Pytanie Co oznacza zmienna $ this w PHP?


Widzę zmienną $this w PHP przez cały czas i nie mam pojęcia, do czego jest używany. Nigdy go osobiście nie używałem, a wyszukiwarki ignorują $ i kończę poszukiwaniem słowa "to".

Czy ktoś może mi powiedzieć, w jaki sposób zmienna $ to działa w PHP?


76
2017-10-06 03:45


pochodzenie
Odpowiedzi:


Jest to odnośnik do bieżącego obiektu, najczęściej używany w kodzie obiektowym.

Przykład:

<?php
class Person {
  public $name;

  function __construct( $name ) {
    $this->name = $name;
  }
};

$jack = new Person('Jack');
echo $jack->name;

Przechowuje ciąg "Jack" jako własność utworzonego obiektu.


101
2017-10-06 03:46+1 dla terminologii "bieżący obiekt", ponieważ jest to dokładniejszy sposób opisania czasami nieintuicyjnego zachowania $this. - Alex Barrett
Widziałem podobny przykładowy kod w samouczku KillerPHP OOP :) killerphp.com/tutorials/php-objects-page-1 - Edson


Najlepszy sposób, aby dowiedzieć się o $this zmienna w php to zapytanie PHP co to jest. Nie pytaj nas, zapytaj kompilatora:

print gettype($this);      //object
print get_object_vars($this);  //Array
print is_array($this);      //false
print is_object($this);     //true
print_r($this);         //dump of the objects inside it
print count($this);       //true
print get_class($this);     //YourProject\YourFile\YourClass
print isset($this);       //true
print get_parent_class($this);  //YourBundle\YourStuff\YourParentClass
print gettype($this->container); //object

28
2017-12-11 18:23zapomniałeś kilka średników: D - smileBeda


Znam jego stare pytanie, w każdym razie inne dokładne wyjaśnienie $ this. $ this jest używany głównie do odnoszenia właściwości klasy.

Przykład:

Class A
{
  public $myname;  //this is a member variable of this class

function callme() {
  $myname = 'function variable';
  $this->myname = 'Member variable';
  echo $myname;         //prints function variable
  echo $this->myname;       //prints member variable
  }
}

wydajność:

function variable

member variable

11
2018-02-24 06:41

Jest to sposób na odwołanie się do instancji klasy z samej siebie, takiej samej, jak wiele innych języków zorientowanych obiektowo.

Od Dokumenty PHP:

Pseudo-zmienna $ ta jest dostępna   gdy metoda jest wywoływana z poziomu   kontekst obiektu. $ to jest referencja   do obiektu wywołującego (zwykle do   obiekt, do którego należy ta metoda,   ale prawdopodobnie inny obiekt, jeśli   metoda nazywa się statycznie z   kontekst obiektu drugorzędnego).


8
2017-10-06 03:47

Zobaczmy, co się stanie, jeśli nie użyjemy $ this i spróbujmy mieć zmienne instancji i argumenty konstruktora o tej samej nazwie z następującym fragmentem kodu

<?php

class Student {
  public $name;

  function __construct( $name ) {
    $name = $name;
  }
};

$tom = new Student('Tom');
echo $tom->name;

?>

To echo tylko

<?php

class Student {
  public $name;

  function __construct( $name ) {
    $this->name = $name; // Using 'this' to access the student's name
  }
};

$tom = new Student('Tom');
echo $tom->name;

?>

to echo "Tom"


6
2018-06-19 14:59Twoje fragmenty kodu są dokładnie takie same, czy też brakuje mi czegoś? - Demento
@Demento: tak. Naprawiłem to, używając $thisw drugim konstruktorze. - Axel Guilmin


podczas tworzenia klasy masz (w wielu przypadkach) zmienne i metody instancji (także funkcje). $ this uzyskuje dostęp do tych zmiennych instancji, aby twoje funkcje mogły przyjmować te zmienne i robić to, czego potrzebują, aby robić z nimi, co chcesz.

inna wersja przykładu medera:

class Person {

  protected $name; //can't be accessed from outside the class

  public function __construct($name) {
    $this->name = $name;
  }

  public function getName() {
    return $this->name;
  }
}
// this line creates an instance of the class Person setting "Jack" as $name. 
// __construct() gets executed when you declare it within the class.
$jack = new Person("Jack"); 

echo $jack->getName();

Output:

Jack

2
2017-10-06 14:47

$ to jest specjalna zmienna i odnosi się do tego samego obiektu tj. samo.

w rzeczywistości odnosi się do instancji obecnej klasy

oto przykład, który wyczyści powyższe stwierdzenie

<?php
 class Books {
 /* Member variables */
 var $price;
 var $title;

 /* Member functions */
 function setPrice($par){
   $this->price = $par;
 }

 function getPrice(){
   echo $this->price ."<br/>";
 }

 function setTitle($par){
   $this->title = $par;
 }

 function getTitle(){
   echo $this->title ." <br/>";
 }
}
?> 

2
2018-03-26 07:20proszę, rozwiń go trochę więcej - Neeraj Rathod


$this jest odniesienie do obiektu wywołującego (zwykle obiekt, do którego należy ta metoda, ale prawdopodobnie inny obiekt, jeśli metoda jest wywoływana statycznie z kontekstu obiektu drugorzędnego).


2
2017-10-29 14:18

Odnosi się do instancji obecnej klasy, jak meder powiedziany.

Zobacz Dokumenty PHP. Zostało to wyjaśnione w pierwszym przykładzie.


0
2017-10-06 03:47