Pytanie Jak odczytać sekcję appSettings w pliku web.config?


Mój XML wygląda tak, a nazwa pliku jest web.config

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
 <appSettings>  
  <add key="configFile" value="IIS.config"/>
  <add key="RialtoDomain" value="ASNC_AUDITORS"/>  
 </appSettings>
 <system.serviceModel>
  ....
 </system.serviceModel>
</configuration>

W kodzie, gdy tak czytam

String path = ConfigurationSettings.AppSettings["configFile"];

Otrzymuję wartość pustą. Nie jest zgłaszany wyjątek. Czy to właściwy sposób?


76
2017-11-16 05:40


pochodzenie
Odpowiedzi:


Od kiedy uzyskujesz dostęp do web.config prawdopodobnie powinieneś użyć

using System.Web.Configuration;

WebConfigurationManager.AppSettings["configFile"]

128
2017-11-16 06:01

Dodaj przestrzeń nazw

using System.Configuration;

i na miejscu

ConfigurationSettings.AppSettings 

powinieneś użyć

ConfigurationManager.AppSettings

String path = ConfigurationManager.AppSettings["configFile"];

27
2017-11-16 05:53

ConfigurationManager.AppSettings["configFile"]

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.configuration.configurationmanager.appsettings.aspx


6
2017-11-16 05:44Sprawdziłem, czy nadal otrzymuję wartość pustą. Sprawdziłem pisownię klucza i wszystko. - realn


Powinieneś dodać System.configuration dll jako odniesienie i użyć System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["configFile"].ToString

Nie zapomnij dodać usingoświadczenie na początku. Mam nadzieję, że to pomoże.


4
2018-06-05 21:58

  using System.Configuration;

  /// <summary>
  /// For read one setting
  /// </summary>
  /// <param name="key">Key correspondent a your setting</param>
  /// <returns>Return the String contains the value to setting</returns>
  public string ReadSetting(string key)
  {
    var appSettings = ConfigurationManager.AppSettings;
    return appSettings[key] ?? string.Empty;
  }

  /// <summary>
  /// Read all settings for output Dictionary<string,string> 
  /// </summary>    
  /// <returns>Return the Dictionary<string,string> contains all settings</returns>
  public Dictionary<string, string> ReadAllSettings()
  {
    var result = new Dictionary<string, string>();
    foreach (var key in ConfigurationManager.AppSettings.AllKeys)
      result.Add(key, ConfigurationManager.AppSettings[key]);
    return result;
  }

0
2018-02-26 14:58