Pytanie Jak mogę uzyskać ogólny typ z reprezentacji ciągów?


mam MyClass<T>.

A potem mam to string s = "MyClass<AnotherClass>";. Jak mogę uzyskać typ z ciągu znaków? s?

Jednym ze sposobów (brzydki) jest sparsować "<" i ">" i zrobić:

Type acType = Type.GetType("AnotherClass"); 
Type whatIwant = typeof (MyClass<>).MakeGenericType(acType);

Ale czy istnieje czystszy sposób na uzyskanie ostatecznego typu bez analizy składniowej itp.?


76
2018-04-06 15:03


pochodzenie
Odpowiedzi:


The format dla leków generycznych jest nazwą, znakiem `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` `` "," "," "," ".

Type.GetType("System.Collections.Generic.IEnumerable`1[System.String]");

Nie jestem pewien, czy istnieje łatwy sposób konwertowania ze składni C # dla generycznych na typ ciągu, który chce CLR. Zacząłem pisać szybkie wyrażenie, aby je przetworzyć, tak jak wspomniałeś w pytaniu, ale zdałem sobie sprawę, że dopóki nie zrezygnujesz z możliwości zagnieżdżenia generycznych jako parametrów typu, parsowanie stanie się bardzo skomplikowane.


91
2018-04-06 15:36+1 - świetna odpowiedź, dzięki! Bawiłem się, próbując dowiedzieć się, jak poradzić sobie z lekami generycznymi! - marc_s
Dzięki. To działa i muszę zmodyfikować kod, aby sformatować ciąg w ten sposób. Zastanawiał się jednak, czy nadal istnieje sposób, aby po prostu użyć: "MyClass <AnotherClass>" dokładnie tak, jak jest pokazany w ciągu znaków, aby uzyskać instancję typu. Wygląda o wiele czystsze. - DeeStackOverflow
Nie musisz modyfikować kodu, aby sformatować ciąg znaków w ten sposób, wystarczy wywołać ToString () na typie. - Rush Frisby


Sprawdzić Activator.CreateInstance - możesz nazwać go typem

Activator.CreateInstance(typeof(MyType))

lub z zestawem i nazwą typu jako string

Activator.CreateInstance("myAssembly", "myType")

To da ci typ jakiego potrzebujesz.

Jeśli potrzebujesz Type zamiast instancji, użyj Type.GetType() metoda i pełna nazwa typu, który Cię interesuje, np .:

string s = "System.Text.StringBuilder";
Type myClassType = Type.GetType(s);

To da ci Type w pytaniu.


38
2018-04-06 15:06To właśnie dostaje instancję typu, a nie instancję System.Type, która na podstawie fragmentu kodu wydaje się być tym, czego szuka OP. - Daniel Schaffer


Potrzebowałem czegoś takiego i skończyło się na tym, że napisałem jakiś kod, żeby przeanalizować proste nazwy, których potrzebowałem. Oczywiście jest miejsce na ulepszenia, ponieważ nie będzie to oznaczać nazw rodzajów ogólnych, takich jak List<string>, ale to jest w porządku string, int[], decimal? i taki. Dzielenie się w przypadku, gdy to pomaga każdemu.

public static class TypeExtensions
{
 public static Type GetTypeFromSimpleName(string typeName)
 {
  if (typeName == null)
   throw new ArgumentNullException("typeName");

  bool isArray = false, isNullable = false;

  if (typeName.IndexOf("[]") != -1)
  {
   isArray = true;
   typeName = typeName.Remove(typeName.IndexOf("[]"), 2);
  }

  if (typeName.IndexOf("?") != -1)
  {
   isNullable = true;
   typeName = typeName.Remove(typeName.IndexOf("?"), 1);
  }

  typeName = typeName.ToLower();

  string parsedTypeName = null;
  switch (typeName)
  {
   case "bool":
   case "boolean":
    parsedTypeName = "System.Boolean";
    break;
   case "byte":
    parsedTypeName = "System.Byte";
    break;
   case "char":
    parsedTypeName = "System.Char";
    break;
   case "datetime":
    parsedTypeName = "System.DateTime";
    break;
   case "datetimeoffset":
    parsedTypeName = "System.DateTimeOffset";
    break;
   case "decimal":
    parsedTypeName = "System.Decimal";
    break;
   case "double":
    parsedTypeName = "System.Double";
    break;
   case "float":
    parsedTypeName = "System.Single";
    break;
   case "int16":
   case "short":
    parsedTypeName = "System.Int16";
    break;
   case "int32":
   case "int":
    parsedTypeName = "System.Int32";
    break;
   case "int64":
   case "long":
    parsedTypeName = "System.Int64";
    break;
   case "object":
    parsedTypeName = "System.Object";
    break;
   case "sbyte":
    parsedTypeName = "System.SByte";
    break;
   case "string":
    parsedTypeName = "System.String";
    break;
   case "timespan":
    parsedTypeName = "System.TimeSpan";
    break;
   case "uint16":
   case "ushort":
    parsedTypeName = "System.UInt16";
    break;
   case "uint32":
   case "uint":
    parsedTypeName = "System.UInt32";
    break;
   case "uint64":
   case "ulong":
    parsedTypeName = "System.UInt64";
    break;
  }

  if (parsedTypeName != null)
  {
   if (isArray)
    parsedTypeName = parsedTypeName + "[]";

   if (isNullable)
    parsedTypeName = String.Concat("System.Nullable`1[", parsedTypeName, "]");
  }
  else
   parsedTypeName = typeName;

  // Expected to throw an exception in case the type has not been recognized.
  return Type.GetType(parsedTypeName);
 }
}

Używanie go jest tak proste jak pisanie tego:

Type t;

t = TypeExtensions.GetTypeFromSimpleName("string");
t = TypeExtensions.GetTypeFromSimpleName("int[]");
t = TypeExtensions.GetTypeFromSimpleName("decimal?");

26
2018-02-09 14:00To niesamowicie użyteczny fragment kodu. - The Communist Duck
Krótki, doskonały, wyjątkowo przydatny! Dzięki - xrnd


Aby pobrać obiekt typu z ciągu znaków, użyj:

Type mytype = Type.GetType(typeName);

Możesz wtedy przekazać to do Activator.CreateInstance():

Activator.CreateInstance(mytype);

3
2018-04-06 15:12

Nie mam zbyt wiele czasu na przeanalizowanie tego, choć wydaje mi się, że widziałem podobne odpowiedzi. W szczególności myślę, że robią dokładnie to, co chcesz zrobić tutaj:

Błąd generycznego repozytorium Entity Framework

(String.Format("[{0}]", baseType.Name.ToString())).OfType<T>();

Mam nadzieję, że to pomoże, daj mi znać bardziej szczegółowo, jeśli tak nie jest.


0
2018-04-06 15:10