Pytanie Jak mogę przełączyć klasę elementu w czysty JavaScript?


Szukam sposobu na konwersję tego kodu jQuery (który jest używany w sekcji menu responsywnego) do czystego JavaScript.

Jeśli trudno jest wdrożyć, można używać innych frameworków JavaScript.

$('.btn-navbar').click(function()
{
  $('.container-fluid:first').toggleClass('menu-hidden');
  $('#menu').toggleClass('hidden-phone');

  if (typeof masonryGallery != 'undefined') 
    masonryGallery();
});

z góry dziękuję


76
2017-09-18 19:39


pochodzenie


stackoverflow.com/questions/195951/... - Johan
document.getElementById("menu").classList.toggle("hidden-phone") :-) - Bergi
classList nie jest obsługiwany przez niektóre przeglądarki: caniuse.com/classlist - Kevin Whitaker
Hej @ Max, chcesz już wybrać odpowiedź? - mikemaccana


Odpowiedzi:


2014 odpowiedź: classList.toggle() jest standardem i obsługiwany przez większość przeglądarek.

Można używać starszych przeglądarek użyj classlist.js dla classList.toggle ():

var menu = document.querySelector('.menu') // Using a class instead, see note below.
menu.classList.toggle('hidden-phone');

Na marginesie nie powinieneś używać identyfikatorów (przenikają globale do JS window obiekt).


133
2018-04-16 09:40jeśli nie możemy użyć identyfikatorów, to jak to zrobimy? - Goku
@Goku: użyj klasy. - mikemaccana
ale będziemy mieli taką samą ilość klas zamiast starych ID i używamy czegoś takiego jak var myList = document.getElementsByClassName ("abc")? - Goku
Klasy @goku nie pojawiają się pod obiektem okna. Mają tylko identyfikatory. Widzieć 2ality.com/2012/08/ids-are-global.html - mikemaccana
Obsługiwane przez IE10 i IE11 z wyjątkiem drugiego parametru - Below the Radar


Najprostszą natywną metodą jest Element.classList:

<div class="menu" onclick="javascript: this.classList.toggle('hidden-phone');">

15
2018-02-04 20:56

Spójrz na ten przykład: JS Fiddle

function toggleClass(element, className){
  if (!element || !className){
    return;
  }

  var classString = element.className, nameIndex = classString.indexOf(className);
  if (nameIndex == -1) {
    classString += ' ' + className;
  }
  else {
    classString = classString.substr(0, nameIndex) + classString.substr(nameIndex+className.length);
  }
  element.className = classString;
}

10
2017-09-18 19:56Co jeśli miałbym zajęcia po "czerwonym" o nazwie "redOther"? - Tiffany Lowe


Ten działa również we wcześniejszych wersjach IE.

function toogleClass(ele, class1) {
 var classes = ele.className;
 var regex = new RegExp('\\b' + class1 + '\\b');
 var hasOne = classes.match(regex);
 class1 = class1.replace(/\s+/g, '');
 if (hasOne)
  ele.className = classes.replace(regex, '');
 else
  ele.className = classes + class1;
}
.red {
 background-color: red
}
div {
 width: 100px;
 height: 100px;
 margin-bottom: 10px;
 border: 1px solid black;
}
<div class="does red redAnother " onclick="toogleClass(this, 'red')"></div>

<div class="does collapse navbar-collapse " onclick="toogleClass(this, 'red')"></div>


3
2018-01-15 17:37

Jest to być może bardziej zwięzłe:

function toggle(element, klass) {
 var classes = element.className.match(/\S+/g) || [],
   index = classes.indexOf(klass);

 index >= 0 ? classes.splice(index, 1) : classes.push(klass);
 element.className = classes.join(' ');
}

2
2018-04-16 17:32

Oto rozwiązanie wdrożone z ES6

const toggleClass = (el, className) => el.classList.toggle(className);

przykład użycia

toggleClass(document.querySelector('div.active'), 'active'); // The div container will not have the 'active' class anymore

1
2018-02-23 07:19

Wypróbuj to (miejmy nadzieję, że zadziała):

// mixin (functionality) for toggle class 
function hasClass(ele, clsName) {
  var el = ele.className;
  el = el.split(' ');
  if(el.indexOf(clsName) > -1){
    var cIndex = el.indexOf(clsName);
    el.splice(cIndex, 1);
    ele.className = " ";
    el.forEach(function(item, index){
     ele.className += " " + item;
    })
  }
  else {
    el.push(clsName);
    ele.className = " ";
    el.forEach(function(item, index){
     ele.className += " " + item;
    })
  }
}

// get all DOM element that we need for interactivity.

var btnNavbar = document.getElementsByClassName('btn-navbar')[0];
var containerFluid = document.querySelector('.container-fluid:first');
var menu = document.getElementById('menu');

// on button click job
btnNavbar.addEventListener('click', function(){
  hasClass(containerFluid, 'menu-hidden');
  hasClass(menu, 'hidden-phone');
})`enter code here`

0
2017-11-15 07:51

Jeśli chcesz przełączyć klasę na element za pomocą natywnego rozwiązania, możesz wypróbować tę sugestię. Próbowałem go w różnych przypadkach, z lub bez innych klas na elemencie, i myślę, że to działa całkiem dobrze:

(function(objSelector, objClass){
  document.querySelectorAll(objSelector).forEach(function(o){
   o.addEventListener('click', function(e){
    var $this = e.target,
      klass = $this.className,
      findClass = new RegExp('\\b\\s*' + objClass + '\\S*\\s?', 'g');

    if( !findClass.test( $this.className ) )
      if( klass ) 
        $this.className = klass + ' ' + objClass;
      else 
        $this.setAttribute('class', objClass);
    else 
    {
      klass = klass.replace( findClass, '' );
      if(klass) $this.className = klass;
      else $this.removeAttribute('class');
    }
  });
 });
})('.yourElemetnSelector', 'yourClass');

0
2018-06-26 14:30

Oto kod dla IE> = 9 za pomocą split ("") na className:

function toggleClass(element, className) {
  var arrayClass = element.className.split(" ");
  var index = arrayClass.indexOf(className);

  if (index === -1) {
    if (element.className !== "") {
      element.className += ' '
    }
    element.className += className;
  } else {
    arrayClass.splice(index, 1);
    element.className = "";
    for (var i = 0; i < arrayClass.length; i++) {
      element.className += arrayClass[i];
      if (i < arrayClass.length - 1) {
        element.className += " ";
      }
    }
  }
}

-1
2017-07-05 13:21