
					<li><a href="#contact">Contact</a>

					</li>
				</ul>
			</div>
			</div>
			<div id="home"></div>
			<div id="portfolio"></div>
			<div id="about"></div>
			<div id="contact"></div>


8
2017-07-14 16:06

Tylko po to, aby uzupełnić odpowiedź @Marcus Ekwall. W ten sposób otrzymasz tylko linki kotwiczne. I nie będziesz mieć problemów, jeśli masz mieszankę łączy kotwicznych i regularnych.

jQuery(document).ready(function(jQuery) {      
      var topMenu = jQuery("#top-menu"),
        offset = 40,
        topMenuHeight = topMenu.outerHeight()+offset,
        // All list items
        menuItems = topMenu.find('a[href*="#"]'),
        // Anchors corresponding to menu items
        scrollItems = menuItems.map(function(){
         var href = jQuery(this).attr("href"),
         id = href.substring(href.indexOf('#')),
         item = jQuery(id);
         //console.log(item)
         if (item.length) { return item; }
        });

      // so we can get a fancy scroll animation
      menuItems.click(function(e){
       var href = jQuery(this).attr("href"),
        id = href.substring(href.indexOf('#'));
         offsetTop = href === "#" ? 0 : jQuery(id).offset().top-topMenuHeight+1;
       jQuery('html, body').stop().animate({ 
         scrollTop: offsetTop
       }, 300);
       e.preventDefault();
      });

      // Bind to scroll
      jQuery(window).scroll(function(){
        // Get container scroll position
        var fromTop = jQuery(this).scrollTop()+topMenuHeight;

        // Get id of current scroll item
        var cur = scrollItems.map(function(){
         if (jQuery(this).offset().top < fromTop)
          return this;
        });

        // Get the id of the current element
        cur = cur[cur.length-1];
        var id = cur && cur.length ? cur[0].id : "";        

        menuItems.parent().removeClass("active");
        if(id){
          menuItems.parent().end().filter("[href*='#"+id+"']").parent().addClass("active");
        }

      })
    })

Zasadniczo ja wymieniłem

menuItems = topMenu.find("a"),

przez

menuItems = topMenu.find('a[href*="#"]'),

Aby dopasować wszystkie linki z zakotwiczeniem gdzieś i zmienić wszystko, co było konieczne, aby działało z tym

Zobacz to w akcji na jsfiddle


2
2017-10-20 13:35Jak mogę to rozszerzyć dla menu wertykalnego, szczególnie gdy menu jest większe niż strona? pyze.com/product/docs/index.html Gdy użytkownik przewija zawartość po prawej stronie, chciałbym aktywować odpowiednie menu po lewej stronie i przewinąć menu, jeśli jest to konieczne, aby pokazać aktywne menu. Wszelkie wskazówki są mile widziane. - Dickey Singh
To bardzo bóg, dziękuję. Zmieniłbym jednak selektor atrybutów z * = na ^ =. Jeśli użyjesz * =, wtedy złapiesz też takie rzeczy google.com/#something mimo że jest to link zewnętrzny. Selektor atrybutów jest dobrze wyjaśniony tutaj: w3schools.com/css/css_attribute_selectors.asp - Jacques