Pytanie XCode4 + iOS 4.3: "Nie istnieje Packager dla typu archiwum"


Właśnie zaktualizowałem XCode 4 i próbuję utworzyć kompilację adhoc wcześniejszego projektu. Ilekroć korzystam z opcji "Archiwum", albo nie mam żadnego archiwum w oknie Organizatora LUB jest archiwum, ale nie ma opcji, aby spakować je jako .ipa, ponieważ "Brak Packagera dla typu archiwum ".

Czy ktoś dostał build adhoc działający pod XCode 4 dla projektu, który został zmigrowany z XCode 3.2?


76
2018-03-11 10:04


pochodzenie


podobne pytanie, ale także brak odpowiedzi :-( stackoverflow.com/q/5265292/509535 - Manni
spróbuj najpierw wyczyścić kompilację i sprawdzić uprawnienia plików w Narzędziu dyskowym Mac - Sergnsk
ktoś wie jak stworzyć i dodać takiego pakującego? - Rob Agar
Nie miałem problemów z przeniesieniem projektu. Mam kopię zapasową starego projektu. Sprawdzę to i dam ci znać. Edycja: Mój stary projekt został odczytany jako projekt OS-X. Musiałem edytować plik projektu i zmienić cel kompilacji. To naprawiło mój problem. Wątpię, czy to jest problem w twoim przypadku. - Steve McFarlin
Edytuj swój schemat. Co masz jako konfigurację konfiguracji dla akcji Archiwum? (Projekt -> Edytuj schemat -> Archiwum) - Steve McFarlin


Odpowiedzi:


możesz mieć kilka powiązanych projektów (takich jak librairies) w twoim głównym projekcie. Przejdź do ustawień Build tych projektów i ustaw "Skip install" (kategoria Deployement) na "Yes", ale pozostaw ustawienie "Skip install" głównego projektu na "No". Buduj, archiwizuj i powinieneś móc wybrać pakiet ipa.


134
2018-03-16 08:36W moim przypadku miałem również nagłówek skopiowany z podprojektu do mojego kodu źródłowego. A potem zadziałało. - Mike Bevz
+1 Nie mogę sobie wyobrazić, ile godzin bym stracił, gdybyś nie opublikował tej odpowiedzi. - cduhn
+1 mnie uratowało, dzięki! Ważne, aby ludzie zrozumieli, że musi to być zrobione w samej bibliotece statycznej, a nie w miejscu docelowym aplikacji. To mnie trochę pomogło. - jj0b
+1 dziękuję bardzo. to było to dla mnie. - bwhitman
OK, tylko po to, by ratować czas innych ludzi, przeglądając ten post. Według Josha Browna (w jednej z odpowiedzi poniżej), tylko zmiana "Pomiń instalację" nie zadziała, JEŚLI masz inny cały projekt w głównym projekcie (to znaczy nie tylko .a). Dodatkowym krokiem, który musisz wykonać w tym dodatkowym projekcie, jest ... "W tym projekcie przejdź do fazy budowy, aw sekcji Kopie nagłówka przenieś wszystkie nagłówki z sekcji Prywatne i Prywatne do sekcji Projekt." - W oryginalnej odpowiedzi wspomniał także o przeglądaniu zawartości pliku .xcarchive, aby zobaczyć, co należy przenieść - Hlung


Dzięki, ale potrzebowałem 3 kroków, aby w sposób jednoznaczny rozwiązać problem z moimi ramami projektu:

  1. dla każdego projektu zależności ustaw właściwość Ustawienia docelowe docelowego / "Pomiń instalację" na "TAK"

  2. wyczyść właściwość docelowego budowania ustawień "Katalog instalacyjny" dla każdego projektu

  3. dla każdego projektu przenieś wszystkie nagłówki z sekcji "Buduj fazy / Ustawienia kompilacji / Kopiuj nagłówki" Publiczny / Prywatny do projektu


25
2018-05-19 13:35Krok 3 zrobił to dla mnie! Dzięki! - Erik
Chciałbym móc cię powtórzyć dziesięć razy. # 3 zadbał o problem dla mnie. - mmc
Świetnie, to mi pomaga po dodaniu dwóch kroków: wyczyść i ponownie otwórz XCode. Dzięki! - Dmitry Shashlov
Dołączenie do podziękowań, a także informowanie ludzi, aby nie zmieniali katalogu instalacyjnego najwyższego projektu (powinno być $ (LOCAL_APPS_DIR)) - Archiwum w ogóle się nie wyświetliło - Oded Ben Dov
Dziękuję Ci bardzo. Ta prywatna / publiczna na rzecz projektu zadziałała dla mnie. - Sedat Kilinc


Odkryłem, że połączenie tych odpowiedzi rozwiązało problem. Spędziłem dużo czasu sprawdzając, czy Skip Installation zostało ustawione na Yes we wszystkich powiązanych projektach i okazało się, że to tylko część problemu. Jeśli masz problem z archiwizacją, wykonaj te czynności:

  1. Znajdź archiwum w Organizatorze, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż w Finderze.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik .xcarchive w programie Finder i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu.
  3. Znajdź folder Produkty i zobacz, co w nim jest. W folderze Produkty powinien znajdować się tylko folder Aplikacje, a folder Aplikacje powinien zawierać tylko jedną aplikację na iPhone'a (YourProject.app).

Jeśli w kroku 3 znajdziesz statyczną bibliotekę (<some-library> .a) bezpośrednio pod Produkty lub w podfolderze, przejdź do Xcode i wybierz projekt, który wytworzył bibliotekę statyczną (powinieneś być w stanie powiedzieć, który projekt opiera się na nazwie biblioteki statycznej). Przejdź do Ustawień konstrukcyjnych i wybierz cel, a następnie ustaw "Pomiń instalację" na "Tak".

Jeśli w kroku 3 znajdziesz pliki nagłówkowe (<some-header> .h) bezpośrednio w obszarze Produkty lub w podfolderze, przejdź do Xcode i wybierz projekt zawierający te nagłówki. Powinieneś być w stanie znaleźć projekt na podstawie prefiksu użytego w nazwach plików nagłówkowych. W tym projekcie przejdź do fazy budowy, aw sekcji Kopie nagłówka przenieś wszystkie nagłówki z sekcji Prywatne i Prywatne do sekcji Projekt.

Dzięki ta odpowiedź i ta odpowiedź i ta odpowiedź za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.


9
2017-12-28 21:39"W tym projekcie przejdź do fazy budowy, a następnie w sekcji Kopiuj nagłówki przenieś wszystkie nagłówki z sekcji Prywatne i Prywatne do sekcji Projekt." <- to działa! Dzięki! - Hlung
Dziękuję bardzo.... - IKKA


Oto dwie inne wskazówki, które okazały się przydatne w tym problemie ... nie odpowiedzi, ale mogą uratować kogoś dużo DUŻO czasu błądzić około 8 /

Jeśli używasz statycznych bibliotek, które NIE są budowane przez xcode4, obejście problemu "instalacja -> pomiń instalację" nie będzie dla nich działać. Chodzi o to, aby NIE dodawać ich do projektu i upewnić się, że ich ścieżki znajdują się w nagłówku i / lub ścieżkach wyszukiwania biblioteki w ustawieniach budowania plus pozycje -lblah są dodawane do flag programu Linker.

Ponadto, jeśli masz ustawioną statyczną lib jako docelową zależność (np. Mieliśmy ustawiony plik libjson.a i jestem prawie pewien, że to jest poprawna / logiczna rzecz), to po prostu nie będziesz w stanie zbudować .ipa nieważne co. Spędziliśmy więcej niż cały dzień, tańcząc z tym głupim problemem, a na końcu po prostu rozwiązaliśmy to. Osobiście uważam, że powinno to naprawdę zostawić zepsuty projekt ... ale działa tak, że nie.


5
2018-03-29 08:25Dzięki, to też zadziałało. "Pomiń instalację" nie miało żadnego efektu, a ostatecznie usunięcie rozwiązania projektu / celu biblioteki z celu mojego projektu było rozwiązaniem (zamiast tego po prostu dodałem plik ".a" do połączonych bibliotek projektu, + kontynuowałem łączenie z plikami nagłówkowymi ) - André Morujão


Aby dowiedzieć się, który projekt / biblioteka / komponent uniemożliwiający tworzenie odpowiedniego archiwum przez Xcode, wykonaj następujące czynności:

Znajdź archiwum w Organizatorze, kliknij prawym przyciskiem myszy i pokaż w wyszukiwarce. Spowoduje to wyświetlenie pliku .xcarchive. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wyświetl zawartość pakietu. Teraz zajrzyj do folderu Produkty. Najprawdopodobniej będzie to coś więcej niż tylko folder aplikacji z jedną aplikacją iPhone'a.

W moim przypadku istniała struktura folderów usr / local / lib zawierająca libOAuthConsumer_iPhone.a i kiedy szukałem tego w Xcode, rzeczywiście znalazłem inny projekt, w którym nie ustawiłem Skip Installation na YES. To może nie być takie łatwe dla wszystkich, ale zajrzenie do wnętrza pakietu powinno przynajmniej dać ci wskazówkę, który komponent zepsuł proces archiwizacji.


3
2017-12-06 08:03

Pomiń instalację nie działa dla mnie. Rozwiązałem ten problem, przenosząc wszystkie nagłówki oznaczone jako publiczne do projektu. Obecnie pracuję w obszarze roboczym ze statyczną biblioteką i wersją ipad proj. Wygląda na to, że jest jakiś błąd lub coś z kodem xcode, gdy chcesz zbudować produkt za pomocą połączonego projektu, kompilacje xcode i Organizator nie pokazują opcji udostępniania ipa.


1
2017-11-24 19:18

Oto kroki do rozwiązania powyższego problemu w kodzie 4.2

1: "Przejdź do instalacji" na TAK dla wszystkich bibliotek trzeciej części, które są dodawane. "Pomiń, aby zainstalować", NIE dla twojego projektu. Dostęp do "Pomiń do instalacji" można uzyskać w Ustawieniach konstrukcyjnych.

2: Wybierz nagłówki biblioteki stron trzecich z lewego panelu nawigatora.

2.1: Po prawej stronie znajduje się panel Utililtes. Pokaż i ukryj go w widoku -> narzędzia-> pokaż / ukryj narzędzia (polecenie-Opcja-0) lub z trzecim przyciskiem w widoku segmentowane sterowanie na pasku narzędzi

2.2: wybierz inspektora plików (opcja-opcją-1)

2.3 wybierz opcję Członkostwo docelowe i zmień opcję "Projekt" z publicznego lub prywatnego


1
2018-04-13 07:41