Pytanie GROUP BY, aby połączyć / połączyć kolumnę [duplicate]


To pytanie już zawiera odpowiedź:

Mam tabelę w następujący sposób:

ID User Activity PageURL 
 1 Me  act1   ab   
 2 Me  act1   cd   
 3 You  act2   xy   
 4 You  act2   st

Chcę pogrupować według użytkowników i działań, tak, że kończę z czymś takim jak:

User Activity PageURL 
Me  act1   ab, cd   
You  act2   xy, st

Jak widać, kolumna PageURL jest połączona ze sobą, oddzielona przecinkiem na podstawie grupy.

Naprawdę doceniam wszelkie wskazówki i porady.


76
2018-03-01 09:42


pochodzenie


Potrzebna jest funkcja, której potrzebujesz group_concat w MySQL. Nie wiem, czy istnieje odpowiednik w SQLServer, możesz sprawdzić to pytanie: Funkcja SQL group_concat w SQL Server. - Xavi López
To nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać - stackoverflow.com/questions/194852/... - RobJohnson
Nie są trudne ani przez standardy SQL. Dobry odnośnik @RobJohnson - samthebrand


Odpowiedzi:


SELECT
   [User], Activity,
   STUFF(
     (SELECT DISTINCT ',' + PageURL
     FROM TableName
     WHERE [User] = a.[User] AND Activity = a.Activity
     FOR XML PATH (''))
     , 1, 1, '') AS URLList
FROM TableName AS a
GROUP BY [User], Activity

144
2018-03-01 09:45Miły! Aby rozwinąć: używasz STUFF() aby usunąć pierwszy przecinek połączonego ciągu PageUrl. Sam łańcuch PageUrl jest tworzony za pomocą FOR XML PATH(), z pustą ścieżką, aby połączyć odzyskane PageUrls. Całkiem sprytnie :) Niektóre źródła: STUFF():  msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188043.aspx  FOR XML:  simple-talk.com/sql/learn-sql-server/... - Deruijter
Jest to skuteczna odpowiedź na pytanie użytkownika. Byłoby jednak znacznie lepiej, gdybyś wyjaśnił, co dzieje się w zapytaniu i dlaczego dokładnie działa. - Eric J.
Dodano klauzulę DISTINCT, aby uniknąć powtarzających się adresów URL strony dla tego samego użytkownika - Rashmi Pandit
@RashmiPandit Dziękujemy za dodanie DISTINCT - Rahul Nikate
Dlaczego ta prośba trwa wiecznie? Czas na wyjście. - samthebrand


Dobre pytanie. Trzeba powiedzieć, że zajęło to trochę czasu. Oto mój wynik.

DECLARE @TABLE TABLE
( 
ID INT, 
USERS VARCHAR(10), 
ACTIVITY VARCHAR(10), 
PAGEURL VARCHAR(10) 
)

INSERT INTO @TABLE 
VALUES (1, 'Me', 'act1', 'ab'),
    (2, 'Me', 'act1', 'cd'),
    (3, 'You', 'act2', 'xy'),
    (4, 'You', 'act2', 'st')


SELECT T1.USERS, T1.ACTIVITY,  
    STUFF( 
    ( 
    SELECT ',' + T2.PAGEURL 
    FROM @TABLE T2 
    WHERE T1.USERS = T2.USERS 
    FOR XML PATH ('') 
    ),1,1,'') 
FROM @TABLE T1 
GROUP BY T1.USERS, T1.ACTIVITY

6
2018-03-01 12:01Powinieneś dodać AND T1.ACTIVITY = T2.ACTIVITY w zapytaniu wewnętrznym, w przeciwnym razie otrzymasz niepoprawny wynik dla niektórych danych. - Ogrish Man