Pytanie jak rozróżnić zdarzenie pojedynczego kliknięcia i zdarzenie z podwójnym kliknięciem?


Mam pojedynczy przycisk w li o identyfikatorze "my_id". dołączyłem two jquery wydarzenia z tym elementem

1. $("#my_id").click(function() { 
      alert('single click');
  });

2.  $("#my_id").dblclick(function() {
       alert('double click');
  });

Ale za każdym razem daje mi to single click


76
2018-03-31 08:24


pochodzenie


Pojedyncze kliknięcie zawsze będzie musiało wystrzelić, nie da się ustalić, czy podwójne kliknięcie ma nastąpić, chyba że faktycznie nastąpi w określonym czasie podwójnego kliknięcia. - Pieter Germishuys
To jest możliwe, sprawdź moją odpowiedź. Musisz poczekać kilka ms po pierwszym kliknięciu i sprawdzić, czy pojawi się nowe kliknięcie, aż do określonego czasu. W ten sposób będziesz wiedzieć, czy to tylko proste czy podwójne kliknięcie. - Adrien Schuler


Odpowiedzi:


Musisz użyć limitu czasu, aby sprawdzić, czy po pierwszym kliknięciu jest inne kliknięcie.

Oto sztuczka:

// Author: Jacek Becela
// Source: http://gist.github.com/399624
// License: MIT

jQuery.fn.single_double_click = function(single_click_callback, double_click_callback, timeout) {
 return this.each(function(){
  var clicks = 0, self = this;
  jQuery(this).click(function(event){
   clicks++;
   if (clicks == 1) {
    setTimeout(function(){
     if(clicks == 1) {
      single_click_callback.call(self, event);
     } else {
      double_click_callback.call(self, event);
     }
     clicks = 0;
    }, timeout || 300);
   }
  });
 });
}

Stosowanie:

$("button").single_double_click(function () {
 alert("Try double-clicking me!")
}, function () {
 alert("Double click detected, I'm hiding")
 $(this).hide()
})
<button>Click Me!</button>

EDYTOWAĆ:

Jak podano poniżej, preferuj użycie natywnego dblclick zdarzenie: http://www.quirksmode.org/dom/events/click.html

Lub ten dostarczony przez jQuery: http://api.jquery.com/dblclick/


45
2018-03-31 08:30



Może wydawać się, że działa to ogólnie przyjemnie, ale czy opóźnienie między kliknięciami (dwa kliknięcia nie są interpretowane jako podwójne kliknięcie) różni się w zależności od konfiguracji systemu? Prawdopodobnie bezpieczniej jest polegać na dblclick zdarzenie - Jon z
Tak, myślę, że masz rację, dblclick jest zdecydowanie dzisiaj. jQuery obsługuje również to wydarzenie: api.jquery.com/dblclick - Adrien Schuler
@AdrienSchuler - Z dokumentu, który łączysz: Niewłaściwe jest wiązanie procedur obsługi obu zdarzeń click i dblclick dla tego samego elementu. Pytanie dotyczy posiadania obie. - Álvaro González
Niezły sedno, dzięki. - huesforalice


Zachowanie dblclick wydarzenie wyjaśnione jest na stronie Tryb Quirksmode.

Kolejność zdarzeń dla dblclick jest:

 1. mousedown
 2. mouseup
 3. Kliknij
 4. mousedown
 5. mouseup
 6. Kliknij
 7. dblclick

Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest (oczywiście) Internet Explorer z ich niestandardową kolejnością:

 1. mousedown
 2. mouseup
 3. Kliknij
 4. mouseup
 5. dblclick

Jak widać, słuchanie obu wydarzeń razem na tym samym elemencie spowoduje dodatkowe połączenia z Twoim click treser.


68
2018-04-01 09:30



niepewny dblclick jest nawet niezawodny ... jeśli kliknę raz ... poczekaj sekundę lub dwie, a następnie kliknij ponownie, otrzymuję dblclick wydarzenie na drugim kliknięciu! - Michael


Prosta funkcja. Nie jest wymagany jQuery ani inny framework. Przekaż swoje funkcje jako parametry

<div onclick="doubleclick(this, function(){alert('single')}, function(){alert('double')})">click me</div>
  <script>
    function doubleclick(el, onsingle, ondouble) {
      if (el.getAttribute("data-dblclick") == null) {
        el.setAttribute("data-dblclick", 1);
        setTimeout(function () {
          if (el.getAttribute("data-dblclick") == 1) {
            onsingle();
          }
          el.removeAttribute("data-dblclick");
        }, 300);
      } else {
        el.removeAttribute("data-dblclick");
        ondouble();
      }
    }
  </script>

17
2018-04-16 09:16



Myślę, że to powinna być najlepsza odpowiedź. Musiałem jednak ograniczyć limit czasu do 200, aby działał w systemie Windows IE8, ale ta wartość może zależeć od systemu operacyjnego i użytkownika. Zapisano również odwołanie do zegara, aby móc anulować wykonanie kliknięcia, jeśli zarejestrowane zostanie podwójne kliknięcie. - xpereta
Dziękuję za ten fragment kodu, działa świetnie na chrome i firefoxie (chociaż chrome nie potrzebuje tego hacka do pracy z dbl i single). - victor
za pomocą el.dataset.dblclick Byłby to lepszy sposób na zrobienie tego teraz. - WORMSS


Obawiam się, że zachowanie zależy od przeglądarki:

Niewłaściwe jest wiązanie procedur obsługi z   zarówno zdarzenia click i dblclick dla   ten sam element. Sekwencja   Wyzwolone zdarzenia różnią się w zależności od przeglądarki   do przeglądarki, a niektóre odbierają dwa   kliknij zdarzenia przed dblclick i   inni tylko jeden. Podwójne kliknięcie   czułość (maksymalny czas pomiędzy   kliknięcia wykryte jako podwójne   kliknij) mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego   i przeglądarkę, i często jest   konfigurowalne przez użytkownika.

http://api.jquery.com/dblclick/

Uruchamianie twojego kodu w Firefoksie, alert () w click() moduł obsługi uniemożliwia ponowne kliknięcie. Jeśli usuniesz taki alert, otrzymasz oba zdarzenia.


12
2018-03-31 08:30





Aby podwójne kliknięcie (dwukrotne kliknięcie) musisz najpierw raz kliknąć. The click() obsługa uruchamia się po pierwszym kliknięciu, a ponieważ pojawia się alert, nie ma szansy na drugie kliknięcie, aby wystrzelić dblclick() treser.

Zmień swoje procedury obsługi, aby zrobić coś innego niż alert() a zobaczysz zachowanie. (może zmienić kolor tła elementu):

$("#my_id").click(function() { 
  $(this).css('backgroundColor', 'red')
});

$("#my_id").dblclick(function() {
  $(this).css('backgroundColor', 'green')
});

8
2018-03-31 08:29



Dobry punkt - alarm zatrzymuje wykonanie. - Jon z


Żadna z tych odpowiedzi nie zaspokajała moich potrzeb, więc stworzyłem rozwiązanie inspirowane istotą zamieszczoną przez @AdrienSchuler. Użyj tego rozwiązania tylko wtedy, gdy chcesz powiązać pojedyncze kliknięcie I podwójne kliknięcie elementu. W przeciwnym razie zalecam używanie natywnego click i dblclick słuchacze.

Oto różnice:

 • Vanillajs, Brak zależności
 • Nie czekaj na setTimeout do obsługi obsługi kliknięcia lub dwukrotnego kliknięcia
 • Po dwukrotnym kliknięciu najpierw uruchamia moduł obsługi kliknięcia, a następnie moduł obsługi dwukrotnego kliknięcia

JavaScript:

function makeDoubleClick(doubleClickCallback, singleClickCallback) {
  var clicks = 0, timeout;
  return function() {
    clicks++;
    if (clicks == 1) {
      singleClickCallback && singleClickCallback.apply(this, arguments);
      timeout = setTimeout(function() { clicks = 0; }, 400);
    } else {
      timeout && clearTimeout(timeout);
      doubleClickCallback && doubleClickCallback.apply(this, arguments);
      clicks = 0;
    }
  };
}

Stosowanie:

var singleClick = function(){ console.log('single click') };
var doubleClick = function(){ console.log('double click') };
element.addEventListener('click', makeDoubleClick(doubleClick, singleClick));

Poniżej znajduje się użycie w jsfiddle, przycisk jQuery to zachowanie zaakceptowanej odpowiedzi.

jsfiddle


5
2017-10-10 09:59



Powyższy kod i wersja skrzypiec "Wanilia" nie działają ... tutaj jest poprawiona wersja Vanilla: jsfiddle.net/jeum/cpbwx5vr/19 - jeum
@jeum Wciąż sprawdza się we wszystkich przeglądarkach. Co "nie działa" i czego oczekujesz? Wygląda na to, że twoja wersja nie robi tego, co zamierzałem. - A1rPun
Pięść Zmodyfikowałem swoją wersję (usunięto podwójne zamknięcie), spróbuj nową: jsfiddle.net/jeum/cpbwx5vr/20 Problem z twoją skrzypią (wersja Vanilla) polega na tym, że podwójne kliknięcie wyzwala pojedynczy handler: pobiera dla mnie pojedyncze + podwójne. - jeum
@jeum Ten daje błąd. Tak, moja odpowiedź różni się od akceptowanych i innych odpowiedzi tutaj, a także tę różnicę w tej linii: Uruchom kliknięcie, a następnie kliknij przycisk doubleclick (nie przechodź od razu do przycisku doubleclick) - A1rPun
Tak, błąd ponownie, więc ta wersja odpowiada na główne pytanie: jsfiddle.net/jeum/cpbwx5vr/21. Jeśli chodzi o twoją wersję (to prawda, że ​​nie zrozumiałem), czy zauważyłeś, że "jQuery" nie osiąga tego, co chcesz w swoim skrzypcach? - jeum


Kolejne proste rozwiązanie Vanilla oparte na A1rPun odpowiedź (patrz jego skrzypce dla rozwiązania jQuery i oba są w ten).

Wygląda na to, że aby NIE wyzwalać obsługi za pomocą jednego kliknięcia, gdy użytkownik kliknie dwukrotnie, obsługa pojedynczego kliknięcia jest koniecznie wyzwalana po opóźnieniu ...

var single = function(e){console.log('single')},
  double = function(e){console.log('double')};

var makeDoubleClick = function(e) {

 var clicks = 0,
   timeout;

 return function (e) {

  clicks++;

  if (clicks == 1) {
   timeout = setTimeout(function () {
    single(e);
    clicks = 0;
   }, 250);
  } else {
   clearTimeout(timeout);
   double(e);
   clicks = 0;
  }
 };
}
document.getElementById('btnVanilla').addEventListener('click', makeDoubleClick(), false);

4
2018-03-22 17:08



To naprawdę najlepsza alternatywa, jeśli nie chcesz, aby pojedyncze kliknięcie zostało uruchomione :) - A1rPun


Oto alternatywa kodu jeum dla dowolnej liczby zdarzeń:

 var multiClickHandler = function (handlers, delay) {
  var clicks = 0, timeout, delay = delay || 250;
  return function (e) {
   clicks++;
   clearTimeout(timeout);
   timeout = setTimeout(function () {
    if(handlers[clicks]) handlers[clicks](e);
    clicks = 0;
   }, delay);
  };
 }

 cy.on('click', 'node', multiClickHandler({
  1: function(e){console.log('single clicked ', e.cyTarget.id())},
  2: function(e){console.log('double clicked ', e.cyTarget.id())},
  3: function(e){console.log('triple clicked ', e.cyTarget.id())},
  4: function(e){console.log('quadro clicked ', e.cyTarget.id())},
  // ...
 }, 300));

Potrzebne to dla cytoscape.js aplikacja.


3
2018-05-04 16:43



Miły! możemy również zadeklarować nową zmienną wewnątrz zwracanej funkcji i przypisać ją this, który jest klikanym elementem i przekazuje go do programu obsługi (obok e lub zamiast tego). - HeyJude


Użyj doskonałej wtyczki jQuery Sparkle. Wtyczka umożliwia wykrycie pierwszego i ostatniego kliknięcia. Za jego pomocą można rozróżnić kliknięcia i dblclick, wykrywając, czy po pierwszym kliknięciu nastąpiło kolejne kliknięcie.

Sprawdź to na http://balupton.com/sandbox/jquery-sparkle/demo/


2
2018-03-31 08:44





Napisałem prostą wtyczkę jQuery, która pozwala użyć niestandardowego zdarzenia "pojedynczego kliknięcia", aby odróżnić jedno kliknięcie od dwukrotnego kliknięcia:

https://github.com/omriyariv/jquery-singleclick

$('#someDiv').on('singleclick', function(e) {
  // The event will be fired with a small delay.
  console.log('This is certainly a single-click');
}

2
2017-09-27 13:50





Lubię unikać jquery (i innych bibliotek 90-140k), a jak wspomniałem wcześniej, przeglądarki obsługują onclick, więc oto co zrobiłem na stworzonej przeze mnie witrynie (ten przykład obejmuje także kliknięcie lokalizacji local x y)

clicksNow-0; //global js, owell

function notify2(e, right) { // called from onclick= and oncontextmenu= (rc)
var x,y,xx,yy;
var ele = document.getElementById('wrap'); 
  // offset fixed parent for local win x y
var xxx= ele.offsetLeft;
var yyy= ele.offsetTop;

//NScape
if (document.layers || document.getElementById&&!document.all) {
  xx= e.pageX;
  yy= e.pageY;
} else {
  xx= e.clientX;
  yy= e.clientY;
}
x=xx-xxx;
y=yy-yyy;

clicksNow++;
  // 200 (2/10ths a sec) is about a low as i seem to be able to go
setTimeout( "processClick( " + right + " , " + x + " , " + y + ")", 200);
}

function processClick(right, x, y) {
if (clicksNow==0) return; // already processed as dblclick
if (clicksNow==2) alert('dbl');
clicksNow=0;
  ... handle, etc ...
}

mam nadzieję, że pomaga


0
2017-11-19 20:10



Adres URL Twojej gry nie jest konieczny, aby w ogóle zrozumieć twoją odpowiedź. Usuwam go, aby ten post nie był postrzegany jako próba spamu. - Andrew Barber
jedyny minus, 200 to stała magia i może drastycznie różnić się od ustawień myszy użytkownika w systemie operacyjnym - Danubian Sailor